Vakspecialist: dat klinkt als muziek in jouw oren Geplaatst op 8 maart 2018

Naar aanleiding van het landelijk project Meer muziek in de klas startte Driestar hogeschool de opleiding Vakspecialist Muziek voor pabostudenten en jij kunt hier als leerkracht en school een rol in hebben!

Het belang van muziek voor kinderen in de klas staat mede door Impulsregeling Muziek onder aandacht.  Daarnaast bevestigen verschillende onderzoeken het belang van muziek voor de vorming van kinderen en de uitstraling daarvan naar andere vakken. Daarom startte  Driestar hogeschool de opleiding Vakspecialist muziek voor studenten. Maar ook jij als leerkracht kan hier een rol  in spelen zodat ook jouw muzieklessen versterkt worden.

Muziek in jouw klas

Muziekdocenten van Driestar hogeschool geven muzieklessen maar begeleiden de studenten ook op de basisschool. Omdat op veel basisscholen op het gebied van muziek zeer gekwalificeerde leerkrachten lesgeven, zoekt Driestar hogeschool basisscholen om twee dagdelen per jaar met een groepje pabostudenten muzieklessen te verzorgen. Hierbij krijgen de leerkrachten ondersteuning door middel van een jaarlijkse bijeenkomst waar de ook aandacht is voor de verschillende didactische vaardigheden die de studenten moeten ontwikkelen.
Als het voor jouw school interessant is om de studenten van de vakopleiding Muziek te ondersteunen, kun je als school kiezen tussen twee routes:
  1. Twee keer per jaar een dagdeel muzieklessen laten geven aan een aantal groepen door pabostudenten. Deze studenten worden begeleid door een leerkracht van de basisschool die hiervoor de nodige kennis en belangstelling heeft.
  2. Twee keer per jaar een dagdeel muzieklessen laten geven aan een aantal groepen door pabostudenten. Deze studenten worden begeleid door een muziekdocent of een muziekvakspecialist van de pabo.

Vakspecialist muziek worden

Voor de leerkrachten met veel interesse en enthousiasme bieden we de tweejarige opleiding Vakspecialist muziek aan. Deze is in februari gestart met een aantal geselecteerde studenten. De inhoud komt overeen met de landelijke post-HBO opleiding Vakspecialist muziek en wordt in combinatie met het Koninklijk Conservatorium in Den Haag verzorgt op 18 vrijdagmiddagen in Gouda. De cursist ontvangt het diploma vakspecialist Muziek via Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister. Instroming op een ander moment behoort tot de mogelijkheden.

Meer informatie

Wil je meer informatie ontvangen of wil je jouw school opgeven om studenten te ontvangen? Neem dan contact op met Ton van Driel, docent muziek op de pabo, of kijk op de pagina Vakspecialist muziek

Meer nieuws