Dyslexiewedstrijd 2020 - doe jij ook mee? 30 maart 2020

Ook dit jaar hebben we weer een 'dyslexiewedstrijd' voor alle kinderen die bij ons dyslexiebehandeling krijgen. Wie legt op een originele en leuke manier in een strip uit wat dyslexie is? De winnaar krijgt de enige echte dyslexietrofee en een andere mooie prijs. Doe jij mee?

Wat je precies voor informatie in je strip tekent is aan jou. Denk aan wat kinderen met dyslexie moeilijk vinden, hoe school jou helpt of wat je allemaal doet tijdens een dyslexiebehandeling, alles mag! Bekijk hier de uitnodiging als voorbeeld.  

Meedoen?

Je kunt meedoen als je dyslexiebehandeling krijgt van Driestar educatief. Upload je inzending uiterlijk vrijdag 8 mei 2020 via onderstaand formulier. Stuur je liever je bijdrage per post? Dat kan! Ons adres is: 

Driestar educatief
t.a.v. Secretariaat dyslexie – Dyslexiewedstrijd
postbus 368
2800 AJ Gouda

Vorige winnaars

Benieuwd naar de winnaars van voorgaande jaren? Ben jij de winnaar van de dyslexiewedstrijd 2020?
Veel succes en wie weet win jij dit jaar de dyslexietroffee en een andere mooie prijs!

     
Is je inzending te groot om te uploaden? Je kunt hem ook e-mailen via WeTransfer. Gebruik het e-mailadres dyslexiemail@driestar-educatief.nl​ én vul dit formulier in.
 

Meer nieuws

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

  • Schoolleidersdag 2020: een vooruitblik

   Op 2 oktober vindt de schoolleidersdag 2020 plaats, met als thema: de school na(ar) de crisis. Hoogleraren Paul ’t Hart en Jelle Jolles zullen ook een bijdrage leveren aan de dag. Wij vroegen hen alvast een tipje van de sluier op te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor de schoolleidersdag 2020.