Terugblik symposium Het jonge kind 2020 10 februari 2020

Meer dan 200 leerkrachten, ib’ers en teamleiders uit de onderbouw bezochten op 5 februari het symposium Het jonge kind "Wat een ontspannen dag!", werd meermalen opgemerkt. En inderdaad: de sfeer zat er goed in! Bekijk en lees dit verslag met een uitgebreide samenvatting van de hoofdlezing van Steven Pont.

'Als opbrengst welbevinden is...' was het thema van de hoofdlezing door Steven Pont. Als oud-onderwijzer heeft Steven Pont feeling met het voor de klas staan maar heeft zich als hulpverlener ook de systeemtheorie eigen gemaakt. Hij is ervan overtuigd dat in de context van de mens enorm veel kansen liggen.

'Nadenken over kinderen is heel belangrijk,' zo stelt Steven. 'Kinderen zijn de meest kwetsbare en meest instinctzwakke soort met een groot leervermogen. Dat betekent dat ze heel veel behoefte hebben aan een stimulerende omgeving. Op die manier wordt het zelfbewustzijn van een kind geboren. De invloed van volwassenen is niet zozeer alleen didactisch (om iets te leren, de taak), maar met name pedagogisch (om voor ruimte en opening te zorgen, de relatie). Als mens zijn we door die pedagogische interventies heel kneedbaar en kunnen we met onze context een kind kneden. Dan werken we welbevinden in de hand: de pokon voor een goede hechting'. 


'Het leven wordt niet voorgezegd, maar voorgeleefd. Kinderen volgen ons als gidsen. Wees je bewust van je eigen gedrag! De eerste gidsen die een kind heeft bepalen of een volgende gids zal worden vertrouwd. Het mooiste wat je als pedagoog mee kunt geven zijn de volgende 4 woorden: ik verlaat je niet. Thuis was het nog: ik hou van jou; op school is het: ik verlaat je niet. Al hebben we conflicten, we blijven er samen voor vechten. Je keurt het kind niet af, maar het gedrag! Wees daarin een beschikbaar voorbeeld voor de kinderen. Die houding geeft kinderen vertrouwen voor de toekomst'. 

Tijdens de uitgebreide lunch werd nog lang nagepraat over deze inhoudsvolle en allesomvattende lezing. Ook werden in deze pauze verschillende stands rond aanbod voor het jonge kind bezocht. De middag startte we  met een inspirerende en interactieve inleiding door Margot Wouterse-Schmitz. Zij leerde ons hoe we met onze handen bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld het weer) kunnen uitbeelden. Zeer aansprekend voor het jonge kind!Daarna bezochten de deelnemers verschillende workshops. Ook dit jaar was er weer een gevarieerd aanbod: van spelen met loose-parts tot geschiedenis met kleuters, en van Nederlands als tweede taal tot het inspectiebezoek. Bij de afsluitende borrel werden de kennis en de tips uit deze workshops graag met elkaar gedeeld. De dag gaf de leerkrachten, ib'ers en teamleiders uit de onderbouw weer voldoende inspiratie om in de praktijk met het jonge kind aan de slag te gaan! 


Wil jij je ook verdiepen in de wereld van het jonge kind? Bekijk ons aanbod of meld je aan voor de post-hbo-opleiding Jonge kind.

Volgend jaar is het symposium Het jonge kind 2021 op woensdag 3 februari. Reserveer deze datum vast in je agenda of laat hier je gegevens achter voor een herinnering. 

Meer nieuws

  • Hoe verloopt de overdracht van dyslexiebehandeling naar de klas?

   Kinderen met dyslexie hebben baat bij dyslexiezorg door een erkende behandelaar. Terug in de klas kunnen ze het geleerde in praktijk brengen bij het lezen en spelling. Maar lukt dat ook? En zijn leerkrachten in staat de methodiek van de behandeling toe te passen in hun lessen?

  • Wat doe je als de methode Taal actief van te hoog niveau is voor sommige leerlingen?

   Remco zit in groep 7 en heeft niet zo’n taalknobbel. Hij zal straks een mooi beroep krijgen waarbij hij met zijn handen zal gaan werken. De inschatting is dat hij zal instromen in vmbo-basis. De leerstof van Taal actief is voor Remco regelmatig een te stevige kluif. Maar wat kan je als leerkracht op een verantwoorde manier schrappen? En mag je Remco ook minder taalleerstof aanbieden?

  • Een nieuwe Bijbeltoets voor het primair onderwijs, maar waarom?

   Er is een Bijbeltoets ontwikkeld voor het primair onderwijs. Wat houdt die toets in, wordt er niet al teveel getoetst in het onderwijs, en wat kunnen scholen met de uitkomst? Lees de antwoorden op deze vragen in het interview met Chiel Noort, schoolleider en ontwikkelaar van de Bijbeltoets.

  • De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep

   ‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

  • Workshop: schurend contact tussen school en ouders

   School en ouders willen het liefst goed samenwerken in het belang van leerlingen. Of je nou schoolleider bent, docent of ouder, het is nooit fijn als er ruzie is. Toch schuurt het soms en ontstaan er conflicten. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je in deze workshop.