Werkplaats: ib'ers

Om tegemoet te komen aan de vragen die bij ib’ers leven, hun kennis uit te breiden en te verdiepen, hun vaardigheden verder te ontwikkelen en aan te sluiten bij hun persoonlijke kwaliteiten organiseert Driestar onderwijsadvies professionele leergemeenschappen voor deze doelgroep.  

Als ib’er speel je een belangrijke rol in de kwaliteit van het onderwijs en de ondersteuning van leerlingen. Deze rol kan coachend, coördinerend of begeleidend zijn. Binnen jouw school wil je graag het zorgbeleid goed op de kaart te zetten. Je inzet en begeleiding zijn daarbij heel belangrijk en dat uit zich door daarbij passend gedrag.

Het belangrijkste instrument hiervoor is jouw persoonlijk functioneren. Binnen deze werkplaats ga je daarmee aan de slag! Je werkt niet alleen aan kennis en vaardigheden, maar vooral aan jouw persoonlijke kwaliteiten. Want dat zijn de belangrijkste voorwaarden om jouw rol als ib’er een goede invulling te geven.
 
In de werkplaats werk je onder andere aan: 

  • verdere ontwikkeling van jouw visie op de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school en de begeleiding van de leraren;
  • vaardigheden om leraren te coachen en hen ondersteuning te bieden;
  • jouw manier van leidinggeven als het gaat om leerlingbesprekingen.
Je kunt een Werkplaats organiseren met een groep mensen binnen jouw organisatie of Samenwerkingsverband. Driestar onderwijsadvies biedt ook een Werkplaats aan voor individuele inschrijvers. Hiervoor kun je contact opnemen met de contactpersoon.

De kosten voor het totale traject bedragen € 2.250,- per deelnemer (inclusief koffie/thee, lunch en materiaal).