Namen en feiten vernieuwd: ‘Een doorgewinterde methode in een nieuw jasje’ 18 juni 2020

Namen en feiten – wie kent ze niet: de vragenboekjes met feitenkennis over de Bijbel – is vernieuwd. De drijvende kracht achter deze herziening is het team van de Eben-Haëzerschool in Oud-Beijerland. Schoolleider Adrian Romijn: ‘De boekjes zijn flink opgefrist en het is zelfs mogelijk om te differentiëren.’

Veel meesters en jufs zijn er zelf mee opgegroeid: Namen en feiten. Deze methode, die als doel heeft de Bijbelkennis van kinderen van groep 5 t/m 8 te vergroten, bestaat al decennialang. De Oud-Beijerlandse Eben-Haëzerschool zorgde – met behoud van de inhoud - voor een herziening: een frisse vormgeving, volledig in kleur, eigentijds en met een bladspiegel die overzichtelijk is voor kinderen. Schoolleider Adrian Romijn vertelt.


 Waarom een vernieuwing?
‘Ons bovenbouwteam vergaderde en de collega’s dachten na over hoe we omgaan met de Bijbelvertelling, catechismus, kerkgeschiedenis en ook Namen en feiten. Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed? Onze school gebruikte altijd al Namen en feiten en we kwamen tot de conclusie: als we hiermee stoppen, beëindigen we iets heel moois. We vinden het waardevol dat vanaf groep 5 jaarlijks dezelfde thema’s langskomen, dat de kinderen vanaf groep 7 zelf in de Bijbel moeten lezen om de antwoorden op te zoeken en dat de kinderen wekelijks een Bijbeltekst uit hun hoofd leren. Toen we eenmaal besloten hadden door te gaan met Namen en feiten, wilden we graag dat het paste bij deze tijd. Een doorgewinterde methode in een nieuw jasje dus.’
 
Wat is er precies veranderd?
‘We wilden er simpelweg mooie, eigentijdse boekjes van maken. De inhoud lieten we staan, maar de woordkeuze en zinsbouw was soms wat ouderwets en die hebben we gemoderniseerd. Het C-lesje (‘Zet in de goede volgorde’ of ‘Welke naam hoort er niet bij?’) hebben we geschrapt en in plaats daarvan bedachten we een toepassingsvraag. Ook hebben we differentiatie op drie niveaus aangebracht door gekleurde stippen bij de lesjes te plaatsen.’
 
Hoe hebben jullie de herziening aangepakt?
‘Aanvankelijk dachten we er niet aan om het op de markt te brengen en gingen zelf aan de slag. Collega’s die een lio’er hadden, typten de teksten over in de uren dat ze niet voor de groep stonden. Een flinke klus! Toen de Word-versies klaar waren, hebben we er eerst zelf een jaar mee gewerkt. Aan de hand van de feedback van de kinderen hebben we de foutjes eruit gehaald. Degene die de vormgeving van onze schoolgids verzorgt, heeft vervolgens een prachtig geheel van de boekjes gemaakt.’
 
En hoe kwamen jullie op het idee om de methode uit te geven via Driestar educatief?
‘We kregen enthousiaste reacties van andere scholen en toen pas dachten we: misschien moeten we dit breder beschikbaar stellen. Het blijft belangrijk dat onze kinderen hier wekelijks mee bezig zijn, lees Psalm 78:4 maar. Het uiteindelijke doel van de Namen en feiten-lesjes is dat de kinderen de Heere leren kennen.
We namen contact op met Verloop drukkerij en daar adviseerde men om het boekje te verspreiden via Driestar educatief. En zo gebeurde. Een meeleesgroep met medewerkers van Driestar educatief en daarbuiten heeft de boekjes kritisch doorgenomen en ook die feedback is verwerkt. Zo zijn we heel zorgvuldig te werk gegaan. En het resultaat mag er zijn!’
 
>>> Bestel de vernieuwde Namen en feiten-boekjes in onze webwinkel
of bekijk hier een preview van de boekjes

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.