Werkplaats: herstartende leraren

Om tegemoet te komen aan de vragen die bij herstartende leraren leven, hun kennis uit te breiden en te verdiepen, hun vaardigheden verder te ontwikkelen en aan te sluiten bij hun persoonlijke kwaliteiten organiseert Driestar onderwijsadvies professionele leergemeenschappen voor deze doelgroep. 

In deze gemeenschap ontmoeten herstartende leraren collega’s die zich ongeveer in dezelfde fase van hun ontwikkeling bevinden. Met behulp van reflectie op werkinbreng, boekbewerkingen en leer- en werkbijeenkomsten werken we aan de persoonlijke ontwikkeling van herstartende leraren. 

Bijeenkomsten

Het betreft een leergemeenschap van die ongeveer een halfjaar actief is. Binnen dit half jaar komen de deelnemers vier dagen bij elkaar. Tussen dag 2/3 en dag 3/4 ontvangt iedere deelnemer coaching on the job.

Aan deze leergemeenschap wordt een professionele coach gekoppeld die zowel op de dagen aanwezig en ook coaching on the job verzorgd. De dagen hebben in grote lijnen de volgende inhoud: behandeling van een inhoudelijk thema, intervisie en persoonlijke ontwikkeling. Iedere dag zal een bepaalde intervisievorm worden gebruikt om optimaal van elkaar te leren.

Voor de persoonlijke ontwikkeling wordt gevraagd eigen werk in te brengen door middel van video-opnamen. Er wordt uitgegaan van het principe 'uitbouwen waar je goed in bent, opbouwen waar je interesse ligt en compenseren of trainen waar zwaktes liggen'. Verder is een belangrijk principe het do-to-learn principe: leren door te ervaren.

Inhoud leerbijeenkomsten

Voor herstartende leraren zijn een aantal thema`s cruciaal, daarom bieden we de volgende inhoudelijke thema`s aan;
  • Groepsdynamiek
  • Recente didactiek van taal en rekenen
  • Omgaan met verschillen in de groep
  • Werken met ParnasSys
Deze thema`s worden gezamenlijk uitgediept en getraind onder leiding van een expert.

Investering

We werken met kleine gemeenschappen van ongeveer 10 personen.
Investering: €1550,- per persoon, waarbij inbegrepen:
  • Vier verzorgde dagen
  • Twee keer coaching on the job
  • Benodigde literatuur/materiaal

Aanmelden

Je kunt een Werkplaats organiseren met een groep mensen binnen jouw organisatie of Samenwerkingsverband. Aanmelden kan door contact op te nemen met Thea de Mots.