Rijke teksten: een website met mogelijkheden voor het PO en VO 2 juni 2022

Op 16 mei is de website rijke teksten gelanceerd. Deze site biedt een grote diversiteit aan teksten aan voor gebruik in het onderwijs, zowel bij Nederlands als bij de andere vakken, en bij voorkeur gecombineerd.Rijke teksten

De teksten die zorgvuldig zijn geselecteerd voor gebruik in het primair en voortgezet onderwijs (voor kinderen van 6 tot 18 jaar) hebben één ding gemeen: het taalgebruik is gevarieerd, de teksten prikkelen de nieuwsgierigheid en verbreden de kennis van de wereld. Dat betekent voor de leerlingen: niet meer van hetzelfde, maar frisse, originele teksten die gespreksstof opleveren.

Het aanbod

Er zijn verhalende teksten beschikbaar en informatieve, gedichten en artikelen. Deze zijn allemaal van meerdere labels voorzien, zoals trefwoorden, leeftijd, thema’s, tekstgenre en teksttype. Bij bijna alle beschrijvingen kun je een hoofdstuk of enkele pagina’s downloaden. De site is bijzonder gebruiksvriendelijk.

Jeugdliteratuur

Op een eenvoudige manier kunnen leerlingen op deze manier ook kennismaken met jeugdliteratuur die niet vertrouwd is, en dat geldt niet minder voor docenten. Uit onderzoek blijkt dat het met de repertoirekennis van docenten niet al te best gesteld is (Kieft, Van Steensel, Jongstra, & Van den Eijnden, 2021). En dat is ook wel te begrijpen, want de werkdruk is hoog, en bovendien is er een docententekort. Dat maakt dat voortgang van de dagelijkse schoolpraktijk de hoogste prioriteit heeft.

Aanvulling

Het loont de moeite de website eens goed te verkennen om te kijken hoe je je eigen onderwijs kunt verrijken, maar ook om ideeën op te doen voor nieuwe titels. Misschien heb je zelf een favoriet boek dat je anderen graag aanbeveelt? Dan kun je dat aan de beheerders via de website doorgeven. Als het een rijke tekst betreft, zal er zeker een hoofdstuk van het boek aan de website toegevoegd worden.

Een voorbeeld (VO)

Wie zoekt met de filters ‘Boekfragment’ en leeftijd ’12-14 jaar’ krijgt onder andere een hoofdstuk uit Het pungelhuis van Annet Huizing. Het gaat over botersmokkel over de Belgische grens. Het onderwerp is origineel en spreekt tot de verbeelding en er komen onbekende woorden in voor (commiezen, pungels, kraaienposten, wegmes). Niet alleen de woordenschat wordt verrijkt, maar ook de kennis van de wereld en het historisch bewustzijn worden versterkt.

Mogelijk kan het proeven van een enkel hoofdstuk leiden tot de aanschaf van nieuwe titels voor de bibliotheek.

> Neem een kijkje op de website.

rijke-teksten-1.png

Bronnen:
Kieft, M., Van Steensel, R., Jongstra, W., & Van den Eijnden, J. (2021). Leraren als leesbevorderaars. Zwolle: Hogeschool KPZ.
Van Koeven, E., & Smits, A. (2020). Rijke taal. Taaldidactiek voor het basisonderwijs. Amsterdam: Boom.
 

Meer nieuws

  • Kunst en cultuur in het (godsdienst)onderwijs

   Vind je het mooi om met je klas bezig te zijn rond de Bijbel, maar zoek je naast de vertrouwde Bijbelvertelling of dagopening ook naar andere manieren om kinderen en jongeren in aanraking te brengen met Bijbelverhalen en kernzaken van het christelijke geloof?

  • Lezing: Hoe breng je de Bijbelse boodschap dicht bij de belevingswereld van kinderen?

   Elke ochtend is het een van de eerste dingen die je met de leerlingen doet. Je vertelt ze een verhaal uit de Bijbel. Je doet je best om de Bijbelse boodschap dicht bij het leven en de belevingswereld van kinderen te brengen. Maar hoe doe je dat?

  • Nieuw webinar: Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen

   Op dinsdag 12 december organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief samen met het PC GVO een webinar met de titel ‘Dialogisch spelen en leren rond Bijbelse bronverhalen’.

  • Terugkijken: de online open avond van Driestar hogeschool

   Heb jij de online open avond van Driestar hogeschool gemist? Geen probleem! Je kunt de uitzendingen terugkijken. Ga er maar rustig voor zitten en bekijk de beelden van de voorlichtingen.

  • Wat betekent genderdiversiteit voor de kerk en de school?

   Genderdiversiteit staat volop in de belangstelling en komt dus heel dichtbij. Wat betekent genderdiversiteit voor de kerk en de school? Hoe kunnen we op een Bijbels pastorale manier omgaan met genderdiversiteit? Prof. dr. J. Hoek, emeritus hoogleraar systematische theologie, nodigt je van harte uit voor zijn lezing, waarin hij op deze vragen ingaat.