Nieuw! Verwerkingsboek voor nieuwkomers 4 juli 2019

Verhuizen naar een ander land heeft een grote impact op kinderen. Weg uit het vertrouwde naar een onbekende omgeving maakt hen kwetsbaar. Het nieuwe verwerkingsboek 'Nu woon ik hier' helpt hun veerkracht te vergroten.Vooral als een kind het land uit moest vluchten vanwege oorlog, terreur en angst is dit erg ingrijpend voor kinderen. Van de eigen vertrouwde omgeving in een nieuwe omgeving komen, maakt een kind kwetsbaar. Tegelijk is dit ook een situatie die kansen in zich heeft. Om deze kansen optimaal te benutten, is het voor een kind belangrijk om verbondenheid te blijven ervaren met de situatie van herkomst en zich vertrouwd te gaan voelen in de nieuwe situatie. 

Nu woon ik hier

Om ouders en leerkrachten hierbij te ondersteunen is een werkboek ontworpen. Dit boekje heeft als doel om herinneringen van kinderen letterlijk een plek te geven. Wat er was, mag er zijn. Werken in dit boekje kan dienen als beschermjas. Beschermjassen zijn rituelen, voorwerpen, herinneringen, geuren, foto’s, muziek, alles wat je doet herinneren aan toen het goed, vertrouwd en veilig was. (…) Het zijn de veilige omhullingen die je helpen door een moeilijke fase te komen (Tjin A Djie en Zwaan, 2015, p. 24). Een eenvoudig voorbeeld van een beschermjas is een knuffel die een jonge kleuter de eerste periode naar school meeneemt.

Praktijk

Tegenover me zit Avrik, een achtjarige jongen uit Irak. Samen met zijn moeder is hij naar Nederland gekomen. Eenmaal hier hebben ze, voordat ze een plekje in hun huidige woonplaats kregen, in zes verschillende AZC’s gezeten. Avrik heeft moeite met zich aanpassen op school. Regelmatig scheldt hij andere kinderen uit; ook slaat hij er vaak op los... Samen met Avrik breng ik zijn leven in Irak en de aankomst in Nederland in kaart in het verwerkingsboek ‘Nu woon ik hier’.Al tekenend en pratend ontstaat er een beeld van zijn leven in Irak. Hij mist de heerlijke baklava, maar ook zijn vader waar hij zo trots op was. Tegelijk is hij blij dat hij nu in een land is waar geen oorlog is. Avrik komt steeds meer los. Hij vertelt over school. ‘School is mooi, maar soms gaat het fout’. Avrik houdt het ingevulde boek trots  tegen zijn borst gedrukt. ‘Dank u wel, mevrouw. Ik ga goed doen op school. Dan kan ik dokter worden en ook mensen help’. Petra van Nederpelt, mede-auteur verwerkingsboek.

Bestellen

Nieuwsgierig geworden? Download hier twee voorbeeldpagina's uit het verwerkingsboek. Het boek kun je voor €7,50 bestellen in onze webwinkel.

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.