Studiemiddag jeugdliteratuur: boekenopdracht 1 oktober 2020

Op vrijdag 25 september werd tijdens de jaarlijkse studiemiddag over jeugdliteratuur de website Boekenopdracht.nl gelanceerd. Boekenopdracht is een website van CVHO (de protestants-christelijke afdeling binnen de AOb) en Driestar educatief.

De website richt zich op leerlingen in het po, het vmbo (leerjaar 1 t/m 4) en de onderbouw van havo/vwo. De site bevat boekbeschrijvingen die de leerlingen helpen om een boek te kiezen dat hen aanspreekt. Daarbij is leeftijd niet zozeer belangrijk, maar vooral het stimuleren van het leesplezier. Een gevarieerd aanbod - fictie en non-fictie, prentenboeken, strips en gedichtenbundels - moet daaraan bijdragen. Daarnaast zijn er verwerkingsopdrachten waarbij de nadruk niet op theorie ligt, maar vooral op reflectie, vorming en creativiteit.
boekenopdracht.png

Boekenopdracht zal de komende tijd worden uitgebreid met bijdragen van collega’s van participerende scholen. Voor meer informatie kun je het RD-artikel ‘Jeugdliteratuur bij uitstek geschikt voor vormend onderwijs’ lezen.

Wij hopen dat veel vo-scholen mee gaan doen. Via info@boekenopdracht.nl kunnen vo-docenten een inlogcode aanvragen en hun vragen stellen. Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Janneke de Jong.

Meer nieuws

  • Omgaan met energiebronnen

   Grondstoffen hebben we nodig. Maar ze zijn niet onuitputtelijk en het winnen ervan heeft gevolgen. In deze lessen over aardgaswinning leren leerlingen nadenken over de voor- en nadelen ervan.

  • Webinars burgerschapsonderwijs van start

   Het was een bont gezelschap dat zich via Teams aansloot bij het webinar Introductie burgerschapsonderwijs. Collega’s uit primair en voortgezet onderwijs, directeuren en teamleiders, leraren en ib-ers. Allemaal staan ze voor de taak om het burgerschapsonderwijs in hun school een boost te geven.

  • Webinars burgerschapsonderwijs

   Kort voor de kerstvakantie publiceerde Driestar onderwijsadvies samen met VGS en KOC Diensten de routekaart burgerschapsonderwijs. Dat initiatief is positief ontvangen en voor diverse scholen een aanleiding om stappen te gaan zetten. Een mooie eerste stap is deelname aan de webinars burgerschapsonderwijs.

  • Mag ik ook iets zeggen? Webinar over gesprek tussen school, ouders en leerlingen

   Een essentieel gesprek tijdens de schoolperiode van ieder kind: het driehoeksgesprek, tussen docenten, ouders én leerlingen. Want juist dát gesprek, waar iedereen een stem heeft, helpt kinderen verder en bevordert een goede relatie tussen school en ouders.

  • Met meer zelfvertrouwen Engels spreken, schrijven, luisteren en lezen

   Thuis in de avonduren je Engelse taalvaardigheden verbeteren? Begin maart gaan er twee online cursussen Engels van start! Daarnaast is er speciaal voor deelnemers aan het Cambridge examen B2 First een korte cursus van vijf bijeenkomsten ter voorbereiding op het examen. De cursussen zijn geschikt voor docenten, studenten en middelbare scholieren die met meer zelfvertrouwen Engels willen leren spreken, schrijven, luisteren en lezen.