Leerkracht en mediawijsheid

In de dagelijkse onderwijspraktijk  is het gebruik van media niet meer weg te denken. Dat biedt mogelijkheden, maar vraagt ook om bewustwording. 

Op deze site vind je achtergrondinformatie en suggesties deze media zinvol in te zetten bij het werken met leerlingen in het (v)so en sbo.
 
 • Begrenzing en controle
  Mediaopvoeding, het werken aan mediawijsheid bij kinderen en jongeren, vraagt kennis, vaardigheden en een houding van bewust kiezen. Het werken aan gewetensvorming is hierbij van essentieel belang. Daarvoor wordt momenteel een leerlijn met lessuggesties ontwikkeld.
   
  Náast het werken aan gewetensvorming, kan het zinvol of noodzakelijk zijn om een kind te begrenzen als hij gebruik maakt van media of om controle uit te oefenen. Zeker als er sprake is van specifieke behoeften omdat je kind een verstandelijke beperking heeft, of als het moeite heeft met zichzelf reguleren, of als het emotioneel heel jong is en/of kwetsbaar.
   
  Lees hier verder over tips rond begrenzing en controle van mediagebruik bij kinderen. Deze tips hebben betrekking op de computer, maar ook op de iPad en tablet die jouw kind gebruikt.
 • Communiceren via Parro
  Wil jij ook graag korte lijntjes met ouders hebben, wederzijds foto’s en berichten kunnen delen? Oriënteer je dan op de mogelijkheden van de app Parro. Vooral voor gebruikers van ParnasSys een handige ondersteuning van de communicatie, onder andere als leerlingen niet of minder taalvaardig zijn.

  Lees hier verder voor meer informatie of ga rechtstreeeks naar de site

  parro.png
 • Het delen van bestanden
  Er zijn zeer veel mogelijkheden als het gaat om het delen van bestanden en foto’s met anderen, waarbij de bestanden in the cloud (op internet) bewaard worden. De beheerder van een map met bestanden bepaalt wie er toegang hebben tot die map. Klik hier voor meer informatie over het delen van bestanden en suggesties voor gebruik in de dagelijkse onderwijspraktijk.
   
  Klik hier voor meer informatie over mogelijkheden rond het delen van bestanden (OneDrive, Google Drive, Dropbox en SharePoint).