Diagnostiek van ernstige enkelvoudige dyslexie in coronatijd 26 januari 2021

De dyslexiezorg voor kinderen gaat bij Driestar educatief door, ondanks dat basisscholen gesloten zijn als gevolg van de lockdown die op 14 december 2020 werd afgekondigd.
Rond januari 2021 worden weer veel Cito lees- en of spellingtoetsen afgenomen die als hoofdmeetmoment binnen het dyslexieprotocol gelden. Nu de scholen gesloten zijn en kinderen thuisonderwijs krijgen, is dit lastiger te organiseren. Om te zorgen dat zorg binnen het dyslexieprotocol niet onderbroken wordt en om te voorkomen dat een dyslexieonderzoek onnodig uitgesteld moet worden, geven we een paar aandachtspunten:

 • Als kinderen binnen het dyslexieprotocol in januari 2021 hun tweede of derde toetsmoment zouden moeten krijgen, is het aan te raden deze kinderen naar school te laten komen om toetsen af te nemen. Het gaat dan om een afname van Cito DMT en AVI. Als kinderen via de spelling ingang aangemeld worden, moet daarnaast ook Cito spelling en/ of PI dictee afgenomen worden. Dit voorkomt onnodige vertraging van het kunnen aanvragen van een onderzoek.
 • Ook thuis kunnen kinderen door blijven oefenen op zorgniveau 2 en 3, zodat het dyslexieprotocol niet onderbroken wordt. De aandachtspunten hiervoor zijn te vinden in deze brief.

Meer informatie

Heb je hierover vragen of wil je er met ons over doorpraten? Neem dan contact op met Marianne de Wit.

Het kan zijn dat je in deze tijd ook tegen andere zaken aanloopt, zoals achterstanden bij taal en/of lezen vanwege de (gevolgen van de) lock-down. Neem voor vragen over dyslexie contact op met je regiebehandelaar en voor vragen over ontstane leerachterstanden met Arie Visser. Wij denken graag met je mee!

Meer nieuws

  • Omgaan met energiebronnen

   Grondstoffen hebben we nodig. Maar ze zijn niet onuitputtelijk en het winnen ervan heeft gevolgen. In deze lessen over aardgaswinning leren leerlingen nadenken over de voor- en nadelen ervan.

  • Webinars burgerschapsonderwijs van start

   Het was een bont gezelschap dat zich via Teams aansloot bij het webinar Introductie burgerschapsonderwijs. Collega’s uit primair en voortgezet onderwijs, directeuren en teamleiders, leraren en ib-ers. Allemaal staan ze voor de taak om het burgerschapsonderwijs in hun school een boost te geven.

  • Webinars burgerschapsonderwijs

   Kort voor de kerstvakantie publiceerde Driestar onderwijsadvies samen met VGS en KOC Diensten de routekaart burgerschapsonderwijs. Dat initiatief is positief ontvangen en voor diverse scholen een aanleiding om stappen te gaan zetten. Een mooie eerste stap is deelname aan de webinars burgerschapsonderwijs.

  • Mag ik ook iets zeggen? Webinar over gesprek tussen school, ouders en leerlingen

   Een essentieel gesprek tijdens de schoolperiode van ieder kind: het driehoeksgesprek, tussen docenten, ouders én leerlingen. Want juist dát gesprek, waar iedereen een stem heeft, helpt kinderen verder en bevordert een goede relatie tussen school en ouders.

  • Met meer zelfvertrouwen Engels spreken, schrijven, luisteren en lezen

   Thuis in de avonduren je Engelse taalvaardigheden verbeteren? Begin maart gaan er twee online cursussen Engels van start! Daarnaast is er speciaal voor deelnemers aan het Cambridge examen B2 First een korte cursus van vijf bijeenkomsten ter voorbereiding op het examen. De cursussen zijn geschikt voor docenten, studenten en middelbare scholieren die met meer zelfvertrouwen Engels willen leren spreken, schrijven, luisteren en lezen.