Maak kennis met Dirk Verweij 17 oktober 2019

Sinds 1 oktober is Dirk Verweij als nieuwe manager gestart bij Driestar onderwijsadvies, naast Marian Ruitenberg. In dit bericht stelt hij zich voor.
Mijn naam is Dirk Verweij, 36 jaar en ik woon in het dorp Wezep (nabij Zwolle) met mijn vrouw Netty Stelwagen. Netty is docente Nederlands en coördinator van de opleidingsschool op de Pieter Zandt in Kampen.

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest bij verschillende bedrijven in de onderwijssector, waaronder uitgeverij Pearson en The Learning Network (voorheen Van Dijk Educatie). Ik heb daar onder andere gezien hoe de combinatie van een goede inhoud (in concepten, diensten, producten) en het goed leren kennen van de school of docent kan leiden tot een mooie en langdurige samenwerking. Alhoewel ik het erg naar m’n zin had bij TLN, miste ik het hogere doel in mijn werkzaamheden. Ik ben overtuigd van het belang dat jonge mensen de Heere Jezus leren kennen als hun persoonlijke Zaligmaker, gekoppeld aan het belang van goed onderwijs om die jonge mensen voor te bereiden op hun plek in de maatschappij. In de rol van manager onderwijsadvies komt mijn werkervaring en het dienen van dat hogere doel prachtig samen; het werk bij Driestar educatief is van wezenlijk belang.

Bij Driestar onderwijsadvies zijn we gedreven om kinderen, leraren en schoolleiding van reformatorische en christelijke scholen te helpen, bij hun behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en bij de duurzame ontwikkeling van het integrale onderwijsleerproces. We ondersteunen hen onder andere door middel van leerlingenzorg, leiderschapstrainingen en lesmethoden. Identiteit en vorming loopt hier als een rode draad doorheen. Voor leraren en schoolleiding willen wij er zijn in hun hele onderwijsloopbaan (leven lang leren). We hebben veel kennis en ervaring in huis en een palet aan mogelijkheden om scholen te helpen op basis van hun wensen; in nauwe samenspraak met de school komen we tot de juiste combinatie.

Samen met Marian Ruitenberg geef ik leiding aan de afdeling onderwijsadvies. Via de collega’s en straks rechtstreeks zal ik contact hebben met diverse scholen. Ik zie erg uit naar die ontmoetingen en hoop op een goede en langdurige samenwerking met de scholen.

Heb je vragen? Ik ben te bereiken op 06 - 587 589 63 en via d.c.verweij@driestar-educatief.nl.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!