Passend onderwijs vraagt tijd, bevlogenheid en nuchterheid Geplaatst op 13 juni 2018

Willen scholen genoeg aandacht kunnen geven aan leerlingen met psychische, lichamelijke en/of onderwijsleerproblemen, dan is het onder meer nodig dat het huidige onderwijssysteem aangepast wordt, betoogt dr. Neely Anne de Ronde-Davidse in het Reformatorisch Dagblad.

Een groot deel van de Tweede Kamer eist een snelle verbetering van ”passend onderwijs”, de afspraak om zo veel mogelijk kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het reguliere onderwijs op te nemen. Er is met name sprake van een te grote administratieve last en te veel organisaties houden zich bezig met een kind dat extra hulp nodig heeft. Leraren geven aan dat ze sinds de invoering van passend onderwijs meer zorgleerlingen in de klas hebben en handen tekortkomen.

Ik deel deze zorgen en begrijp dat het frustrerend is als je leerlingen niet de juiste aandacht kunt geven, of dat de extra aandacht te veel ten koste gaat van andere leerlingen. Er speelt echter veel meer.

>> Lees de rest van het artikel op de website van het Reformatorisch Dagblad

Meer nieuws