Post-hbo’s schoolvakken: op welk gebied word jij expert? 28 augustus 2020

Wil je alles weten van reken-, taal-, muziek- of bewegingsonderwijs? Met onze post-hbo-opleidingen over deze schoolvakken vergroot je je kennis en vaardigheden. Meld je aan en word binnen jouw schoolteam dé expert op een van deze schoolvakken. Let op: de post-hbo Bewegingsonderwijs is bijna vol!

Post-hbo Rekencoördinator

Je ontwikkelt een visie op rekenen in de school, leert hoe je om kunt gaan met dyscalculie en hoe je sterke rekenaars uit kunt dagen. Je leert je collega’s mee te nemen in het rekenbeleid. Zo til je het reken-wiskundeonderwijs op jouw school naar een hoger niveau.
>> Meer informatie 

Post-hbo Taalcoördinator

We richten ons in deze opleiding op de leerkracht met liefde voor taal. Wil jij uitgedaagd worden om het taalonderwijs op jouw school te vernieuwen en te verbeteren? Deze opleiding helpt! Je leert hoe je een visie op taalonderwijs formuleert en hoe je dit vervolgens uitvoert in de praktijk. We dagen je uit om de huidige situatie in jouw werkpraktijk in kaart te brengen en hier een taalbeleidsplan voor te formuleren.
>> Meer informatie

Post-hbo Vakspecialist muziek

Heb je hart voor cultuur en muziek? Tijdens deze opleiding leer je hoe kinderen zich ontwikkelen binnen muziek en hoe je hen muzikale vaardigheden kunt bijbrengen. Ook leer je hoe je als vakspecialist het team op jouw school kunt ondersteunen om het muziekonderwijs te verbeteren. Met jouw visie op muziek en cultuur lever jij een belangrijke bijdrage aan de muzikale en culturele scholing van alle leerlingen.
>> Meer informatie

Bewegingsonderwijs.pngPost-hbo Bewegingsonderwijs

Met deze post-hbo-opleiding word je een vakbekwame leerkracht bewegingsonderwijs. Door jou krijgt bewegen van kinderen op jullie school echt de aandacht die dat verdient. We geven hiervoor begeleiding in de vorm van coaching, intervisie en feedback. We helpen je bij het ontwikkelen en uitvoeren van een visie op bewegingsonderwijs. Vakinhoudelijk kijken we breder dan alleen de gymzaal; het is mooi om bewegen ook op andere momenten tijdens de schooldag in te zetten. 
>> Meer informatie
 
De meeste post-hbo-opleidingen van Driestar hogeschool zijn geaccrediteerd. Ze zijn geschikt voor iedereen met een afgeronde, relevante bacheloropleiding en een baan in het onderwijs.
>> Bekijk hier een overzicht van alle post-hbo’s.

Meer nieuws

  • Omgaan met energiebronnen

   Grondstoffen hebben we nodig. Maar ze zijn niet onuitputtelijk en het winnen ervan heeft gevolgen. In deze lessen over aardgaswinning leren leerlingen nadenken over de voor- en nadelen ervan.

  • Webinars burgerschapsonderwijs van start

   Het was een bont gezelschap dat zich via Teams aansloot bij het webinar Introductie burgerschapsonderwijs. Collega’s uit primair en voortgezet onderwijs, directeuren en teamleiders, leraren en ib-ers. Allemaal staan ze voor de taak om het burgerschapsonderwijs in hun school een boost te geven.

  • Webinars burgerschapsonderwijs

   Kort voor de kerstvakantie publiceerde Driestar onderwijsadvies samen met VGS en KOC Diensten de routekaart burgerschapsonderwijs. Dat initiatief is positief ontvangen en voor diverse scholen een aanleiding om stappen te gaan zetten. Een mooie eerste stap is deelname aan de webinars burgerschapsonderwijs.

  • Mag ik ook iets zeggen? Webinar over gesprek tussen school, ouders en leerlingen

   Een essentieel gesprek tijdens de schoolperiode van ieder kind: het driehoeksgesprek, tussen docenten, ouders én leerlingen. Want juist dát gesprek, waar iedereen een stem heeft, helpt kinderen verder en bevordert een goede relatie tussen school en ouders.

  • Met meer zelfvertrouwen Engels spreken, schrijven, luisteren en lezen

   Thuis in de avonduren je Engelse taalvaardigheden verbeteren? Begin maart gaan er twee online cursussen Engels van start! Daarnaast is er speciaal voor deelnemers aan het Cambridge examen B2 First een korte cursus van vijf bijeenkomsten ter voorbereiding op het examen. De cursussen zijn geschikt voor docenten, studenten en middelbare scholieren die met meer zelfvertrouwen Engels willen leren spreken, schrijven, luisteren en lezen.