Een rijke speel-leeromgeving en thematiseren

Door te werken met thema’s en een rijke speel-leeromgeving waar het thema zichtbaar is, worden (jonge) kinderen gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Driestar onderwijsadvies heeft alles in huis om jou te helpen met het thematiseren en het inrichten van een rijke speel-leeromgeving in je groep.

Aanbod

Ons aanbod is er voor de peuterspeelzaal en groep 1 tot met 4 van de basisschool. Onze adviseurs helpen je thematisch te werken zodat spel, taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden goed aan bod komen. Hierbij sluiten wij aan bij het leerlingvolgsysteem dat gebruikt wordt binnen de peuterspeelzaal of de basisschool.

Daarnaast helpen onze adviseurs met het inrichten van een rijke speel-leeromgeving door te kijken naar welke mogelijkheden er zijn in de ruimte. Welke hoeken zijn er? Hoe kunnen die hoeken verrijkt worden? Is er verbinding mogelijk tussen de hoeken? Hoe geef je je thema vorm in de speel-leeromgeving.
Voor groep 3 en 4 wordt ook gekeken naar wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het lezen, schrijven en rekenen in hoeken. Hoe verhoudt dit zich ten opzichte van de methode die gebruikt wordt?

Voor meer informatie neem contact op met onze onderwijsadviseur.