Namen en feiten vernieuwd: ‘Een doorgewinterde methode in een nieuw jasje’ 18 juni 2020

Namen en feiten – wie kent ze niet: de vragenboekjes met feitenkennis over de Bijbel – is vernieuwd. De drijvende kracht achter deze herziening is het team van de Eben-Haëzerschool in Oud-Beijerland. Schoolleider Adrian Romijn: ‘De boekjes zijn flink opgefrist en het is zelfs mogelijk om te differentiëren.’

Veel meesters en jufs zijn er zelf mee opgegroeid: Namen en feiten. Deze methode, die als doel heeft de Bijbelkennis van kinderen van groep 5 t/m 8 te vergroten, bestaat al decennialang. De Oud-Beijerlandse Eben-Haëzerschool zorgde – met behoud van de inhoud - voor een herziening: een frisse vormgeving, volledig in kleur, eigentijds en met een bladspiegel die overzichtelijk is voor kinderen. Schoolleider Adrian Romijn vertelt.


 Waarom een vernieuwing?
‘Ons bovenbouwteam vergaderde en de collega’s dachten na over hoe we omgaan met de Bijbelvertelling, catechismus, kerkgeschiedenis en ook Namen en feiten. Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed? Onze school gebruikte altijd al Namen en feiten en we kwamen tot de conclusie: als we hiermee stoppen, beëindigen we iets heel moois. We vinden het waardevol dat vanaf groep 5 jaarlijks dezelfde thema’s langskomen, dat de kinderen vanaf groep 7 zelf in de Bijbel moeten lezen om de antwoorden op te zoeken en dat de kinderen wekelijks een Bijbeltekst uit hun hoofd leren. Toen we eenmaal besloten hadden door te gaan met Namen en feiten, wilden we graag dat het paste bij deze tijd. Een doorgewinterde methode in een nieuw jasje dus.’
 
Wat is er precies veranderd?
‘We wilden er simpelweg mooie, eigentijdse boekjes van maken. De inhoud lieten we staan, maar de woordkeuze en zinsbouw was soms wat ouderwets en die hebben we gemoderniseerd. Het C-lesje (‘Zet in de goede volgorde’ of ‘Welke naam hoort er niet bij?’) hebben we geschrapt en in plaats daarvan bedachten we een toepassingsvraag. Ook hebben we differentiatie op drie niveaus aangebracht door gekleurde stippen bij de lesjes te plaatsen.’
 
Hoe hebben jullie de herziening aangepakt?
‘Aanvankelijk dachten we er niet aan om het op de markt te brengen en gingen zelf aan de slag. Collega’s die een lio’er hadden, typten de teksten over in de uren dat ze niet voor de groep stonden. Een flinke klus! Toen de Word-versies klaar waren, hebben we er eerst zelf een jaar mee gewerkt. Aan de hand van de feedback van de kinderen hebben we de foutjes eruit gehaald. Degene die de vormgeving van onze schoolgids verzorgt, heeft vervolgens een prachtig geheel van de boekjes gemaakt.’
 
En hoe kwamen jullie op het idee om de methode uit te geven via Driestar educatief?
‘We kregen enthousiaste reacties van andere scholen en toen pas dachten we: misschien moeten we dit breder beschikbaar stellen. Het blijft belangrijk dat onze kinderen hier wekelijks mee bezig zijn, lees Psalm 78:4 maar. Het uiteindelijke doel van de Namen en feiten-lesjes is dat de kinderen de Heere leren kennen.
We namen contact op met Verloop drukkerij en daar adviseerde men om het boekje te verspreiden via Driestar educatief. En zo gebeurde. Een meeleesgroep met medewerkers van Driestar educatief en daarbuiten heeft de boekjes kritisch doorgenomen en ook die feedback is verwerkt. Zo zijn we heel zorgvuldig te werk gegaan. En het resultaat mag er zijn!’
 
>>> Bestel de vernieuwde Namen en feiten-boekjes in onze webwinkel
of bekijk hier een preview van de boekjes

Meer nieuws

  • Ontwikkeling handreikingen ‘Lesgeven in christelijk perspectief’

   Binnen het lectoraat ‘Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief’ is gestart met de ontwikkeling van handreikingen die gebruikt kunnen worden bij seculiere lesboeken. Dit project bouwt voort op de notitie ‘Leermiddelen’ die de gezamenlijke scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs met Driestar educatief hebben geschreven.

  • Met elkaar in gesprek over kindermishandeling

   Praten over kindermishandeling is moeilijk. Omdat je twijfelt of je het wel goed ziet, omdat je niet weet hoe je het gesprek moet aangaan, omdat je de relatie met ouder(s) en kind goed wilt houden, omdat je je afvraagt of dit het juiste moment is. Maandag begint de Week tegen Kindermishandeling, met dit jaar als thema ‘Praat met elkaar’. Lees de tips in dit artikel.

  • De christelijke vakles: een masterclass die je les van kleur laat veranderen

   In de afgelopen periode hebben op SG Pieter Zandt verschillende docenten onder de bezielende leiding van Piet Murre (lector Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief bij Driestar educatief) een masterclass over ‘de christelijke vakles’ gevolgd. Hoe ziet zo’n masterclass eruit en wat vinden docenten ervan?

  • Methode Wonderlijk gemaakt voorziet in behoefte

   Bijna 200 scholen zijn binnen één jaar tijd overgegaan op de nieuwste versie van Wonderlijk gemaakt. Deze methode over seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie voorziet daarmee duidelijk in behoefte. We zijn blij dat veel scholen aan het werk gaan met de belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt: dat elk kind er mag zijn, ongeacht wat hij of zij voelt, meemaakt of doet, vanuit het geloof dat elk kind is geschapen door God de Schepper.

  • Terugblik schoolleidersdag 2022: ontwikkel je visie, begin bij jezelf

   Op 7 oktober organiseerden de VGS, VBSO/KOC en Driestar onderwijsadvies de jaarlijkse schoolleidersdag. De opkomst en de betrokkenheid waren groot. De dag stond in het teken van visiegericht leiderschap. Er was door de dag heen veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Lees het verslag en bekijk de foto's als een korte terugblik.