Opvoeders en mediawijsheid

Hoe geef ik mijn kind de juiste begeleiding in het omgaan met media? Welke grenzen stel ik? Als opvoeder word je op allerlei manieren geconfronteerd met deze opvoedkundige uitdaging.

Het bewust maken van keuzes in opvoeding rond mediawijsheid, gebaseerd op Bijbelse richtlijnen, vraagt om informatie over en inzicht in mogelijkheden rond opvoeden en mediawijsheid. 

Tips voor begrenzing en controle

Hoe lang mag mijn zoon een spel op de laptop spelen? Hoe bewaken we de tijd waarop onze kinderen bezig zijn met media? Hoe kunnen we hen beschermen tegen ongewenste beelden? Lees hier verder voor meer informatie rond deze vragen.

Leestips

 • Opvoedhandreikingen Media
  De opvoedhandreikingen bieden bezinning en praktische tips voor opvoeders van kinderen in vier leeftijdscategorieën:
  1. Opvoedhandreiking Media - kinderen 0-5 jaar
  2. Opvoedhandreiking Media - kinderen 5-9 jaar
  3. Opvoedhandreiking Media - prepubers 9-12 jaar
  4. Opvoedhandreiking Media - jongeren 11-16 jaar

  ​Auteur: gepubliceerd door het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs (Driestar educatief, 2017).
   
 • Mediaopvoedwijzer
  Kinderen opvoeden tot wijze mediagebruikers gaat niet vanzelf. De Mediaopvoedwijzer wil je daarbij helpen door adviezen te geven die passen bij jouw opvoedstijl en levensvisie.

  Op de website, www.mediaopvoedwijzer.nl krijg je stellingen over veertien onderwerpen voorgelegd. Steeds moet je de stelling aanvinken die het beste bij je past. De stellingen gaan over allerlei thema's die met mediaopvoeding te maken hebben: sociaal zijn, tijdsbesteding, concentratie, geloofsbeleving, etc.

  Daarna krijg je bij elk van die thema's adviezen voorgeschoteld. De Mediaopvoedwijzer richt zich daarbij op doorsneesituaties. Daarbij is het algemene advies om het gesprek over mediagebruik te stimuleren en aan de hand daarvan in het gezin samen te komen tot heldere afspraken en het handhaven daarvan.
  De adviezen zijn vooral gericht op gezinnen met kinderen die het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs volgen. Niet elk advies zal op elke leeftijdscategorie van toepassing zijn. Bovendien zijn er altijd uitzonderingssituaties denkbaar waarin het noodzakelijk is om (plotseling) strakkere afspraken te maken.

  Auteurs: de Mediaopvoedwijzer is een gezamenlijk product van stichting Mediawijzer en Driestar educatief en is ontwikkeld in samenwerking met lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs van Driestar hogeschool en Erdee Media Groep.
 • Pelgrim in medialand
  Handvatten voor ouders en opvoeders in het omgaan met jongeren in een digitale wereld.

  Het verwijt klinkt vaak: zit je nu alweer met je mobiel? Veel moeilijker is het om een waardevol gesprek te beginnen over wijs mediagebruik. Hoe blijf je zelf verbonden met pubers die voortdurend online zijn? Hoe kun je identificatiefiguur zijn? Wat zijn goede vragen bij zo'n mediagesprek? Hoe kan de Bijbel leidend zijn in mediagebruik?

  Aan de hand van herkenbare situaties schrijven de auteurs werkzaam bij Driestar educatief over mediaopvoeding vanuit een Bijbelse levenshouding gebaseerd op het Media Attitude Model (ontwikkeld bij Driestar educatief).

  Het boek Pelgrim in medialand biedt veel praktische handvatten voor iedereen die rond jongeren staat: (groot)ouders, opvoeders, leraren, jeugdwerkleiders, etc. Het is tevens zeer geschikt als materiaal voor een opvoed- of ouderkring.

  Auteurs: Steef de Bruijn en Henrieke van Dam  (2017)
 • iParents - praten met je kind over media
  De ontwikkelingen op mediagebied gaan zó snel, voor een gewone ouder valt dat niet meer bij te houden. Dit compacte boekje is overzichtelijk ingedeeld en helpt u om bij de tijd te blijven.

  Het gaat moeilijke onderwerpen niet uit de weg, zoals de verwoestende werking van pornofilms op de geest, en de verslaving aan geweldgames.

  Ouders treffen in het boekje iParents praktische tips aan, vergezeld van gespreksvoorbeelden die ze in hun gezin kunnen toepassen om een openhartig gesprek over media te krijgen. De auteurs putten daarbij uit hun ervaringen bij de stichtingen Mediawijzer en Yona.

  Auteurs: Steef de Bruijn en Steven Middelkoop (2017)
 • Brochures stichting Mediawijzer
  Download de gratis brochures van de reformatorische stichting Mediawijzer over:
  • Gewetensvorming;
  • Twitter;
  • YouTube;
  • Facebook;
  • Spelen in een virtuele wereld;
  • Mobieltjes, de wereld op zak;
  • DVD's, kijken of niet kijken.
 • Opvoeden Gave en Opgave. Essenties van christelijk opvoeden.
  In het boek Opvoeden Gave en Opgave denken de auteurs samen met de lezer na over het doel van opvoeden in de praktijk van alledag van christelijke opvoeder. Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel handelt over de essenties van christelijk opvoeden vanuit Bijbels perspectief, met aandacht voor de ontwikkeling van kinderen, jezelf als opvoeder en opvoeden in de huidige maatschappij. Het tweede deel bevat een kringhandleiding met ideeën voor acht bijeenkomsten die je kunt organiseren of volgen met andere opvoeders. Zo kun je samen met anderen aan de slag, om van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en te bemoedigen.
 • Leren om te focussen
  In het boek Leren om te focussen wordt centraal gesteld hoe je als ouders je kind kunt helpen om te leren focussen op wat belangrijk is. Soms is het goed om even niet bezig te zijn met social media, maar regels opstellen werkt vaak averechts. De auteur aat zien hoe je door de juiste vragen te stellen een gesprek kunt vormgeven met je kind(eren). 

  Auteur: Justine Pardoen
 • All in the game. Opvoeden rond gamen: "hoe houd je het leuk?"
  Het boekje All in te game richt zich op de omgang met het gamegedrag van kinderen.
  Er wordt aandacht besteed aan de leuke kanten en de gevaren van gamen, het volgen van Gods richtlijnen in de omgang met het gamen en er worden tips gegeven en voorbeelden verteld.
  Dit boekje richt zich op de opvoeding van kinderen vanaf 8 jaar.

  Auteurs: Wietske Noordzij en Erik Smit