Tijd voor een nieuwe methode aanvankelijk leesonderwijs in groep 3 20 november 2019

Op de onderwijsmarkt zijn op dit moment drie belangrijke nieuwe methodes verschenen voor het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3. Het betreft de methode 'TaalOceaan' van Groen educatief, ‘Lijn 3’ van Malmberg en de methode ‘Veilig leren lezen’ van Zwijsen.

Als scholingspartner van de educatieve uitgevers kan Driestar educatief u uitstekend ondersteunen bij de keuze van de juiste methode en de invoering daarvan binnen uw school.

Nieuwe methode aanvankelijk leesonderwijs

De twee grote educatieve uitgevers Malmberg en Zwijsen hebben rond 2015 een nieuwe methode aanvankelijk leesonderwijs op de markt gezet. 'Lijn 3' is een compleet nieuwe methode van Malmberg. 'Veilig leren lezen' betreft een doorontwikkeling van de reeds bestaande methode 'Veilig leren lezen'. TaalOceaan is in 2019 verschenen.
 
Deze drie methodes zijn geheel volgens de huidige inzichten op goed aanvankelijk leesonderwijs ingericht. Er is sprake van kwalitatief goede methodes, die het lesgeven in niveaus, het handelings- en opbrengstgericht werken en het werken met groepsplannen compleet ondersteunen.

Ondersteuning

Laat je ondersteunen bij de keuze van een bij jouw school passende methode. Onze gespecialiseerde medewerkers leveren voor jouw school maatwerk bij de keuze en invoering van een nieuwe methode voor aanvankelijk leesonderwijs.

In het keuzeproces is het aan te bevelen om een bijeenkomst te organiseren met de leerkrachten van groep 2, 3 en 4, waarin de nieuwe methodes gepresenteerd worden, en er ruimte is voor gesprek over de methodes.
Voordat een definitieve keuze wordt gemaakt, proberen de leerkrachten eerst nog enkele lessen uit en wordt desgewenst contact gelegd met aangeleverde referentiescholen.
 
Ook bij de invoering van de nieuw gekozen methode verleent Driestar educatief ondersteuning. Onze gespecialiseerde medewerkers hebben een training gevolgd bij de educatieve uitgever, zodat ze in staat zijn om de methode op de juiste wijze te helpen invoeren en de leerkrachten te ondersteunen bij hun vragen in het eerste gebruik van de methode.

Ook kunnen leerkrachten gecoacht worden op hun leerkrachtvaardigheden in het gebruik van de methode om zo goed mogelijke opbrengsten te realiseren.
 
Heb je vragen, neem dan contact op met A. (Arie) Visser, onderwijsadviseur

Meer nieuws

  • Hoe verloopt de overdracht van dyslexiebehandeling naar de klas?

   Kinderen met dyslexie hebben baat bij dyslexiezorg door een erkende behandelaar. Terug in de klas kunnen ze het geleerde in praktijk brengen bij het lezen en spelling. Maar lukt dat ook? En zijn leerkrachten in staat de methodiek van de behandeling toe te passen in hun lessen?

  • Wat doe je als de methode Taal actief van te hoog niveau is voor sommige leerlingen?

   Remco zit in groep 7 en heeft niet zo’n taalknobbel. Hij zal straks een mooi beroep krijgen waarbij hij met zijn handen zal gaan werken. De inschatting is dat hij zal instromen in vmbo-basis. De leerstof van Taal actief is voor Remco regelmatig een te stevige kluif. Maar wat kan je als leerkracht op een verantwoorde manier schrappen? En mag je Remco ook minder taalleerstof aanbieden?

  • Een nieuwe Bijbeltoets voor het primair onderwijs, maar waarom?

   Er is een Bijbeltoets ontwikkeld voor het primair onderwijs. Wat houdt die toets in, wordt er niet al teveel getoetst in het onderwijs, en wat kunnen scholen met de uitkomst? Lees de antwoorden op deze vragen in het interview met Chiel Noort, schoolleider en ontwikkelaar van de Bijbeltoets.

  • De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep

   ‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

  • Workshop: schurend contact tussen school en ouders

   School en ouders willen het liefst goed samenwerken in het belang van leerlingen. Of je nou schoolleider bent, docent of ouder, het is nooit fijn als er ruzie is. Toch schuurt het soms en ontstaan er conflicten. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je in deze workshop.