Bestuursondersteuning

De bestuurders en toezichthouders van de school willen goed zicht krijgen op de kwaliteit van het besturen en het toezicht houden, én leren hoe die kwaliteit verbeterd kan worden. 

Én je wilt leren hoe die verbeterd kan worden. Driestar onderwijsadvies heeft veel ervaring met governancetrajecten. Het is ons doel om de regie op onderwijskwaliteit en de kwaliteitscultuur van het onderwijs te versterken. We kijken daarin naar de opbrengsten op school- en groepsniveau en de professionele cultuur. Belangrijk is de rol van het bestuur die uiteindelijk gericht is op een goede onderwijskwaliteit. Uiteindelijk is het resultaat een gesprek over de eindrapportage waarin we de bevindingen bespreken en concrete aanbevelingen doen voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de school.

Driestar onderwijsadvies voert als partner van de PO-raad met subsidie trajecten uit op scholen rondom regie op onderwijskwaliteit (ROOK).

J.A. (Arjan) Meerkerk

Onderwijsadviseur

Telefoon:
06-52581152 06-52581152
LinkedIn:
Twitter:

Blogs

  • Naar een nieuw schoolplan 2023: zo doe je dat

   Door T.J.C. (Anton) de Jong

   Het is weer zover, er wordt een nieuw schoolplan verwacht! In 2023 moet het nieuwe schoolplan ingaan. In het nieuwe Onderzoekskader van de inspectie (1 augustus 2021) wordt verondersteld dat het schoolplan aansluit op de strategische doelen van het bestuur. Dat betekent dat het komende schooljaar gebruikt kan worden om je schoolplan op te stellen. Een teambreed gedragen schoolplan ontstaat alleen als de teamleden zelf actief betrokken zijn bij het opstellen. Wij geloven dat dit om een goed proces vraagt. Lees hier hoe je dat proces in drie fases kunt vormgeven.

   Lees meer ›
  Bekijk alle blogs ›