Namen en feiten vernieuwd: ‘Een doorgewinterde methode in een nieuw jasje’ 18 juni 2020

Namen en feiten – wie kent ze niet: de vragenboekjes met feitenkennis over de Bijbel – is vernieuwd. De drijvende kracht achter deze herziening is het team van de Eben-Haëzerschool in Oud-Beijerland. Schoolleider Adrian Romijn: ‘De boekjes zijn flink opgefrist en het is zelfs mogelijk om te differentiëren.’

Veel meesters en jufs zijn er zelf mee opgegroeid: Namen en feiten. Deze methode, die als doel heeft de Bijbelkennis van kinderen van groep 5 t/m 8 te vergroten, bestaat al decennialang. De Oud-Beijerlandse Eben-Haëzerschool zorgde – met behoud van de inhoud - voor een herziening: een frisse vormgeving, volledig in kleur, eigentijds en met een bladspiegel die overzichtelijk is voor kinderen. Schoolleider Adrian Romijn vertelt.


 Waarom een vernieuwing?
‘Ons bovenbouwteam vergaderde en de collega’s dachten na over hoe we omgaan met de Bijbelvertelling, catechismus, kerkgeschiedenis en ook Namen en feiten. Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed? Onze school gebruikte altijd al Namen en feiten en we kwamen tot de conclusie: als we hiermee stoppen, beëindigen we iets heel moois. We vinden het waardevol dat vanaf groep 5 jaarlijks dezelfde thema’s langskomen, dat de kinderen vanaf groep 7 zelf in de Bijbel moeten lezen om de antwoorden op te zoeken en dat de kinderen wekelijks een Bijbeltekst uit hun hoofd leren. Toen we eenmaal besloten hadden door te gaan met Namen en feiten, wilden we graag dat het paste bij deze tijd. Een doorgewinterde methode in een nieuw jasje dus.’
 
Wat is er precies veranderd?
‘We wilden er simpelweg mooie, eigentijdse boekjes van maken. De inhoud lieten we staan, maar de woordkeuze en zinsbouw was soms wat ouderwets en die hebben we gemoderniseerd. Het C-lesje (‘Zet in de goede volgorde’ of ‘Welke naam hoort er niet bij?’) hebben we geschrapt en in plaats daarvan bedachten we een toepassingsvraag. Ook hebben we differentiatie op drie niveaus aangebracht door gekleurde stippen bij de lesjes te plaatsen.’
 
Hoe hebben jullie de herziening aangepakt?
‘Aanvankelijk dachten we er niet aan om het op de markt te brengen en gingen zelf aan de slag. Collega’s die een lio’er hadden, typten de teksten over in de uren dat ze niet voor de groep stonden. Een flinke klus! Toen de Word-versies klaar waren, hebben we er eerst zelf een jaar mee gewerkt. Aan de hand van de feedback van de kinderen hebben we de foutjes eruit gehaald. Degene die de vormgeving van onze schoolgids verzorgt, heeft vervolgens een prachtig geheel van de boekjes gemaakt.’
 
En hoe kwamen jullie op het idee om de methode uit te geven via Driestar educatief?
‘We kregen enthousiaste reacties van andere scholen en toen pas dachten we: misschien moeten we dit breder beschikbaar stellen. Het blijft belangrijk dat onze kinderen hier wekelijks mee bezig zijn, lees Psalm 78:4 maar. Het uiteindelijke doel van de Namen en feiten-lesjes is dat de kinderen de Heere leren kennen.
We namen contact op met Verloop drukkerij en daar adviseerde men om het boekje te verspreiden via Driestar educatief. En zo gebeurde. Een meeleesgroep met medewerkers van Driestar educatief en daarbuiten heeft de boekjes kritisch doorgenomen en ook die feedback is verwerkt. Zo zijn we heel zorgvuldig te werk gegaan. En het resultaat mag er zijn!’
 
>>> Bestel de vernieuwde Namen en feiten-boekjes in onze webwinkel
of bekijk hier een preview van de boekjes

Meer nieuws

  • Webinar Mag ik ook iets zeggen? - een kort verslag

   Tijdens het webinar georganiseerd door Samen zijn wij school (SZWS) op 25 maart jongstleden ging het om de stem van de leerling, de ouder en de leerkracht/docent. Deze Gouden Driehoek zorgt voor een toename van de ouderbetrokkenheid, autonomie bij de leerlingen en geeft leerkrachten meer inzicht in wie de leerling is.

  • Dyslexiewedstrijd 2021 – doe jij ook mee?

   Ook dit jaar hebben we weer een 'dyslexiewedstrijd' voor alle kinderen die bij ons dyslexiebehandeling krijgen. Wie vertelt, knutselt of schrijft er om een originele en leuke manier iets over zijn bijzondere boek? De winnaar krijgt de enige echte dyslexietrofee en een andere mooie prijs. Doe jij mee?

  • L-E-Z-E-N, LEE-ZEN en nu vloeiend!

   Vloeiend lezen; makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe ondersteun je kinderen bij het vloeiend leren lezen? Rita (intern begeleider) en Bart (leerkracht groep 3/4) zien dat de leesachterstanden mede door de lockdown versterkt worden. Hoe kunnen zij (en jij als leerkracht of ib'er) daarmee omgaan?

  • Symposium Het jonge kind ook online een succes

   Inspiratie, ontmoeting en gezelligheid; de vaste ingrediënten van symposium Het jonge kind ontbraken ook dit jaar niet. Zo’n 280 deelnemers volgden op 24 maart dit symposium. Thuis achter de laptop of samen met het onderbouwteam voor het digibord, met wat toegestuurd lekkers binnen handbereik. Samen leerden we meer over problematisch gedrag bij kleuters, een rijke speelleeromgeving, schrijfproblemen en een taalontwikkelingsstoornis. ‘Wat fijn om zo online een mooie dag met elkaar te hebben!’

  • Vraag 1 april de lerarenbeurs aan

   Vanaf 1 april om 00.00 uur kun je de lerarenbeurs weer aanvragen. In een kamerbrief is de lijn voor het aanvragen voor een lerarenbeurs voor 2021-2022 uiteengezet. Goed nieuws is aanvragen die vorig jaar zijn afgewezen i.v.m. bereiken van het subsidieplafond met voorrang worden behandeld. Benieuwd hoe jij de lerarenbeurs kunt gebruiken?