Studiemiddag jeugdliteratuur: boekenopdracht 1 oktober 2020

Op vrijdag 25 september werd tijdens de jaarlijkse studiemiddag over jeugdliteratuur de website Boekenopdracht.nl gelanceerd. Boekenopdracht is een website van CVHO (de protestants-christelijke afdeling binnen de AOb) en Driestar educatief.

De website richt zich op leerlingen in het po, het vmbo (leerjaar 1 t/m 4) en de onderbouw van havo/vwo. De site bevat boekbeschrijvingen die de leerlingen helpen om een boek te kiezen dat hen aanspreekt. Daarbij is leeftijd niet zozeer belangrijk, maar vooral het stimuleren van het leesplezier. Een gevarieerd aanbod - fictie en non-fictie, prentenboeken, strips en gedichtenbundels - moet daaraan bijdragen. Daarnaast zijn er verwerkingsopdrachten waarbij de nadruk niet op theorie ligt, maar vooral op reflectie, vorming en creativiteit.
boekenopdracht.png

Boekenopdracht zal de komende tijd worden uitgebreid met bijdragen van collega’s van participerende scholen. Voor meer informatie kun je het RD-artikel ‘Jeugdliteratuur bij uitstek geschikt voor vormend onderwijs’ lezen.

Wij hopen dat veel vo-scholen mee gaan doen. Via info@boekenopdracht.nl kunnen vo-docenten een inlogcode aanvragen en hun vragen stellen. Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Janneke de Jong.

Meer nieuws

  • Post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid: Kinderen echt zien en begeleiden in hun ontwikkeling

   Wil je meer weten over de (hoog)begaafde leerling? Wil je de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in je school naar een hoger plan trekken? Dan is onze post-hbo-opleiding hoogbegaafdheid iets voor jou!

  • VACATURE: Opleidingsdocent/projectleider (1,0 fte)

   Vind jij het een uitdaging om een nieuw terrein van onderwijs te verkennen en te ontwikkelen? Binnen Driestar educatief starten wij een pilot rondom het thema oudere kind. Wij zoeken iemand die als projectleider betrokken wil zijn bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze pilot. Deze pilot wordt uitgevoerd met studenten van de pabo en de lerarenopleiding voortgezet onderwijs in samenwerking met het werkveld.

  • Burgerschapswet: uitstel, maar geen afstel

   Kort geleden stond het nieuwe wetsvoorstel burgerschapsonderwijs op de agenda van de Tweede Kamer. Omdat de coronacrisis de aandacht van de kamer opeiste, is de geplande bespreking uitgesteld. Voor de scholen is het belangrijk te beseffen dat uitstel geen afstel betekent. Invoering van de uitgebreide verplichting tot het geven van burgerschapsonderwijs staat nog steeds gepland voor augustus 2021. Hoe bereidt jouw school zich daarop voor?

  • Geloven in lesgeven

   Binnenkort verschijnt 'Geloven in lesgeven, didactiek als christelijke praktijk'. Dit boek is een belangrijke impuls voor het gesprek over christelijk onderwijs. Het helpt leraren op een andere manier naar hun didactische praktijk te kijken, zodat de christelijke identiteit het onderwijs nog sterker doortrekt.

  • Update: coronabeleid Driestar educatief

   De omstandigheden rond het coronavirus wisselen voortdurend. Op deze plek lees je een overzicht van de meest recente maatregelen van Driestar educatief, die erop gericht zijn verspreiding van het virus tegen te gaan en gezondheid van collega’s, studenten en bezoekers maximaal te waarborgen.