Download de publieksversie 'Jeugdliteratuur en moraal' 29 oktober 2020

Docent Janneke de Jong schreef samen met twee collega's uit Zuid-Afrika een artikel over het behandelen van lastige jeugdliteratuur in het onderwijs. Recent is hiervan een publieksversie in het Nederlands verschenen.Het artikel over jeugdliteratuur en moraal is geschreven naar aanleiding van een onderzoek door het Onderzoekscentrum Christelijk leraarschap. De oorspronkelijke versie van het artikel  (Riglyne vir die mediëring van omstrede kwessies in Nederlandse en Afrikaanse jeugverhale) was Afrikaanstalig. De publieksversie is een Nederlandse tekst van ruim vijf pagina’s, die de hoofdlijn weergeeft en afsluit met enkele richtlijnen. Ook zijn er gespreksvragen aan toegevoegd om samen met de vakgroepcollega´s of het schoolteam te bespreken. Niet op iedere school is er beleid over het jeugdliteratuuraanbod en soms wordt er ook binnen de vakgroep weinig over gesproken. Wellicht kunnen de vragen helpen om het gesprek aan te gaan.

>> klik hier om de publieksversie in het Nederlands te downloaden.

Meer nieuws