ZIEN! rapporteren aan de leerling 9 maart 2018

Leerlingen in groep 5-8 vullen vaak zelf ook een vragenlijst in in ZIEN!. De resultaten daarvan wil je (in een gesprek) graag delen met de leerling zelf. Daarvoor is nu een mooi format beschikbaar, met een uitleg en een afbeelding van de categorie én een mogelijkheid om de score van de leerling in beeld te brengen.

Op het overzicht staan alle categorieën met de bijbehorende stellingen van de leerlingvragenlijsten ZIEN! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat en ZIEN! Leerling 5-8 Sociale vaardigheden. Het overzicht is gebaseerd op de indeling van het overzicht ZIEN! ouderrapportage.

Doel

Dit lege overzicht kun je gebruiken om in gesprek te gaan met leerlingen. Je kunt ze laten zien op welke categorieën ze vragen hebben ingevuld, en eventueel wat hun scores zijn. De afbeeldingen kunnen helpen om de ZIEN!-aspecten concreet te maken. Ga je in gesprek, dan kun je dit overzicht ‘leeg’ gebruiken. Je kunt het ook invullen voor de leerling.

Digitaal

We hopen dat (een variant op) dit overzicht op termijn ook op te vragen is in ParnasSys, zodat je meteen alle scores van de leerlingen daarop hebt staan. We zijn daarom erg benieuwd naar ervaringen met deze eerste versie. Wil je die met ons delen, dan kan dat via e-mail. Je kunt aangeven dat je het overzicht graag in ParnasSys op wilt kunnen vragen, door te stemmen op deze wens in de community van ParnasSys.

Scholing

Wil je hulp bij het in gesprek gaan met kinderen? Onze onderwijsadviseurs verzorgen daar graag een scholing over voor jullie team! Daarin kunnen ze ook aandacht schenken aan het gebruik van dit overzicht en van de afbeeldingen bij de categorieën. Je leest er meer over op onze website

Meer nieuws

  • Datum ontmoetingsavond in Goes gewijzigd naar donderdag 31 mei

   In een van de regio’s in de datum van de ontmoetingsavond voor gezin, kerk en school gewijzigd. De avond in Goes is op donderdag 31 mei en niet op 29 april, zoals we eerder communiceerden. Als u zich al opgegeven heeft voor deze avond, ontvangt u hierover persoonlijk bericht.

  • Tip voor ouders: symposium mediaopvoeding

   Speciaal voor christelijke opvoeders organiseren Stichting Mediawijzer en Driestar onderwijsadvies op vrijdag 13 april een bezinningsavond over mediaopvoeding. Wil je de ouders die bij school betrokken zijn namens ons uitnodigen voor dit symposium?

  • Numicon: gebruiken of niet gebruiken?

   In enkele regio’s hoor je op scholen nogal eens de naam Numicon vallen. Numicon is een heel speciaal rekenprogramma. Inderdaad ‘heel speciaal’, want het is totaal anders dan wat we gewend zijn. Vraag is dan vaak: raden jullie deze aanpak met de bijbehorende materialen aan of niet?

  • Terugblik studiemiddag jeugdliteratuur

   Vanaf half twee komen ruim vijftig vo-docenten Nederlands het Klooster in Woerden binnenlopen voor de studiemiddag jeugdliteratuur. Velen van hen zijn oud-studenten van de lerarenopleiding van Driestar hogeschool. Naast het studiekarakter van deze middag heerst er dan ook een echte reüniesfeer.

  • Geef toestemming om de monitorgegevens sociale veiligheid uit ZIEN! te delen met de inspectie

   Je kunt de leerlingvragenlijsten van ZIEN! voor groep 5-8 gebruiken om te voldoen aan de monitoringsplicht. De inspectie wil de gegevens graag geautomatiseerd van je school hebben. Belangrijk: daarvoor moet je elk jaar zelf toestemming geven in ParnasSys! Je leest hier hoe dat moet.