Nieuwe masterclasses christelijk leiderschap 12 oktober 2017

In november en april organiseert Driestar managementadvies twee masterclasses over christelijk leiderschap. Centraal staan je persoonlijke waarden als leidinggevende en leiderschap met impact.

We merken dat er veel belangrijkstelling is voor het thema christelijk leiderschap. Omdat we graag opnieuw willen inspireren organiseren wij twee nieuwe masterclasses in november 2017 en april 2018. 

Masterclass Welke waarden wegen? - Gouda

Tijdens deze masterclass zal ir. Piet Murre, lector bij ons onderzoekscentrum, met ons nadenken over de manier waarop onze persoonlijke waarden een drijfveer zijn voor de manier waarop je leiding geeft. Op welke manier ben je bijvoorbeeld als leidinggevende eerlijk en transparant tegenover een collega die niet goed functioneert? Een leidinggevende heeft daarnaast ook een voorbeeldrol in het uiten van zijn waarden in zijn gedrag. 

>> Lees verder

Masterclass Leiderschap met impact - Barneveld

Tijdens deze masterclass zal prof. Dr. Gabriël Anthonio met ons denken over leiderschap met impact. Prof.dr. Anthonio is bijzonder hoogleraar en lector aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Leiderschap gaat over invloed uitoefenen op de omgeving, maar ook omgekeerd. De omgeving bepaalt mede of iemand als leider wordt gezien. Kenmerkend voor Dr. Gabriél Anthonio is zijn passie is zijn grote betrokkenheid en inzet voor doelgroepen die vaak aan de rand van de samenleving staan. 

>> Lees verder

Geïnteresseerd? Schrijf je snel in, want vol is vol. De kosten zijn slechts €25,- per bijeenkomst incl. maaltijd. We hopen je te ontmoeten op 14 november of 18 april!

Meer nieuws

  • Informatiebijeenkomst werken in het voortgezet onderwijs

   Ben je op professioneel vlak op zoek naar een nieuwe uitdaging? Sta je middenin de maatschappij en heb je hart voor werken met jongeren? Wil je jongeren onderwijzen en hun talenten laten ontdekken vanuit een christelijke identiteit? Dan is het reformatorisch voortgezet onderwijs op zoek naar jou!

  • Alle cursussen van de ParnasSys Academie in een handig overzicht

   Wil jouw school stappen maken in het gebruik van ParnasSys in 2018? Meld je aan voor een van onze cursussen! Vraag een brochure aan met al onze cursussen tot de zomer of kijk op de website!

  • Wanneer stel je een ontwikkelingsperspectief op?

   Voor veel scholen is het niet helemaal duidelijk wanneer je een ontwikkelingsperspectief opstelt. Is het verplicht? Moet het voor alle leerlingen met een eigen leerroute? Ons handige stroomschema helpt!

  • Stappenplan bij vragenlijst ZIEN! voor het (v)so

   Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs kun je met ZIEN! werken. Speciaal voor deze doelgroep is de vragenlijst ZIEN! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm) ontwikkeld. Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt.

  • Pilot ParnasSys-omgeving voor 0-4 jaar

   De wens van kindcentra en kinderdagverblijven is dat ze voor de kinderen van 0-4 jaar ook in een ParnasSys-omgeving kunnen werken. Op dit moment draait daarvoor een pilot.