Positieve beoordeling NIO Geplaatst op 13 september 2018

De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO), is onlangs positief beoordeeld door de COTAN. De test is beschikbaar voor onder andere de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs!

Met de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) onderbouw je op basis van de geteste intelligentie en de potentie van de leerling het (pre)advies over het juiste niveau van voortgezet onderwijs. Van praktijkonderwijs tot en met vwo.

Nieuwe normen

De NIO 2018 heeft volledig nieuwe normen voor groep 8 van het basisonderwijs en de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs. Nieuw is dat de NIO 2018 normen heeft voor de maanden april, mei en juni van groep 7. Dit betekent dat je de NIO 2018 ook de komende 15 jaar weer kan ondersteunen bij het formuleren van het (pre)advies. Voor indicatiestelling LWOO en Pro gebruik je dus de NIO 2018.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over de NIO 2018 naar de website van de uitgever Boom test onderwijs. Daar kun je de ouder-/leerkrachtbrochure gratis downloaden. 
 

Meer nieuws

  • Verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

   Je weet waarschijnlijk wel dat het werken met de meldcode verplicht is voor iedereen die een taak in het onderwijs heeft. Dat betekent dat iedereen die een taak heeft in het onderwijs alert moet zijn op signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld bij leerlingen. Deze meldcode verandert per 1 januari 2019. Lees wat er allemaal verandert!

  • Opleiding rekencoördinator: stimulans voor ontwikkeling

   Het eerste jaar van de huidige opleidingsgroep rekencoördinatoren zit er alweer bijna op. Deze groep heeft voor het eerst met de gereviseerde opzet van de opleiding gewerkt. Annemiek Broere, leerkracht op de Koningin Wilhelminaschool in Lekkerkerk: ‘De opleiding heeft mijn visie op rekenen echt gevormd.’

  • De aarde zit bomvol hemel

   Hoe kun je als leraar de inhoud van de schoolvakken samen met je didactische aanpak op zo’n manier inzetten, dat leerlingen meer expliciet verband gaan ervaren met een christelijke kijk op de werkelijkheid? Lector Piet Murre probeert in DRS Magazine een antwoord te formuleren op deze vraag.

  • Vernieuwde handleidingen module leerlijnen

   De handleidingen voor de module leerlijnen zijn recent herzien. Het betreft zowel de handleiding voor de beheerder als voor de leerkracht. De belangrijkste aanpassing betreft de gewijzigde kleuren op het planscherm.

  • Lees hier het eerste hoofdstuk van Dordt dichtbij.

   Wat een schat hebben reformatorische en christelijke scholen in hun grondslag verankerd! Bijbel en belijdenis… De rijkdom daarvan moet natuurlijk doorwerken in de dagelijkse lespraktijk. Vanuit dat verlangen is Dordt dichtbij geschreven.