Nieuwe versie ZIEN!VO 23 januari 2017

Met ingang van dit kalenderjaar is het pedagogisch en didactisch leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs ZIEN!VO vernieuwd. De clusters, ondersteuningsitems en de vragenlijsten zijn herzien. Ook sluit ZIEN!VO nu ook aan bij de wetgeving rond het monitoren van veiligheid!

Herzien

De clusters, ondersteuningsitems en de vragenlijsten zijn herzien. Zo richten we ons nu ook op het monitoren van sociale veiligheid. Ook is ZIEN! qua vormgeving in een nieuw jasje gestoken en gebruiksvriendelijker geworden.

Inhouden

In de nieuwe versie van ZIEN!VO zijn de volgende clusters en ondersteuningsitems opgenomen. Inhoudelijk zijn alle clusters vernieuwd. Helemaal nieuw is het cluster Veiligheid, vanwege de nieuwe inspectie-eisen.

A. Graadmeters
 • Betrokkenheid – Volharding
 • Betrokkenheid – Competentie
 • Betrokkenheid – Autonomie
 • Welbevinden – Zelfvertrouwen
 • Welbevinden – Relatie docenten
 • Welbevinden – Relatie leerlingen
B. Gedrag
 • Sociaal initiatief
 • Sociale autonomie
 • Impulsbeheersing
 • Sociale flexibiliteit
 • Inlevingsvermogen
C.Leerstrategieën
 • Aanpakgedrag
 • Digitale vaardigheden
 • Creativiteit
D. Veiligheid
 • Algemene veiligheid
 • Sociale veiligheid
 • Psychische veiligheid
 • Fysieke veiligheid
 • Thuissituatie

Meer informatie

Benieuwd naar wat ZIEN!VO je kan bieden? Neem dan contact op met A.M. (Bart) Vollmuller (projectmanager ICT), via e-mail of telefonisch: (0182) 54 03 47.

Meer nieuws

  • Maak kennis met Dirk Verweij

   Sinds 1 oktober is Dirk Verweij als nieuwe manager gestart bij Driestar onderwijsadvies, naast Marian Ruitenberg. In dit bericht stelt hij zich voor.

  • Hoge tevredenheid dyslexiebehandeling

   Driestar educatief heeft de uitslag van het cliënttevredenheidsonderzoek van Parantion binnen gekregen. Opnieuw zijn ouders zeer tevreden over onze diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Daar zijn we als organisatie dankbaar voor. We vroegen Elienne Kik, moeder van Thomas die recent zijn behandeling afrondde, om een reactie.

  • Onderzoek naar leermiddelen

   In cursusjaar 2018-2019 peilden we de behoeften omtrent leermiddelen onder docenten in het reformatorisch VO. De vragenlijst werd ingevuld door 236 respondenten. Uit hun antwoorden blijkt dat het overgrote deel van de docenten behoefte heeft aan een complete methode. Aan minder traditionele werkvormen is minder behoefte.

  • Driestar educatief op Kuysersconferentie

   Van 3 tot en met 5 oktober bezochten Bram de Muynck, Bram Kunz en Piet Murre de tweejaarlijkse Kuyersconferentie in Grand Rapids (VS). Bij deze conferentie komen leraren, opleiders en onderzoekers samen om onderzoek en inzichten met elkaar te delen. Het thema van dit jaar was ‘Shaping Christian Learning’.

  • Waarom Berta en Bernhard deelnamen aan de Zomerschool

   Allebei zijn ze werkzaam bij Driestar educatief, en allebei deden ze mee aan de Zomerschool voor christelijke young professionals. De Zomerschool wordt al jaren georganiseerd door Driestar hogeschool, Erdee Media Groep, VGS en RMU. Berta Keuken en Bernhard van der Knijff blikken terug. “Het heeft me aangezet tot dieper nadenken over dingen.”