Post-hbo’s schoolvakken: op welk gebied word jij expert? 28 augustus 2020

Wil je alles weten van reken-, taal-, muziek- of bewegingsonderwijs? Met onze post-hbo-opleidingen over deze schoolvakken vergroot je je kennis en vaardigheden. Meld je aan en word binnen jouw schoolteam dé expert op een van deze schoolvakken. Let op: de post-hbo Bewegingsonderwijs is bijna vol!

Post-hbo Rekencoördinator

Je ontwikkelt een visie op rekenen in de school, leert hoe je om kunt gaan met dyscalculie en hoe je sterke rekenaars uit kunt dagen. Je leert je collega’s mee te nemen in het rekenbeleid. Zo til je het reken-wiskundeonderwijs op jouw school naar een hoger niveau.
>> Meer informatie 

Post-hbo Taalcoördinator

We richten ons in deze opleiding op de leerkracht met liefde voor taal. Wil jij uitgedaagd worden om het taalonderwijs op jouw school te vernieuwen en te verbeteren? Deze opleiding helpt! Je leert hoe je een visie op taalonderwijs formuleert en hoe je dit vervolgens uitvoert in de praktijk. We dagen je uit om de huidige situatie in jouw werkpraktijk in kaart te brengen en hier een taalbeleidsplan voor te formuleren.
>> Meer informatie

Post-hbo Vakspecialist muziek

Heb je hart voor cultuur en muziek? Tijdens deze opleiding leer je hoe kinderen zich ontwikkelen binnen muziek en hoe je hen muzikale vaardigheden kunt bijbrengen. Ook leer je hoe je als vakspecialist het team op jouw school kunt ondersteunen om het muziekonderwijs te verbeteren. Met jouw visie op muziek en cultuur lever jij een belangrijke bijdrage aan de muzikale en culturele scholing van alle leerlingen.
>> Meer informatie

Bewegingsonderwijs.pngPost-hbo Bewegingsonderwijs

Met deze post-hbo-opleiding word je een vakbekwame leerkracht bewegingsonderwijs. Door jou krijgt bewegen van kinderen op jullie school echt de aandacht die dat verdient. We geven hiervoor begeleiding in de vorm van coaching, intervisie en feedback. We helpen je bij het ontwikkelen en uitvoeren van een visie op bewegingsonderwijs. Vakinhoudelijk kijken we breder dan alleen de gymzaal; het is mooi om bewegen ook op andere momenten tijdens de schooldag in te zetten. 
>> Meer informatie
 
De meeste post-hbo-opleidingen van Driestar hogeschool zijn geaccrediteerd. Ze zijn geschikt voor iedereen met een afgeronde, relevante bacheloropleiding en een baan in het onderwijs.
>> Bekijk hier een overzicht van alle post-hbo’s.

Meer nieuws

  • VACATURE: Stageplaats Wonderfully Made

   Ken jij een (internationale) student die een economische studie volgt en op zoek is naar een stage? Wij maken graag gebruik van jouw netwerk.

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.