Tijd voor een nieuwe methode aanvankelijk leesonderwijs in groep 3 20 november 2019

Op de onderwijsmarkt zijn op dit moment drie belangrijke nieuwe methodes verschenen voor het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3. Het betreft de methode 'TaalOceaan' van Groen educatief, ‘Lijn 3’ van Malmberg en de methode ‘Veilig leren lezen’ van Zwijsen.

Als scholingspartner van de educatieve uitgevers kan Driestar educatief u uitstekend ondersteunen bij de keuze van de juiste methode en de invoering daarvan binnen uw school.

Nieuwe methode aanvankelijk leesonderwijs

De twee grote educatieve uitgevers Malmberg en Zwijsen hebben rond 2015 een nieuwe methode aanvankelijk leesonderwijs op de markt gezet. 'Lijn 3' is een compleet nieuwe methode van Malmberg. 'Veilig leren lezen' betreft een doorontwikkeling van de reeds bestaande methode 'Veilig leren lezen'. TaalOceaan is in 2019 verschenen.
 
Deze drie methodes zijn geheel volgens de huidige inzichten op goed aanvankelijk leesonderwijs ingericht. Er is sprake van kwalitatief goede methodes, die het lesgeven in niveaus, het handelings- en opbrengstgericht werken en het werken met groepsplannen compleet ondersteunen.

Ondersteuning

Laat je ondersteunen bij de keuze van een bij jouw school passende methode. Onze gespecialiseerde medewerkers leveren voor jouw school maatwerk bij de keuze en invoering van een nieuwe methode voor aanvankelijk leesonderwijs.

In het keuzeproces is het aan te bevelen om een bijeenkomst te organiseren met de leerkrachten van groep 2, 3 en 4, waarin de nieuwe methodes gepresenteerd worden, en er ruimte is voor gesprek over de methodes.
Voordat een definitieve keuze wordt gemaakt, proberen de leerkrachten eerst nog enkele lessen uit en wordt desgewenst contact gelegd met aangeleverde referentiescholen.
 
Ook bij de invoering van de nieuw gekozen methode verleent Driestar educatief ondersteuning. Onze gespecialiseerde medewerkers hebben een training gevolgd bij de educatieve uitgever, zodat ze in staat zijn om de methode op de juiste wijze te helpen invoeren en de leerkrachten te ondersteunen bij hun vragen in het eerste gebruik van de methode.

Ook kunnen leerkrachten gecoacht worden op hun leerkrachtvaardigheden in het gebruik van de methode om zo goed mogelijke opbrengsten te realiseren.
 
Heb je vragen, neem dan contact op met A. (Arie) Visser, onderwijsadviseur

Meer nieuws

  • Volg gratis ‘leerlijn’ in de nieuwe PETE app

   Wil jij in zes weken weer up-to-date zijn en geïnspireerd worden op een thema als Ouderbetrokkenheid of ADHD in de klas? Je kunt je aanmelden voor een traject in de app PETE van Driestar onderwijsadvies. Er is nu een beperkt aantal gratis accounts beschikbaar.

  • Cantatedienst 'Christ lag in Todesbanden': Cantate 4 van Bach op 1 februari

   Op zaterdag 1 februari 2020 zal er om 16.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda de jaarlijkse cantatedienst worden gehouden. Cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ BWV 4 staat centraal, gezongen door het projectkoor van Driestar hogeschool onder leiding van Mariëlle Heidekamp.

  • Zien! Experttrajecten voorjaar 2020

   Ook dit voorjaar zijn er weer meerdere experttrajecten, waarin we met ib’ers en gedragsspecialisten aan de slag gaan meer te leren over Zien! en hoe je je team kunt begeleiden bij de implementatie van Zien!.

  • De eerste leerling van Piet Kuyt

   In dit jubileumjaar delen we graag mooie verhalen. Neem nu onderstaand verhaal van dhr. Ruissen, één van de eerste leerlingen van Piet Kuyt. Lees zijn verhaal en ontdek hoe het de eerste jaren op de Driestar (en in oorlogstijd) er aan toe ging.

  • Duuzaamheidsimpuls voor Driestar educatief

   Driestar educatief greep het jubileumjaar 2019 aan om de duurzaamheidsambities een nieuwe impuls te geven. Vanuit een meerjarenvisie op gebied van duurzaamheid kozen we voor de installatie van zonnepanelen, die onder begeleiding van Unica geplaatst werden.