VO-raad: conclusie van de Onderwijsinspectie eenzijdig en daarmee onterecht Geplaatst op 12 april 2018

De VO-raad vindt de conclusie van de Onderwijsinspectie dat de kwaliteit van het onderwijs zou ‘afglijden’ eenzijdig en daarmee onterecht.

Gisteren presenteerde de Inspectie van het Onderwijs de jaarlijkse Staat van het Onderwijs. Daarin delen ze onder andere de volgende bevindingen:

 • De prestaties in het funderend onderwijs dalen gestaag.
 • Ongelijke kansen en grote schoolverschillen dreigen te worden versterkt door toenemende sociaal-economische segregatie.
 • De manier waarop het onderwijs en de overheden gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbetering werkt onvoldoende om deze trends te keren.
 • Autonomie wordt door scholen onvoldoende benut en ingevuld. Te open overheidssturing leidt regelmatig tot vrijblijvendheid.
Download hier het volledige rapport

Beeld van de inspectie doet geen recht

De VO-raad kan zich niet vinden in het signaal dat de inspectie afgeeft. Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “Wij zullen de eersten zijn die beamen dat er ruimte is voor verbetering en daar wordt op scholen hard aan gewerkt. Maar dat de kwaliteit van het onderwijs afglijdt is, ook met dit rapport in de hand, niet vol te houden. Al helemaal niet in een tijd dat er geen euro extra geïnvesteerd wordt in leraren in het vo, er nog steeds verkeerde prikkels in het systeem zitten en de maatschappelijke opdracht van scholen alleen maar complexer wordt”.

De Onderwijsinspectie constateert dat met name de toppresteerders onder 15-jarige Nederlandse leerlingen op wis- en natuurkunde slechter zijn gaan presteren ten opzichte van hun leeftijdgenoten in andere landen. Ook verbetert de burgerschapskennis van jongeren in Nederland minder snel dan in andere landen. Daarnaast zijn de prestaties van leerlingen in het wiskunde-examen teruggelopen en is het percentage geslaagden iets lager dan vorig jaar.

De VO-raad vindt het belangrijk deze ontwikkelingen te signaleren en te bekijken wat hiervan de oorzaken zijn. Het laat bijvoorbeeld zien dat we meer kunnen halen uit de beste leerlingen en dat brede vorming belangrijk is. Daarnaast laat het rapport van de inspectie echter ook zien dat meer leerlingen een diploma halen op een hoger niveau zonder dat het gemiddelde examencijfer terugloopt, er meer gestapeld wordt in het vo, meer scholen de onderwijsresultaten op orde hebben, er minder zwakke scholen zijn en kinderen in Nederland zich buitengewoon veilig en gelukkig voelen.

Rosenmöller: “Dan doet het beeld dat de inspectie oproept over het voortgezet onderwijs geen recht aan de mensen in de scholen die deze resultaten onder moeilijke omstandigheden, en met een bescheiden bekostiging, weten te boeken.”

Kansengelijkheid vraagt blijvend aandacht

De VO-raad deelt de analyse van de inspectie dat kansengelijkheid blijvend aandacht vraagt in het onderwijs. De Staat van het Onderwijs laat zien dat er de laatste jaren meer gemengde adviezen zijn gekomen en dat er meer gestapeld wordt binnen het voortgezet onderwijs. Rosenmöller: “Dat zijn positieve ontwikkelingen, maar we zijn er duidelijk nog niet. Met name met het oog op de vroege selectie van kinderen in Nederland moet de ingezette ontwikkeling naar minder harde schotten in het onderwijs doorgang vinden, om te voorkomen dat leerlingen jong in een fuik terecht komen.” Ook benadrukt de VO-raad dat de ontwikkeling naar minder focus op rendement en efficiëntie in het onderwijsbeleid en in de beoordeling van scholen, doorgezet moet worden.

Meer nieuws

  • Het fenomeen Driestarstel: Steven en Paulien Middelkoop

   Al zo’n 75 jaar zijn ze er, Driestarstellen. Net zolang als de naam De Driestar bestaat. In 1944 komen we de naam als eerste tegen, op de gevel van een kweekschool op reformatorische grondslag in Krabbendijke. Die naam siert nog steeds de gevel, nu van twee scholen in Gouda: Driestar educatief en Driestar college.

  • Negen pabostudenten doorstaan detoxchallenge

   “789 berichten in 35 chats!” "Hè, die lege plaats in mijn broekzak is weer opgevuld.“ "Ik ben blij dat ik hem terug heb, maar ergens ook weer niet.” Drie reacties van studenten die de detox challenge aangingen.

  • Veranderingen in de kinderopvang

   In de wereld van peuterspeelzalen en kinderopvang is de laatste jaren veel veranderd. Sinds 1 januari 2018 zijn alle peuterspeelzalen verdwenen en opgegaan in de kinderopvang. Het heet nu peuteropvang hoewel qua inhoud vaak weinig is veranderd.

  • Een zelfrijdend autootje maken van een muizenval tijdens de Make IT Day

   Gisterochtend ontvingen we zo'n 360 groep 7 en 8-leerlingen van Goudse basisscholen in ons gebouw. Onder leiding van pabo-2-studenten maakten ze kennis met traditionele en innovatieve technieken.

  • Terugblik nascholingsdag bewegingsonderwijs 2019

   Woensdag 6 maart was onze jaarlijkse nascholingsdag bewegingsonderwijs. Een inspirerende dag waarin (aanstaande) leerkrachten bewegingsonderwijs nieuwe ideeën opdeden en met elkaar uitwisselden.