Rijke teksten: een website met mogelijkheden voor het PO en VO 2 juni 2022

Op 16 mei is de website rijke teksten gelanceerd. Deze site biedt een grote diversiteit aan teksten aan voor gebruik in het onderwijs, zowel bij Nederlands als bij de andere vakken, en bij voorkeur gecombineerd.Rijke teksten

De teksten die zorgvuldig zijn geselecteerd voor gebruik in het primair en voortgezet onderwijs (voor kinderen van 6 tot 18 jaar) hebben één ding gemeen: het taalgebruik is gevarieerd, de teksten prikkelen de nieuwsgierigheid en verbreden de kennis van de wereld. Dat betekent voor de leerlingen: niet meer van hetzelfde, maar frisse, originele teksten die gespreksstof opleveren.

Het aanbod

Er zijn verhalende teksten beschikbaar en informatieve, gedichten en artikelen. Deze zijn allemaal van meerdere labels voorzien, zoals trefwoorden, leeftijd, thema’s, tekstgenre en teksttype. Bij bijna alle beschrijvingen kun je een hoofdstuk of enkele pagina’s downloaden. De site is bijzonder gebruiksvriendelijk.

Jeugdliteratuur

Op een eenvoudige manier kunnen leerlingen op deze manier ook kennismaken met jeugdliteratuur die niet vertrouwd is, en dat geldt niet minder voor docenten. Uit onderzoek blijkt dat het met de repertoirekennis van docenten niet al te best gesteld is (Kieft, Van Steensel, Jongstra, & Van den Eijnden, 2021). En dat is ook wel te begrijpen, want de werkdruk is hoog, en bovendien is er een docententekort. Dat maakt dat voortgang van de dagelijkse schoolpraktijk de hoogste prioriteit heeft.

Aanvulling

Het loont de moeite de website eens goed te verkennen om te kijken hoe je je eigen onderwijs kunt verrijken, maar ook om ideeën op te doen voor nieuwe titels. Misschien heb je zelf een favoriet boek dat je anderen graag aanbeveelt? Dan kun je dat aan de beheerders via de website doorgeven. Als het een rijke tekst betreft, zal er zeker een hoofdstuk van het boek aan de website toegevoegd worden.

Een voorbeeld (VO)

Wie zoekt met de filters ‘Boekfragment’ en leeftijd ’12-14 jaar’ krijgt onder andere een hoofdstuk uit Het pungelhuis van Annet Huizing. Het gaat over botersmokkel over de Belgische grens. Het onderwerp is origineel en spreekt tot de verbeelding en er komen onbekende woorden in voor (commiezen, pungels, kraaienposten, wegmes). Niet alleen de woordenschat wordt verrijkt, maar ook de kennis van de wereld en het historisch bewustzijn worden versterkt.

Mogelijk kan het proeven van een enkel hoofdstuk leiden tot de aanschaf van nieuwe titels voor de bibliotheek.

> Neem een kijkje op de website.

rijke-teksten-1.png

Bronnen:
Kieft, M., Van Steensel, R., Jongstra, W., & Van den Eijnden, J. (2021). Leraren als leesbevorderaars. Zwolle: Hogeschool KPZ.
Van Koeven, E., & Smits, A. (2020). Rijke taal. Taaldidactiek voor het basisonderwijs. Amsterdam: Boom.
 

Meer nieuws