Post-hbo’s schoolvakken: op welk gebied word jij expert? 28 augustus 2020

Wil je alles weten van reken-, taal-, muziek- of bewegingsonderwijs? Met onze post-hbo-opleidingen over deze schoolvakken vergroot je je kennis en vaardigheden. Meld je aan en word binnen jouw schoolteam dé expert op een van deze schoolvakken. Let op: de post-hbo Bewegingsonderwijs is bijna vol!

Post-hbo Rekencoördinator

Je ontwikkelt een visie op rekenen in de school, leert hoe je om kunt gaan met dyscalculie en hoe je sterke rekenaars uit kunt dagen. Je leert je collega’s mee te nemen in het rekenbeleid. Zo til je het reken-wiskundeonderwijs op jouw school naar een hoger niveau.
>> Meer informatie 

Post-hbo Taalcoördinator

We richten ons in deze opleiding op de leerkracht met liefde voor taal. Wil jij uitgedaagd worden om het taalonderwijs op jouw school te vernieuwen en te verbeteren? Deze opleiding helpt! Je leert hoe je een visie op taalonderwijs formuleert en hoe je dit vervolgens uitvoert in de praktijk. We dagen je uit om de huidige situatie in jouw werkpraktijk in kaart te brengen en hier een taalbeleidsplan voor te formuleren.
>> Meer informatie

Post-hbo Vakspecialist muziek

Heb je hart voor cultuur en muziek? Tijdens deze opleiding leer je hoe kinderen zich ontwikkelen binnen muziek en hoe je hen muzikale vaardigheden kunt bijbrengen. Ook leer je hoe je als vakspecialist het team op jouw school kunt ondersteunen om het muziekonderwijs te verbeteren. Met jouw visie op muziek en cultuur lever jij een belangrijke bijdrage aan de muzikale en culturele scholing van alle leerlingen.
>> Meer informatie

Bewegingsonderwijs.pngPost-hbo Bewegingsonderwijs

Met deze post-hbo-opleiding word je een vakbekwame leerkracht bewegingsonderwijs. Door jou krijgt bewegen van kinderen op jullie school echt de aandacht die dat verdient. We geven hiervoor begeleiding in de vorm van coaching, intervisie en feedback. We helpen je bij het ontwikkelen en uitvoeren van een visie op bewegingsonderwijs. Vakinhoudelijk kijken we breder dan alleen de gymzaal; het is mooi om bewegen ook op andere momenten tijdens de schooldag in te zetten. 
>> Meer informatie
 
De meeste post-hbo-opleidingen van Driestar hogeschool zijn geaccrediteerd. Ze zijn geschikt voor iedereen met een afgeronde, relevante bacheloropleiding en een baan in het onderwijs.
>> Bekijk hier een overzicht van alle post-hbo’s.

Meer nieuws

  • Schoolleidersdag 2020: een vooruitblik

   Op 2 oktober vindt de schoolleidersdag 2020 plaats, met als thema: de school na(ar) de crisis. Hoogleraren Paul ’t Hart en Jelle Jolles zullen ook een bijdrage leveren aan de dag. Wij vroegen hen alvast een tipje van de sluier op te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor de schoolleidersdag 2020.

  • Gratis download: dyslexiekaart

   Bij de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie krijgt een leerling een dyslexieverklaring. Op deze verklaring staat onder meer welke ernstige belemmeringen er zijn voor deelname aan het onderwijs en de maatschappij, noodzakelijke maatregelen, dispensatie en compensatie en eventuele extra faciliteiten. Concrete afspraken voor een individuele leerling kunnen genoteerd worden op een dyslexiekaart. Download hem hier!

  • School video interactie begeleiding in teamverband

   Veel leerkrachten voelen zich niet vaardig genoeg om met alle verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen om te gaan. Dat beïnvloedt het geloof in hun vermogen om inclusiever onderwijs te kunnen realiseren. IB'ers maken zich daar terecht zorgen over en vinden het belangrijk om dat binnen het team bespreekbaar te maken. Daar ontbreekt het vaak aan. Bovendien schatten ze het kunnen van leerkrachten vaak anders in dan leerkrachten zelf. Scholing is volgens hen daarom belangrijk.

  • Webinar Acadin voor hoogbegaafde leerlingen

   Acadin is de digitale leeromgeving voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in het PO met meer dan 500 leeractiviteiten voor groep 1-8. Wil je hier meer informatie over en weten hoe je het bij je hoogbegaafde leerlingen inzet? Geef je op voor een webinar!

  • Passende zorg voor leerlingen dankzij de cursus Dyslexiespecialist 2.0

   Ben jij het aanspreekpunt voor dyslexie binnen jouw school? Tijdens de cursus Dyslexiespecialist 2.0 doe je theoretische en praktische kennis op over de begeleiding, behandeling en nazorg van kinderen met dyslexie, allemaal volgens de nieuwste inzichten. Ib’er Bettie van Dijk heeft er ervaring mee. Lees haar verhaal!