Terugblik symposium Het jonge kind 2020 10 februari 2020

Meer dan 200 leerkrachten, ib’ers en teamleiders uit de onderbouw bezochten op 5 februari het symposium Het jonge kind "Wat een ontspannen dag!", werd meermalen opgemerkt. En inderdaad: de sfeer zat er goed in! Bekijk en lees dit verslag met een uitgebreide samenvatting van de hoofdlezing van Steven Pont.

'Als opbrengst welbevinden is...' was het thema van de hoofdlezing door Steven Pont. Als oud-onderwijzer heeft Steven Pont feeling met het voor de klas staan maar heeft zich als hulpverlener ook de systeemtheorie eigen gemaakt. Hij is ervan overtuigd dat in de context van de mens enorm veel kansen liggen.

'Nadenken over kinderen is heel belangrijk,' zo stelt Steven. 'Kinderen zijn de meest kwetsbare en meest instinctzwakke soort met een groot leervermogen. Dat betekent dat ze heel veel behoefte hebben aan een stimulerende omgeving. Op die manier wordt het zelfbewustzijn van een kind geboren. De invloed van volwassenen is niet zozeer alleen didactisch (om iets te leren, de taak), maar met name pedagogisch (om voor ruimte en opening te zorgen, de relatie). Als mens zijn we door die pedagogische interventies heel kneedbaar en kunnen we met onze context een kind kneden. Dan werken we welbevinden in de hand: de pokon voor een goede hechting'. 


'Het leven wordt niet voorgezegd, maar voorgeleefd. Kinderen volgen ons als gidsen. Wees je bewust van je eigen gedrag! De eerste gidsen die een kind heeft bepalen of een volgende gids zal worden vertrouwd. Het mooiste wat je als pedagoog mee kunt geven zijn de volgende 4 woorden: ik verlaat je niet. Thuis was het nog: ik hou van jou; op school is het: ik verlaat je niet. Al hebben we conflicten, we blijven er samen voor vechten. Je keurt het kind niet af, maar het gedrag! Wees daarin een beschikbaar voorbeeld voor de kinderen. Die houding geeft kinderen vertrouwen voor de toekomst'. 

Tijdens de uitgebreide lunch werd nog lang nagepraat over deze inhoudsvolle en allesomvattende lezing. Ook werden in deze pauze verschillende stands rond aanbod voor het jonge kind bezocht. De middag startte we  met een inspirerende en interactieve inleiding door Margot Wouterse-Schmitz. Zij leerde ons hoe we met onze handen bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld het weer) kunnen uitbeelden. Zeer aansprekend voor het jonge kind!Daarna bezochten de deelnemers verschillende workshops. Ook dit jaar was er weer een gevarieerd aanbod: van spelen met loose-parts tot geschiedenis met kleuters, en van Nederlands als tweede taal tot het inspectiebezoek. Bij de afsluitende borrel werden de kennis en de tips uit deze workshops graag met elkaar gedeeld. De dag gaf de leerkrachten, ib'ers en teamleiders uit de onderbouw weer voldoende inspiratie om in de praktijk met het jonge kind aan de slag te gaan! 


Wil jij je ook verdiepen in de wereld van het jonge kind? Bekijk ons aanbod of meld je aan voor de post-hbo-opleiding Jonge kind.

Volgend jaar is het symposium Het jonge kind 2021 op woensdag 3 februari. Reserveer deze datum vast in je agenda of laat hier je gegevens achter voor een herinnering. 

Meer nieuws

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

  • Schoolleidersdag 2020: een vooruitblik

   Op 2 oktober vindt de schoolleidersdag 2020 plaats, met als thema: de school na(ar) de crisis. Hoogleraren Paul ’t Hart en Jelle Jolles zullen ook een bijdrage leveren aan de dag. Wij vroegen hen alvast een tipje van de sluier op te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor de schoolleidersdag 2020.