Nieuw! Verwerkingsboek voor nieuwkomers 4 juli 2019

Verhuizen naar een ander land heeft een grote impact op kinderen. Weg uit het vertrouwde naar een onbekende omgeving maakt hen kwetsbaar. Het nieuwe verwerkingsboek 'Nu woon ik hier' helpt hun veerkracht te vergroten.Vooral als een kind het land uit moest vluchten vanwege oorlog, terreur en angst is dit erg ingrijpend voor kinderen. Van de eigen vertrouwde omgeving in een nieuwe omgeving komen, maakt een kind kwetsbaar. Tegelijk is dit ook een situatie die kansen in zich heeft. Om deze kansen optimaal te benutten, is het voor een kind belangrijk om verbondenheid te blijven ervaren met de situatie van herkomst en zich vertrouwd te gaan voelen in de nieuwe situatie. 

Nu woon ik hier

Om ouders en leerkrachten hierbij te ondersteunen is een werkboek ontworpen. Dit boekje heeft als doel om herinneringen van kinderen letterlijk een plek te geven. Wat er was, mag er zijn. Werken in dit boekje kan dienen als beschermjas. Beschermjassen zijn rituelen, voorwerpen, herinneringen, geuren, foto’s, muziek, alles wat je doet herinneren aan toen het goed, vertrouwd en veilig was. (…) Het zijn de veilige omhullingen die je helpen door een moeilijke fase te komen (Tjin A Djie en Zwaan, 2015, p. 24). Een eenvoudig voorbeeld van een beschermjas is een knuffel die een jonge kleuter de eerste periode naar school meeneemt.

Praktijk

Tegenover me zit Avrik, een achtjarige jongen uit Irak. Samen met zijn moeder is hij naar Nederland gekomen. Eenmaal hier hebben ze, voordat ze een plekje in hun huidige woonplaats kregen, in zes verschillende AZC’s gezeten. Avrik heeft moeite met zich aanpassen op school. Regelmatig scheldt hij andere kinderen uit; ook slaat hij er vaak op los... Samen met Avrik breng ik zijn leven in Irak en de aankomst in Nederland in kaart in het verwerkingsboek ‘Nu woon ik hier’.Al tekenend en pratend ontstaat er een beeld van zijn leven in Irak. Hij mist de heerlijke baklava, maar ook zijn vader waar hij zo trots op was. Tegelijk is hij blij dat hij nu in een land is waar geen oorlog is. Avrik komt steeds meer los. Hij vertelt over school. ‘School is mooi, maar soms gaat het fout’. Avrik houdt het ingevulde boek trots  tegen zijn borst gedrukt. ‘Dank u wel, mevrouw. Ik ga goed doen op school. Dan kan ik dokter worden en ook mensen help’. Petra van Nederpelt, mede-auteur verwerkingsboek.

Bestellen

Nieuwsgierig geworden? Download hier twee voorbeeldpagina's uit het verwerkingsboek. Het boek kun je voor €7,50 bestellen in onze webwinkel.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!