Reformatorisch onderwijs versterkt regiefunctie ontwikkeling lesmethoden 30 oktober 2019

Het is meer dan ooit nodig om de krachten te bundelen rond eigen lesmethodes voor het christelijk en reformatorisch onderwijs. Daarom gaat de werkgroep methodeontwikkeling basisonderwijs, hun regiefunctie versterken. De werkgroep bestaat uit Driestar educatief, VGS, VBSO, KOC Diensten en reformatorische scholen. Op 29 oktober droeg de Stichting Initiatief Taalmethode hun werkzaamheden over aan de werkgroep.

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode
De Stichting Initiatiefgroep Taalmethode werd opgericht in 1987 en had als doel een christelijke taalmethode te ontwikkelen. Woord voor Woord, Tong&Teken, Taalfontein en Schrijffontein werden ontwikkeld en soms is van een bestaande methode een eigen versie gemaakt. Recent werd de nieuwe methode TaalOceaan, ontwikkeld bij uitgeverij Groen educatief gepresenteerd. Door de overdracht aan de werkgroep methodeontwikkeling ontstaat er meer ruimte voor een breder palet aan methoden.
 
Brede opdracht
De werkgroep methodeontwikkeling ziet een brede opdracht voor zichzelf, gericht om ervoor te zorgen dat methoden en leermiddelen passen bij de visie en missie van christelijk en reformatorisch onderwijs. Daarbij zijn methoden en leermiddelen geen doel op zich, maar het zijn middelen die leerkrachten helpen om kinderen voor te bereiden op de toekomst.
 
Draagvlak en eigenaarschap
Projectleider Leen Ruijgrok zal zich tot februari volgend jaar bezig houden met visie op methodeonderwijs en de werkwijze van de werkgroep. Het is een gezamenlijk project, waarbij ook gewerkt wordt aan draagvlak onder scholen. Het eigenaarschap van de ontwikkeling van methoden ligt vooral bij de scholen.
 
Verbinding tussen Bijbel en leven van alle dag
De inspanning hebben tot doel om onderwijs naar Gods Woord vorm en inhoud te geven op de scholen. Dit gebeurt door een Bijbels kijkvenster te openen op de wereld om ons heen en de verbinding te leggen tussen de Bijbelse waarden en wat kinderen op school dienen te leren en tegenkomen in het leven van alle dag.

foto-werkgroep-methodeontwikkeling.png

Meer nieuws

  • Volg gratis ‘leerlijn’ in de nieuwe PETE app

   Wil jij in zes weken weer up-to-date zijn en geïnspireerd worden op een thema als Ouderbetrokkenheid of ADHD in de klas? Je kunt je aanmelden voor een traject in de app PETE van Driestar onderwijsadvies. Er is nu een beperkt aantal gratis accounts beschikbaar.

  • Cantatedienst 'Christ lag in Todesbanden': Cantate 4 van Bach op 1 februari

   Op zaterdag 1 februari 2020 zal er om 16.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda de jaarlijkse cantatedienst worden gehouden. Cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ BWV 4 staat centraal, gezongen door het projectkoor van Driestar hogeschool onder leiding van Mariëlle Heidekamp.

  • Zien! Experttrajecten voorjaar 2020

   Ook dit voorjaar zijn er weer meerdere experttrajecten, waarin we met ib’ers en gedragsspecialisten aan de slag gaan meer te leren over Zien! en hoe je je team kunt begeleiden bij de implementatie van Zien!.

  • De eerste leerling van Piet Kuyt

   In dit jubileumjaar delen we graag mooie verhalen. Neem nu onderstaand verhaal van dhr. Ruissen, één van de eerste leerlingen van Piet Kuyt. Lees zijn verhaal en ontdek hoe het de eerste jaren op de Driestar (en in oorlogstijd) er aan toe ging.

  • Duuzaamheidsimpuls voor Driestar educatief

   Driestar educatief greep het jubileumjaar 2019 aan om de duurzaamheidsambities een nieuwe impuls te geven. Vanuit een meerjarenvisie op gebied van duurzaamheid kozen we voor de installatie van zonnepanelen, die onder begeleiding van Unica geplaatst werden.