Dyslexie en oplossingsgericht werken

Orthopedagogen en psychologen hebben in hun werk dagelijks te maken met belemmeringen rondom lezen en spelling en de daarbij horende sociaal- emotionele problemen. Meer en meer wordt de focus van problemen echter verlegd naar aandacht voor positieve factoren in de ontwikkeling van kinderen.

Doel daarbij is om de veerkracht van hen te vergroten. Oplossingsgericht werken is een methodiek die hiervoor handvatten geeft. Het is dan ook belangrijk dat orthopedagogen en psychologen meer kennis hebben van deze methodiek en hun vaardigheden op dit gebied ontwikkelen. Deze scholing levert hierin een structurele bijdrage door het verdiepen van kennis en het trainen van vaardigheden.

Doelen van de scholing

 • De deelnemers hebben kennis van het theoretisch kader van oplossingsgericht werken.
 • De deelnemers zijn op de hoogte van de vijf belangrijke pijlers van oplossingsgericht werken
 • De deelnemers krijgen concrete handvatten hoe zijn oplossingsgericht werken in hun dyslexiebehandeling en gespreksvoering kunnen toepassen.
 • De deelnemers doen vaardigheden op in oplossingsgerichte gespreksvoering en oplossingsgericht werken

Praktische informatie:

 • Duur van scholing: 2 contacturen
 • Investering: 6 uur, waarvan 2 contacturen en 4 uur literatuurstudie
 • Wijze van kennisoverdracht: college, oefenen van praktische vaardigheden, reflectieverslag
 • Kosten: 150 euro, incl. studiemateriaal
 • Locatie: Gouda
 • Datum: vraag staat uit bij Anneke Struijk
 • Deze scholing gaat door bij voldoende deelnemers
 • Accreditatie informatie: NVO/NIP  punten nog onbekend (nog niet geaccrediteerd)

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen kun je contact opnemen met: A.P. Struijk MSc, GZ-psycholoog.

>> Aanmelden voor deze cursus kan hier.