Gratis thuiswerkles: Fake news?! 16 april 2020

In de afgelopen weken waren je leerlingen meer online dan ooit. Voor schoolwerk, contact met vrienden, games en andere dingen. Waarschijnlijk hebben zij ook allerlei nieuws meegekregen over het coronavirus. Van echt nieuws, tot fake news (nepnieuws). Maar hoe maken jouw leerlingen onderscheid tussen al deze nieuwsberichten?

Om deze reden heeft Driestar educatief een thuiswerkles ontwikkeld over nieuwswijsheid, speciaal voor leerlingen uit de bovenbouw (groep 6 en 7/8).

Leerlingen leren belangrijke vaardigheden om echt en nepnieuws te herkennen. De les is geschikt om te geven in het kader van begrijpend lezen of als leuk extraatje. De les bestaat uit een instructiefilmpje van 10 minuten en een werkblad met opdrachten, waarmee de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. Scholen kunnen dit lesmateriaal gratis aanvragen en verspreiden onder de ouders van hun leerlingen. Vraag de les hier aan: www.driestar-educatief.nl/thuiswerklesmediawijsheid!
 

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!