Schoolopbrengsten analyseren als je met de module leerlijnen werkt Geplaatst op 16 mei 2018

Heb je al ervaren hoe waardevol het kan zijn om ook op schoolniveau data gestuurd en opbrengstgericht te werken? Wanneer je werkt met de module leerlijnen, kun je relatief eenvoudig ook op schoolniveau data verzamelen. De schoolopbrengsten geven veel input voor je nieuwe jaarplan. Door die gestructureerd te analyseren en te vertalen in acties, werk je op leerling-, groeps- en schoolniveau doelgericht en planmatig!

Met behulp van een format in Excel, kun je in kaart brengen hoeveel (procent) van de leerlingen óp niveau functioneert, erboven of eronder. Wanneer je werkt met verschillende leerroutes, zie je het óok per leerroute.

excel.png
Deze informatie geeft informatie over de effectiviteit van je onderwijs, zeker als je het periodiek in kaart brengt, en vormt het startpunt van inhoudsvolle gesprekken met je team over wat je met je onderwijs wilt bereiken.
Zie je bijvoorbeeld dat bij alle kleuters de rekenontwikkeling gemiddeld verloopt, maar dat de taalontwikkeling bij 40% van de leerlingen achterblijft en vooral bij interactief taalgebruik? Dan kun je beter op schoolniveau gaan kijken naar passende acties, dan op groeps- of leerlingniveau.

Opvragen

Het Excelformat, een handleiding hoe je de gegevens van de groepskaarten in Excel plakt én een handreiking voor het beschrijven en analyseren van schoolopbrengsten (voor speciaal (basis)onderwijs) is op te vragen bij Bertine Haverhals via e-mail.

Cursus en terugkomdag ogw en hgw op het zml

In het najaar is er weer een tweedaagse expertcursus in Gouda waar heel uitgebreid ingegaan wordt op de mogelijkheden van opbrengstgericht werken in het zml-onderwijs. Meer informatie en aanmelden zie onze website.
 
Voor mensen die het experttraject al hebben gevolgd, is er een terugkomdag op 18 september in Gouda.

Digitaal

Wil je graag dat dit overzicht opgevraagd kan worden vanuit ParnasSys? Stem dan op de wens die hierover gaat.

Meer nieuws

  • Mooie scores voor lvo-studenten bij landelijke kennistoetsen

   Studenten van de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs bij Driestar hogeschool scoren goed op de landelijke kennistoetsen in december. Bij meerdere vakken is de score 100%!

  • Stapp; bewust online – doet jouw school al mee?

   Twee vriendinnen lopen kletsend door de winkelstraten. Ze bekijken kleding en schoenen en maken terloopse opmerkingen. Ondertussen worden ze gevolgd en wordt alles dat kan leiden tot koopgedrag geregistreerd. ’s Avonds herkennen de meiden hun shopgedrag terug in het aanbod dat ze letterlijk voorgeschoteld krijgen.

  • Gedichtendag

   Hoe zwaar is taal, wat weegt een woord? ‘Wilt u het halfom of mager?’ ‘Mag ’t ietsjes meer zijn?’ vraagt de slager. ‘Aan een stukje, of in plakjes?’

  • Herhaalde oproep: Driestar educatief zoekt nieuw lid van de raad van toezicht

   In verband met het statutair aftreden van een lid zijn wij op zoek naar een nieuw lid van de raad van toezicht. Solliciteren kan tot en met 2 februari 2019.

  • “Dyslexie een beperking? Mijn kind heeft zijn eigen unieke talenten"

   Wat is dyslexie eigenlijk en hoe voelt dat voor iemand? Om dit te laten ervaren, organiseert Driestar educatief dyslexiebelevingsavonden. “Dit zou verplicht moeten zijn voor alle ouders en leerkrachten die werken met kinderen met dyslexie”, merken ouders op die hieraan meedoen.