Nieuwe versie ZIEN!VO 23 januari 2017

Met ingang van dit kalenderjaar is het pedagogisch en didactisch leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs ZIEN!VO vernieuwd. De clusters, ondersteuningsitems en de vragenlijsten zijn herzien. Ook sluit ZIEN!VO nu ook aan bij de wetgeving rond het monitoren van veiligheid!

Herzien

De clusters, ondersteuningsitems en de vragenlijsten zijn herzien. Zo richten we ons nu ook op het monitoren van sociale veiligheid. Ook is ZIEN! qua vormgeving in een nieuw jasje gestoken en gebruiksvriendelijker geworden.

Inhouden

In de nieuwe versie van ZIEN!VO zijn de volgende clusters en ondersteuningsitems opgenomen. Inhoudelijk zijn alle clusters vernieuwd. Helemaal nieuw is het cluster Veiligheid, vanwege de nieuwe inspectie-eisen.

A. Graadmeters
 • Betrokkenheid – Volharding
 • Betrokkenheid – Competentie
 • Betrokkenheid – Autonomie
 • Welbevinden – Zelfvertrouwen
 • Welbevinden – Relatie docenten
 • Welbevinden – Relatie leerlingen
B. Gedrag
 • Sociaal initiatief
 • Sociale autonomie
 • Impulsbeheersing
 • Sociale flexibiliteit
 • Inlevingsvermogen
C.Leerstrategieën
 • Aanpakgedrag
 • Digitale vaardigheden
 • Creativiteit
D. Veiligheid
 • Algemene veiligheid
 • Sociale veiligheid
 • Psychische veiligheid
 • Fysieke veiligheid
 • Thuissituatie

Meer informatie

Benieuwd naar wat ZIEN!VO je kan bieden? Neem dan contact op met A.M. (Bart) Vollmuller (projectmanager ICT), via e-mail of telefonisch: (0182) 54 03 47.

Meer nieuws

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

  • Schoolleidersdag 2020: een vooruitblik

   Op 2 oktober vindt de schoolleidersdag 2020 plaats, met als thema: de school na(ar) de crisis. Hoogleraren Paul ’t Hart en Jelle Jolles zullen ook een bijdrage leveren aan de dag. Wij vroegen hen alvast een tipje van de sluier op te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor de schoolleidersdag 2020.