VO-raad: conclusie van de Onderwijsinspectie eenzijdig en daarmee onterecht 12 april 2018

De VO-raad vindt de conclusie van de Onderwijsinspectie dat de kwaliteit van het onderwijs zou ‘afglijden’ eenzijdig en daarmee onterecht.

Gisteren presenteerde de Inspectie van het Onderwijs de jaarlijkse Staat van het Onderwijs. Daarin delen ze onder andere de volgende bevindingen:

 • De prestaties in het funderend onderwijs dalen gestaag.
 • Ongelijke kansen en grote schoolverschillen dreigen te worden versterkt door toenemende sociaal-economische segregatie.
 • De manier waarop het onderwijs en de overheden gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbetering werkt onvoldoende om deze trends te keren.
 • Autonomie wordt door scholen onvoldoende benut en ingevuld. Te open overheidssturing leidt regelmatig tot vrijblijvendheid.
Download hier het volledige rapport

Beeld van de inspectie doet geen recht

De VO-raad kan zich niet vinden in het signaal dat de inspectie afgeeft. Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “Wij zullen de eersten zijn die beamen dat er ruimte is voor verbetering en daar wordt op scholen hard aan gewerkt. Maar dat de kwaliteit van het onderwijs afglijdt is, ook met dit rapport in de hand, niet vol te houden. Al helemaal niet in een tijd dat er geen euro extra geïnvesteerd wordt in leraren in het vo, er nog steeds verkeerde prikkels in het systeem zitten en de maatschappelijke opdracht van scholen alleen maar complexer wordt”.

De Onderwijsinspectie constateert dat met name de toppresteerders onder 15-jarige Nederlandse leerlingen op wis- en natuurkunde slechter zijn gaan presteren ten opzichte van hun leeftijdgenoten in andere landen. Ook verbetert de burgerschapskennis van jongeren in Nederland minder snel dan in andere landen. Daarnaast zijn de prestaties van leerlingen in het wiskunde-examen teruggelopen en is het percentage geslaagden iets lager dan vorig jaar.

De VO-raad vindt het belangrijk deze ontwikkelingen te signaleren en te bekijken wat hiervan de oorzaken zijn. Het laat bijvoorbeeld zien dat we meer kunnen halen uit de beste leerlingen en dat brede vorming belangrijk is. Daarnaast laat het rapport van de inspectie echter ook zien dat meer leerlingen een diploma halen op een hoger niveau zonder dat het gemiddelde examencijfer terugloopt, er meer gestapeld wordt in het vo, meer scholen de onderwijsresultaten op orde hebben, er minder zwakke scholen zijn en kinderen in Nederland zich buitengewoon veilig en gelukkig voelen.

Rosenmöller: “Dan doet het beeld dat de inspectie oproept over het voortgezet onderwijs geen recht aan de mensen in de scholen die deze resultaten onder moeilijke omstandigheden, en met een bescheiden bekostiging, weten te boeken.”

Kansengelijkheid vraagt blijvend aandacht

De VO-raad deelt de analyse van de inspectie dat kansengelijkheid blijvend aandacht vraagt in het onderwijs. De Staat van het Onderwijs laat zien dat er de laatste jaren meer gemengde adviezen zijn gekomen en dat er meer gestapeld wordt binnen het voortgezet onderwijs. Rosenmöller: “Dat zijn positieve ontwikkelingen, maar we zijn er duidelijk nog niet. Met name met het oog op de vroege selectie van kinderen in Nederland moet de ingezette ontwikkeling naar minder harde schotten in het onderwijs doorgang vinden, om te voorkomen dat leerlingen jong in een fuik terecht komen.” Ook benadrukt de VO-raad dat de ontwikkeling naar minder focus op rendement en efficiëntie in het onderwijsbeleid en in de beoordeling van scholen, doorgezet moet worden.

Meer nieuws

  • Een collegedag van de post-hbo-opleiding Jonge kind

   Tijdens de anderhalf jaar durende post-hbo-opleiding Jonge kind kun jij als leerkracht verdieping en uitbreiding aanbrengen van je kennis en vaardigheden. Om een indruk te krijgen van de opleiding nemen we jou een dagje mee!

  • De boodschap van een kleuter die slakken kapottrapt

   Een bomvolle congreszaal op 28 maart jl.! 200 onderwijscollega’s waren deze dag in Gouda voor het symposium Het jonge kind van Driestar onderwijsadvies en KOC Diensten. Een terugblik in woord en beeld.

  • Leerlijn spelling gebaseerd op Cito 3.0 in module Leerlijnen

   De CED-groep heeft een nieuwe leerlijn Spelling gemaakt, die is gebaseerd op de Cito 3.0-toetsen. Deze leerlijn is nu ook beschikbaar in de module Leerlijnen van ParnasSys.

  • Nu in midden-Nederland: basiscursus pedagogiek en didactiek voor catecheten

   Catecheten hebben vaak nauwelijks tot geen onderwijservaring. Dit kan hen belemmeren in het geven van de catechisatielessen. ‘Overdag hebben we vaak een heel ander beroep en ’s avonds staan we ineens voor zo’n groep,’ aldus een ambtsdrager. In samenwerking met het Wartburg College biedt Driestar educatief een basiscursus catechese aan om handvatten te bieden aan catecheten.

  • Nieuw boek over identiteit in de schoolvakken

   Als het gaat over de christelijke identiteit van het onderwijs, denken veel docenten vooral aan hun christenzijn als persoon of aan de dagopening. In het boek ‘Lesgeven is lofzeggen’ staat juist de inhoud van het vak centraal.