Supervisie

Supervisie is een vorm van begeleiding die toegepast wordt in beroepen waarin met mensen gewerkt wordt, zoals de zorg en het onderwijs. Verondersteld wordt dat het succes in deze werksoorten sterk afhankelijk is van de communicatieve vaardigheden en van het welbevinden van de persoon.

Inhoud

Supervisie gaat over de ontwikkeling van jezelf als persoon binnen jouw werk, al dan niet in een (grotere) organisatie. Behalve de kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor uw werk, wordt er dagelijks een groot beroep gedaan op je relationele en communicatieve vaardigheden. Door middel van de supervisie krijg je meer zicht op je eigen wijze van werken, van leren, van communiceren, je manier van omgaan met stress, emoties, tegenslagen, kwetsbaarheden en dergelijke. De supervisor probeert je, via de door u ingebrachte casuïstiek, zelf verder te brengen in deze inzichten en, indien gewenst, alternatieve manieren van denken of handelen te exploreren.

Naast het bespreken van de ingebrachte casuïstiek is het mogelijk om een bepaalde methodiek, manier van denken, theorie nader te onderzoeken en te kijken in hoeverre deze een toegevoegde waarde kunnen hebben voor je eigen ontwikkeling. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de kernkwadranten, de roos van Leary, diverse theorieën over leerstijlen, Covey, etc.

Wanneer je de opleiding tot Orthopedagoog Generalist volgt, omvat de supervisie naast algemene supervisie over je functioneren als orthopedagoog (in de volle breedte) in jpiw werk, ook het onder supervisie uitwerken van een diagnostiekcasus. Dit alles volgens de stappen van de diagnostische cyclus, naar de richtlijnen van het NVO.

Aanbod

Driestar onderwijsadvies biedt supervisie aan. Supervisoren hebben scholing gehad in de supervisiemethodiek en zij beschikken over supervisiecompetenties en –ervaring. Daarnaast zijn de supervisoren van Driestar onderwijsadvies opgenomen in het supervisorenbestand van de NVO. Supervisie wordt gegeven door middel van gesprekken die (gemiddeld) tweewekelijks plaatsvinden. Het is mogelijk om individuele supervisie te volgen of in een twee- of drietal.

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Nel Rosie-Muilwijk.