En dan word je leraar.nl: hét nieuwe vacatureplatform voor het christelijk-reformatorisch Onderwijs 16 april 2020

Het is zover: het nieuwe vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen is live: endanwordjeleraar.nl. Op dit platform tonen de scholen hun vacatures: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Ook op deze manier wil En dan ben je leraar potentiële nieuwe leraren bekendmaken met het reformatorisch-christelijk onderwijs.

Lees verder onder de video.Het nieuwe platform is onderdeel van een brede campagne van de stichting Meer personeel in
het onderwijs. De stichting, waarin heel het christelijk-reformatorisch onderwijs
vertegenwoordigd is, zet zich in om het lerarentekort tegen te gaan. Dit doet de stichting door
zich te richten op jongeren en zij-instromers, maar ook op huidige leerkrachten. De VGS, Ds.
G.H. Kerstencentrum, RMU en Driestar educatief zijn ook aangesloten bij de stichting.
 
Met het nieuwe platform wil En dan ben je leraar potentiële leraren helpen in de laatste stap
richting het onderwijs: daadwerkelijk solliciteren op een baan voor de klas. Ook biedt het voor
huidige leerkrachten kansen om zich te oriënteren op een nieuwe uitdaging binnen de sector.
 
Het vacatureplatform is niet de enige manier waarop En dan ben je leraar nieuwe leraren van
dienst wil zijn. Jaarlijks kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen in de klas tijdens de week
‘Meekijken in de klas’ of zelfs ervaren hoe het is om les te geven (‘Uurtje voor de klas’).
 
Bezoek het nieuwe vacatureplatform op www.endanwordjeleraar.nl.

Meer nieuws

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

  • Schoolleidersdag 2020: een vooruitblik

   Op 2 oktober vindt de schoolleidersdag 2020 plaats, met als thema: de school na(ar) de crisis. Hoogleraren Paul ’t Hart en Jelle Jolles zullen ook een bijdrage leveren aan de dag. Wij vroegen hen alvast een tipje van de sluier op te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor de schoolleidersdag 2020.