Veelgestelde vragen over het Lerarenregister 20 januari 2016

Welke nascholing telt precies mee voor het Lerarenregister? Moeten al mijn nascholingsactiviteiten gevalideerd zijn? Driestar onderwijsadvies geeft antwoord op de meest gestelde vragen over het Lerarenregister.

Over minder dan een jaar is het zover. Vanaf 2017 ben jij als leraar in het po, vo en mbo verplicht je te registreren in het Lerarenregister, waarover we al eerder informeerden. Maar ook nu al is vrijwillige registratie mogelijk. De enige voorwaarde voor registratie is een bevoegdheid om les te geven. Daarna ga je werken aan herregistratie: elke vier jaar besteed je 160 registeruren (RU) aan nascholing.

Over de herregistratie krijgen wij veel vragen van leraren, mogelijk ben ook jij geholpen met het antwoord!

Welke activiteiten tellen mee?

Registerleraar.nl onderscheidt zeven typen activiteiten in het kader van de professionele ontwikkeling van de leraar:
 1. Opleiding;
 2. Cursus;  
 3. Studiedag;
 4. Conferentie;
 5. Overige activiteiten binnen de school (zoals coaching of onderzoek);
 6. Overige activiteiten buiten de school (zoals deelname netwerk of stage);
 7. Professionele zelfstudie. 
Een gedetailleerde omschrijving is hier te downloaden (pdf).

Moeten activiteiten gevalideerd zijn?

Aanbieders van nascholing, zoals Driestar onderwijsadvies en Driestar hogeschool, kunnen hun opleidingen, cursussen en studiedagen laten valideren door het Lerarenregister. Voor jou als leraar is het dan bij je herregistratie één druk op de knop: díe activiteit heb ik gevolgd! Maar ook niet-gevalideerde activiteiten kun je inzetten als nascholing.

Hoe kan ik niet-gevalideerde activiteiten inzetten?

Wanneer je een niet-gevalideerde activiteit volgt, vraag dan om een certificaat. Verder heb je de volgende informatie nodig:
 • type activiteit (zie vraag 1)
 • naam activiteit
 • aanbieder activiteit
 • bijdrage aan uw professionele ontwikkeling
 • inhoud en opzet
 • aantal uur, waarvan contacturen en zelfstudie-uren
 • verdeling uur, wat betreft vakinhoudelijk, pedagogisch, (vak)didactisch
Met deze informatie kun je de gevolgde activiteit opnemen in het Lerarenregister.

Welke activiteiten van Driestar educatief zijn voor nascholing te gebruiken?

Alle activiteiten die jou helpen je bekwaamheid als leraar op peil te houden, kun je inzetten. Studie- en cursusleiders zijn bezig activiteiten te laten valideren door het Lerarenregister. Op dit moment zijn de volgende activiteiten al gevalideerd (RU=registeruur):
De overige activiteiten kun je met het certificaat bij de hand invoeren in het Lerarenregister. Wij zorgen dat daar de juiste informatie op vermeld staat!

Meer weten over het Lerarenregister? Neem dan contact op met Anke van ’t Hof

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!