Nederlandse taal voor nieuwkomers 1 december 2016

De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. Zo sprak ooit filosoof Ludwig Wittgenstein. Nieuwkomers op school die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, zoals vluchtelingenkinderen, lopen tegen deze grenzen aan.

Met het NT2-startprogramma Horen, Zien en Schrijven (HZS) leer je deze kinderen de basis van de Nederlandse taal aan. Nadat de taal mondeling is aangeboden (met aanvullend materiaal) , biedt HZS alle oefenstof voor het schriftelijk leren verwerken van de taal.

HZS is geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De methode is heel effectief door het gebruik van aansprekende thema’s en doordat er zowel auditief, visueel als schriftelijk geoefend wordt.
Voor uitgebreidere informatie over de methode verwijzen we naar de website van HZS. Ook is de volledige methode in te zien in de mediatheek van Driestar hogeschool.

Methode implementeren

Wil je aan de slag met de methode Horen, Zien en Schrijven? Driestar onderwijsadvies kan scholen helpen de methode op een goede manier te implementeren. Ook bieden we de mogelijkheid om een consultatie met de intern begeleider rond deze methode te organiseren. Neem voor de mogelijkheden contact op met een van onze trainers van Horen, Zien en Schrijven: Anne Molenaar

Onderwijs aan nieuwkomers

Een scholingsmiddag over Horen, Zien en Schrijven is ook onderdeel van de basiscursus Onderwijs aan nieuwkomers.

Meer nieuws

  • VACATURE: Stageplaats Wonderfully Made

   Ken jij een (internationale) student die een economische studie volgt en op zoek is naar een stage? Wij maken graag gebruik van jouw netwerk.

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorie├źn over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.