Leerlingenzorg en jeugdhulp

Driestar onderwijsadvies begeleidt scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven om goede leerlingzorg te realiseren.

We hebben gespecialiseerde orthopedagogen/psychologen in dienst met een brede kennis van onderwijs en zorg. In samenwerking met het kind, zijn ouders, de leerkracht, de intern begeleider en eventueel andere experts stemmen we af welke speciale pedagogisch-didactische begeleiding of onderzoek en behandeling nodig is. Daarbij houden we rekening met het onderwijsaanbod van de school.

J. (Hanneke) Bossenbroek-Mol

Orthopedagoog
BIG: 59929770331

Telefoon:
0182-760449 0182-760449
LinkedIn:

Dyscalculie

Wij bieden, naast diagnostiek, een aantal eenvoudige modules over het complexe dyscalculieprotocol.

Lees meer >

Basis GGZ

Ben je op zoek naar psychologische hulp (basis GGZ) voor jullie kind? Driestar educatief kan helpen.

Lees meer >

Ped.-didact. onderzoek

Onderzoek kan inzicht geven in de achtergrond van een leerprobleem en de ondersteuningsbehoeften van een leerling.

Lees meer >

Psych. onderzoek

In de leerlingenzorg kan de noodzaak van een psychologisch onderzoek bij een leerling duidelijk worden.

Lees meer >

Consultaties

De kwaliteit van leerlingenzorg kan worden vergroot door periodiek een orthopedagoog of psycholoog mee te laten denken.

Lees meer >