Terugblik symposium Het jonge kind 2020 10 februari 2020

Meer dan 200 leerkrachten, ib’ers en teamleiders uit de onderbouw bezochten op 5 februari het symposium Het jonge kind "Wat een ontspannen dag!", werd meermalen opgemerkt. En inderdaad: de sfeer zat er goed in! Bekijk en lees dit verslag met een uitgebreide samenvatting van de hoofdlezing van Steven Pont.

'Als opbrengst welbevinden is...' was het thema van de hoofdlezing door Steven Pont. Als oud-onderwijzer heeft Steven Pont feeling met het voor de klas staan maar heeft zich als hulpverlener ook de systeemtheorie eigen gemaakt. Hij is ervan overtuigd dat in de context van de mens enorm veel kansen liggen.

'Nadenken over kinderen is heel belangrijk,' zo stelt Steven. 'Kinderen zijn de meest kwetsbare en meest instinctzwakke soort met een groot leervermogen. Dat betekent dat ze heel veel behoefte hebben aan een stimulerende omgeving. Op die manier wordt het zelfbewustzijn van een kind geboren. De invloed van volwassenen is niet zozeer alleen didactisch (om iets te leren, de taak), maar met name pedagogisch (om voor ruimte en opening te zorgen, de relatie). Als mens zijn we door die pedagogische interventies heel kneedbaar en kunnen we met onze context een kind kneden. Dan werken we welbevinden in de hand: de pokon voor een goede hechting'. 


'Het leven wordt niet voorgezegd, maar voorgeleefd. Kinderen volgen ons als gidsen. Wees je bewust van je eigen gedrag! De eerste gidsen die een kind heeft bepalen of een volgende gids zal worden vertrouwd. Het mooiste wat je als pedagoog mee kunt geven zijn de volgende 4 woorden: ik verlaat je niet. Thuis was het nog: ik hou van jou; op school is het: ik verlaat je niet. Al hebben we conflicten, we blijven er samen voor vechten. Je keurt het kind niet af, maar het gedrag! Wees daarin een beschikbaar voorbeeld voor de kinderen. Die houding geeft kinderen vertrouwen voor de toekomst'. 

Tijdens de uitgebreide lunch werd nog lang nagepraat over deze inhoudsvolle en allesomvattende lezing. Ook werden in deze pauze verschillende stands rond aanbod voor het jonge kind bezocht. De middag startte we  met een inspirerende en interactieve inleiding door Margot Wouterse-Schmitz. Zij leerde ons hoe we met onze handen bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld het weer) kunnen uitbeelden. Zeer aansprekend voor het jonge kind!Daarna bezochten de deelnemers verschillende workshops. Ook dit jaar was er weer een gevarieerd aanbod: van spelen met loose-parts tot geschiedenis met kleuters, en van Nederlands als tweede taal tot het inspectiebezoek. Bij de afsluitende borrel werden de kennis en de tips uit deze workshops graag met elkaar gedeeld. De dag gaf de leerkrachten, ib'ers en teamleiders uit de onderbouw weer voldoende inspiratie om in de praktijk met het jonge kind aan de slag te gaan! 


Wil jij je ook verdiepen in de wereld van het jonge kind? Bekijk ons aanbod of meld je aan voor de post-hbo-opleiding Jonge kind.

Volgend jaar is het symposium Het jonge kind 2021 op woensdag 3 februari. Reserveer deze datum vast in je agenda of laat hier je gegevens achter voor een herinnering. 

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.