Nederlandse taal voor nieuwkomers 1 december 2016

De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. Zo sprak ooit filosoof Ludwig Wittgenstein. Nieuwkomers op school die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, zoals vluchtelingenkinderen, lopen tegen deze grenzen aan.

Met het NT2-startprogramma Horen, Zien en Schrijven (HZS) leer je deze kinderen de basis van de Nederlandse taal aan. Nadat de taal mondeling is aangeboden (met aanvullend materiaal) , biedt HZS alle oefenstof voor het schriftelijk leren verwerken van de taal.

HZS is geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De methode is heel effectief door het gebruik van aansprekende thema’s en doordat er zowel auditief, visueel als schriftelijk geoefend wordt.
Voor uitgebreidere informatie over de methode verwijzen we naar de website van HZS. Ook is de volledige methode in te zien in de mediatheek van Driestar hogeschool.

Methode implementeren

Wil je aan de slag met de methode Horen, Zien en Schrijven? Driestar onderwijsadvies kan scholen helpen de methode op een goede manier te implementeren. Ook bieden we de mogelijkheid om een consultatie met de intern begeleider rond deze methode te organiseren. Neem voor de mogelijkheden contact op met een van onze trainers van Horen, Zien en Schrijven: Anne Molenaar

Onderwijs aan nieuwkomers

Een scholingsmiddag over Horen, Zien en Schrijven is ook onderdeel van de basiscursus Onderwijs aan nieuwkomers.

Meer nieuws

  • Relevante thema’s voor buitenlandse studenten

   Hoe stel je vanuit de eigen missie relevante pedagogische thema’s voor buitenlandse studenten aan de orde? En welke moeten dat zijn? Hoe slaag je er in dat het kennis wordt ‘by heart’ die zij straks effectief toepassen in hun onderwijspraktijk in een cultureel afwijkende context? Dat zijn, in het kort, de vragen waarmee het onderzoekcentrum in 2016 gestart is met als opdracht -maar ook met de ambitie – om in de loop van 2020 een Engelstalige Pedagogische Canon te presenteren.

  • Volg gratis ‘leerlijn’ in de nieuwe PETE app

   Wil jij in zes weken weer up-to-date zijn en geïnspireerd worden op een thema als Ouderbetrokkenheid of ADHD in de klas? Je kunt je aanmelden voor een traject in de app PETE van Driestar onderwijsadvies. Er is nu een beperkt aantal gratis accounts beschikbaar.

  • Cantatedienst 'Christ lag in Todesbanden': Cantate 4 van Bach op 1 februari

   Op zaterdag 1 februari 2020 zal er om 16.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda de jaarlijkse cantatedienst worden gehouden. Cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ BWV 4 staat centraal, gezongen door het projectkoor van Driestar hogeschool onder leiding van Mariëlle Heidekamp.

  • Zien! Experttrajecten voorjaar 2020

   Ook dit voorjaar zijn er weer meerdere experttrajecten, waarin we met ib’ers en gedragsspecialisten aan de slag gaan meer te leren over Zien! en hoe je je team kunt begeleiden bij de implementatie van Zien!.

  • De eerste leerling van Piet Kuyt

   In dit jubileumjaar delen we graag mooie verhalen. Neem nu onderstaand verhaal van dhr. Ruissen, één van de eerste leerlingen van Piet Kuyt. Lees zijn verhaal en ontdek hoe het de eerste jaren op de Driestar (en in oorlogstijd) er aan toe ging.