Werkplaats: startende leraren (0-5 jaar) in samenwerking met KOC Diensten

Om tegemoet te komen aan de vragen die bij beginnende leraren leven, hun kennis uit te breiden en te verdiepen, hun vaardigheden verder te ontwikkelen en aan te sluiten bij hun persoonlijke kwaliteiten worden deze professionele leergemeenschappen georganiseerd.

We bieden een 2-jarig traject. In deze gemeenschap ontmoeten startende leraren collega’s die zich ongeveer in dezelfde fase van hun ontwikkeling bevinden. Met behulp van reflectie op werkinbreng, boekbewerkingen en leer- en werkbijeenkomsten werken we aan de persoonlijke ontwikkeling van startende leraren.

Begeleiding

Startende leerkrachten hebben goede begeleiding nodig. Iedere school streeft ernaar deze begeleiding goed vorm te geven. In de praktijk blijkt dat er een aantal onderwerpen schooloverstijgend is. Als krachten dan gebundeld kunnen worden, is dat goed om te doen. Gezamenlijk worden onderwerpen uitgediept en getraind onder leiding van een tandem van een medewerker van KOC Diensten en een trainer/coach vanuit Driestar onderwijsadvies.

Vervolgens zorgt de startende leerkracht, liefst in samenspraak met en onder begeleiding van zijn coach op de school waar hij werkt voor goede inbedding in de eigen schoolpraktijk.

Leren en reflecteren

Startende leerkrachten zijn gewend om te leren en te reflecteren. Deze kwaliteiten willen we graag aan blijven spreken en benutten. Via deze leergemeenschap blijft de startende leraar (praktijkgericht) in ontwikkeling. Een aantal ontwikkelingen gaan pas echt leven als je er zelf mee te maken krijgt. Het leren kan dan ineens met sprongen gaan. ‘Met vallen en opstaan’ leren en wijs worden is hier van toepassing. In deze ontwikkelfase bied je aan waar dan behoefte aan is. Startende leerkrachten vinden het fijn om te kunnen delen en uitwisselen met degenen die dezelfde ervaring opdoen, in en buiten de school. Via deze professionele leergemeenschap wordt hiervoor ruimte gecreĆ«erd en aan deze behoefte tegemoet gekomen.

Samenwerking met KOC Diensten

Deze werkplaats is qua opzet identiek aan de andere werkplaatsen, maar onderscheidt zich inhoudelijk door de unieke samenwerking met KOC Diensten. Binnen deze werkplaats is er ruimte voor bezinning en doordenking op thema’s die de scholen uit de achterban van het KOC hun eigen kleur geven. Gedurende het programma worden er enkele identiteitsgebonden bijdragen verzorgd door sprekers vanuit het KOC. Deze thema’s worden nadrukkelijk in verband gebracht met de persoonlijke ontwikkeling door het hele programma heen.

Bijeenkomsten

In principe worden er vier bijeenkomsten per jaar georganiseerd. Die bijeenkomsten hebben in grote lijnen de volgende inhoud: inhoudelijk thema, intervisie en persoonlijke ontwikkeling. Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf thema’s inbrengen. Met behulp van deskundigen van de deelnemende scholen en/of van de coaches zal daarop worden ingespeeld. Gedurende het traject is er ook twee keer overleg met de SLB-ers/coachen/ directeuren van de scholen waar de leerkrachten werkzaam zijn.

Bij iedere bijeenkomst zal een bepaalde intervisievorm worden gebruikt om optimaal van elkaar te leren. Voor de persoonlijke ontwikkeling wordt gevraagd eigen werk in te brengen door middel van video opnamen. Er wordt uitgegaan van het principe: uitbouwen waar je goed in bent, opbouwen waar je interesse ligt en compenseren of trainen waar zwaktes liggen. Een persoonlijkheidsprofiel, wordt gebruikt als gereedschap. Verder is een belangrijk principe het do-to-learn principe: leren door te ervaren.’

Data

De data voor het cursusjaar 2020-2021 zijn:
  • 24 september 2020
  • 04 december 2020
  • 10 februari 2021
  • 22 april 2021

Aanmelden

Je kunt je voor de werkplaats Startende leraren aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.

Persoonlijke gegevens    
Aanhef:
     
Adresgegevens    
     
Factuuradres    
     
School of organisatie    
Ik ben oud-student en wil gebruik maken van mijn waardebon:

     
Bevestiging    
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
     
   
   
Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging. Heb je deze niet ontvangen? Stuur dan een e-mail naar onze webmaster.