Nieuwe masterclasses christelijk leiderschap 12 oktober 2017

In november en mei organiseert Driestar managementadvies twee masterclasses over christelijk leiderschap. Centraal staan je persoonlijke waarden als leidinggevende en leiderschap met impact.

We merken dat er veel belangrijkstelling is voor het thema christelijk leiderschap. Omdat we graag opnieuw willen inspireren organiseren wij twee nieuwe masterclasses in november 2017 en mei 2018. 

Masterclass Welke waarden wegen? - Gouda

Tijdens deze masterclass zal ir. Piet Murre, lector bij ons onderzoekscentrum, met ons nadenken over de manier waarop onze persoonlijke waarden een drijfveer zijn voor de manier waarop je leiding geeft. Op welke manier ben je bijvoorbeeld als leidinggevende eerlijk en transparant tegenover een collega die niet goed functioneert? Een leidinggevende heeft daarnaast ook een voorbeeldrol in het uiten van zijn waarden in zijn gedrag. 

>> Lees verder

Masterclass Leiderschap met impact - Barneveld

Tijdens deze masterclass zal prof. Dr. Gabriël Anthonio met ons denken over leiderschap met impact. Prof.dr. Anthonio is bijzonder hoogleraar en lector aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Leiderschap gaat over invloed uitoefenen op de omgeving, maar ook omgekeerd. De omgeving bepaalt mede of iemand als leider wordt gezien. Kenmerkend voor Dr. Gabriél Anthonio is zijn passie is zijn grote betrokkenheid en inzet voor doelgroepen die vaak aan de rand van de samenleving staan. 

>> Lees verder

Geïnteresseerd? Schrijf je snel in, want vol is vol. De kosten zijn slechts €25,- per bijeenkomst incl. maaltijd. We hopen je te ontmoeten op 14 november of 23 mei!

Meer nieuws

  • Kindkans en AVG: veilig samenwerken rond een leerlingdossier

   Privacy is bijna dagelijks in het nieuws. Per 25 mei 2018 wordt in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook voor scholen en samenwerkingsverbanden gaan dan meer en hogere eisen gelden. Wat betekent dat voor jouw samenwerkingsverband, jouw bestuur, jouw school en voor Kindkans?

  • Drie tips om samenwerking tussen school en ouders te verbeteren

   Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs. Maar hoe geef je al school vorm aan de ouderbetrokkenheid? Drie tips om de ouderbetrokkenheid binnen de school aandacht te geven.

  • Uitnodiging vierde Acadin-bijeenkomst!

   3 oktober wordt de vierde Acadin-bijeenkomst georganiseerd. Acadin gebruikers en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deze leerzame dag bij te wonen.

  • Tentoonstelling werken Charlotte Dematons

   Ontbreekt je de tijd om naar de tentoonstelling te gaan? Kom dan eens naar onze mediatheek.

  • Terugblik Tweedaagse voor Schoolleiders

   Koersen op de toekomst. Daar dachten de schoolleiders over na tijdens de afgelopen Tweedaagse. Op donderdag 8 maart en vrijdag 9 maart organiseerde Driestar educatief en VGS de Tweedaagse voor schoolleiders.