Nederlandse taal voor nieuwkomers 1 december 2016

De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld. Zo sprak ooit filosoof Ludwig Wittgenstein. Nieuwkomers op school die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, zoals vluchtelingenkinderen, lopen tegen deze grenzen aan.

Met het NT2-startprogramma Horen, Zien en Schrijven (HZS) leer je deze kinderen de basis van de Nederlandse taal aan. Nadat de taal mondeling is aangeboden (met aanvullend materiaal) , biedt HZS alle oefenstof voor het schriftelijk leren verwerken van de taal.

HZS is geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De methode is heel effectief door het gebruik van aansprekende thema’s en doordat er zowel auditief, visueel als schriftelijk geoefend wordt.
Voor uitgebreidere informatie over de methode verwijzen we naar de website van HZS. Ook is de volledige methode in te zien in de mediatheek van Driestar hogeschool.

Methode implementeren

Wil je aan de slag met de methode Horen, Zien en Schrijven? Driestar onderwijsadvies kan scholen helpen de methode op een goede manier te implementeren. Ook bieden we de mogelijkheid om een consultatie met de intern begeleider rond deze methode te organiseren. Neem voor de mogelijkheden contact op met een van onze trainers van Horen, Zien en Schrijven: Anne Molenaar

Onderwijs aan nieuwkomers

Een scholingsmiddag over Horen, Zien en Schrijven is ook onderdeel van de basiscursus Onderwijs aan nieuwkomers.

Meer nieuws

  • Peuters met een Taalontwikkelingsstoornis

   “Ik begrijp je niet…”, “Hoe maak ik dat nou duidelijk?”. Het lijkt soms of de boodschap niet ‘binnenkomt’ bij de peuter. Soms kan het ook moeilijk zijn om een peuter te volgen in zijn verhalen. Er is sprake van weinig variatie in woorden en die woorden worden niet altijd goed uitgesproken. Hoe ga je daarmee om?

  • Ik sluit aan bij wat je kunt…

   Eef is leerkracht van een enthousiaste groep 6. Iedere donderdag worden er drie leerlingen uit haar klas opgehaald voor dyslexiebehandelingen. Na drie kwartier komen de kinderen weer binnen, zetten hun map in de kast en leggen hun spiekschriftje in hun laatje.

  • Het Grote Huis achter de dijk

   Dr. Ewald Mackay (docent Cultuurgeschiedenis en Filosofie) schrijft Artiosboekje over de plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland.

  • Nieuw onderwijsproject INCE in Burkina Faso

   ‘Een kind veranderen, is een gezin veranderen. Een gezin veranderen, is een gemeenschap veranderen. Een gemeenschap veranderen, is een regio veranderen en een regio veranderen is een natie veranderen!’, zo klonk het maandag 4 november uit de mond van Woord en Daad-programmaleider Jacob Jan Vreugdenhil in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou. Samen met Driestar educatief lanceerde Woord en Daad daar een project voor beter onderwijs in Burkina Faso.

  • Accreditatie voor cursussen orthopedagogen en psychologen bij Driestar onderwijsadvies

   Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.