Schrijf mee aan de methode Taalfontein groep 3 30 november 2017

Groen Educatief heeft besloten om de lesmethode Taalfontein voor groep 3 te actualiseren. De methode moet opgefrist en aangescherpt worden met de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De eerste stappen zijn inmiddels gezet en nu krijg jij de kans om mee te schrijven aan de nieuwste versie van Taalfontein!

Naast de aanscherping en de verfrissing van de methode, is een goede aansluiting op Taal actief een aandachtspunt. Van de methode Taal actief is een versie ontwikkeld voor de christelijke school. Op de meeste reformatorische scholen wordt deze methode gebruikt in groep vier tot groep acht. Driestar onderwijsadvies is gecertificeerd nascholingspartner van Taal actief, uitgegeven door Groen Educatief.

Nieuwe ideeën over de herziene methode

In de afgelopen maanden heeft Groen Educatief, uitgever van lesmethoden voor het reformatorisch basisonderwijs, de eerste stappen gezet in het actualiseren van de lesmethode Taalfontein. Zo is er onder andere een eindredacteur aangesteld en is er actief overleg geweest met verschillende taalwetenschappers en mensen uit de praktijk.
Op basis hiervan zijn ideeën ontwikkeld over de manier waarop de herziene methode wordt vorm gegeven. Maar voordat schrijvers en illustratoren aan het werk gezet worden, worden die ideeën voorgelegd aan de mensen uit de praktijk. En daar kun jij in bijdragen!

Meedenken met de nieuwste versie van Taalfontein

Tijdens een speciale bijeenkomst worden de ideeën gepresenteerd. Alle leerkrachten van groep drie worden hier uitgenodigd om op- of aanmerkingen te maken en ideeën of tips naar voren te brengen. Bovendien worden leerkrachten opgeroepen om mee te schrijven aan de werkboekjes bij de methode!
Tijdens de bijeenkomst gaat het om drie vragen:
 1. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de methode zoals die er waarschijnlijk uit komt te zien. De vraag aan jou is dan wat je vindt van die ideeën. Denk je dat ze effectief zijn en zijn ze praktisch uitvoerbaar?
 2. Ook wordt van je gevraagd of jij of één van jouw collega’s mee wil schrijven aan de methode. Tijdens de bijeenkomst wordt er meer verteld over de wervingsprocedure en een vergoeding.
 3. Tenslotte kun je suggesties aandragen voor kinderboekenauteurs en illustratoren.

Bijeenkomsten en aanmelding

Er vinden twee bijeenkomsten plaats:
 • De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 december 2017 om 14:30 uur op Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam.
 • De tweede bijeenkomst is op woensdag 20 december 2017 om 14:30 uur op Ds. J. Fraanjeschool De Burcht in Barneveld.
Aanmelden voor bijeenkomst kan bij Tom Bakker, Groen Educatief.

Meer informatie

Wil je meer weten over mogelijkheden voor nascholing op het gebied van taal? Neem dan contact op met onze onderwijsadviseur.

Voor meer vragen over de actualisatie van Taalfontein voor groep 3 kun je contact opnemen met Tom Bakker of eindredacteur Jobien van den Broek.
 

Meer nieuws

  • Informatiebijeenkomst werken in het voortgezet onderwijs

   Ben je op professioneel vlak op zoek naar een nieuwe uitdaging? Sta je middenin de maatschappij en heb je hart voor werken met jongeren? Wil je jongeren onderwijzen en hun talenten laten ontdekken vanuit een christelijke identiteit? Dan is het reformatorisch voortgezet onderwijs op zoek naar jou!

  • Alle cursussen van de ParnasSys Academie in een handig overzicht

   Wil jouw school stappen maken in het gebruik van ParnasSys in 2018? Meld je aan voor een van onze cursussen! Vraag een brochure aan met al onze cursussen tot de zomer of kijk op de website!

  • Wanneer stel je een ontwikkelingsperspectief op?

   Voor veel scholen is het niet helemaal duidelijk wanneer je een ontwikkelingsperspectief opstelt. Is het verplicht? Moet het voor alle leerlingen met een eigen leerroute? Ons handige stroomschema helpt!

  • Stappenplan bij vragenlijst ZIEN! voor het (v)so

   Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs kun je met ZIEN! werken. Speciaal voor deze doelgroep is de vragenlijst ZIEN! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm) ontwikkeld. Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt.

  • Pilot ParnasSys-omgeving voor 0-4 jaar

   De wens van kindcentra en kinderdagverblijven is dat ze voor de kinderen van 0-4 jaar ook in een ParnasSys-omgeving kunnen werken. Op dit moment draait daarvoor een pilot.