Diagnostiek van ernstige enkelvoudige dyslexie in coronatijd 26 januari 2021

De dyslexiezorg voor kinderen gaat bij Driestar educatief door, ondanks dat basisscholen gesloten zijn als gevolg van de lockdown die op 14 december 2020 werd afgekondigd.
Rond januari 2021 worden weer veel Cito lees- en of spellingtoetsen afgenomen die als hoofdmeetmoment binnen het dyslexieprotocol gelden. Nu de scholen gesloten zijn en kinderen thuisonderwijs krijgen, is dit lastiger te organiseren. Om te zorgen dat zorg binnen het dyslexieprotocol niet onderbroken wordt en om te voorkomen dat een dyslexieonderzoek onnodig uitgesteld moet worden, geven we een paar aandachtspunten:

 • Als kinderen binnen het dyslexieprotocol in januari 2021 hun tweede of derde toetsmoment zouden moeten krijgen, is het aan te raden deze kinderen naar school te laten komen om toetsen af te nemen. Het gaat dan om een afname van Cito DMT en AVI. Als kinderen via de spelling ingang aangemeld worden, moet daarnaast ook Cito spelling en/ of PI dictee afgenomen worden. Dit voorkomt onnodige vertraging van het kunnen aanvragen van een onderzoek.
 • Ook thuis kunnen kinderen door blijven oefenen op zorgniveau 2 en 3, zodat het dyslexieprotocol niet onderbroken wordt. De aandachtspunten hiervoor zijn te vinden in deze brief.

Meer informatie

Heb je hierover vragen of wil je er met ons over doorpraten? Neem dan contact op met Marianne de Wit.

Het kan zijn dat je in deze tijd ook tegen andere zaken aanloopt, zoals achterstanden bij taal en/of lezen vanwege de (gevolgen van de) lock-down. Neem voor vragen over dyslexie contact op met je regiebehandelaar en voor vragen over ontstane leerachterstanden met Arie Visser. Wij denken graag met je mee!

Meer nieuws

  • Leerstoel Christelijke pedagogiek van Driestar educatief naar Theologische Universiteit Apeldoorn

   Het College van Bestuur van Driestar educatief (DE) heeft in 2016 een leerstoel ‘Christelijke pedagogiek’ opgericht en deze als bijzondere leerstoel ondergebracht bij de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Per 1 september 2021 zal dit een reguliere leerstoel aan de TUA worden.

  • Diplomering post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie

   Donderdag 27 mei j.l. was het zover, 15 studenten namen hun diploma in ontvangst na het volgen van de opleiding rond hoogbegaafdheid. Deze studenten mogen zich nu specialist hoogbegaafdheid & differentiatie noemen. Doordat zij bij ons een landelijk erkende opleiding hebben gevolgd staan deze specialisten geregistreerd in het landelijk register.

  • Lectoraatsdag 29 september 2021: Als desem in het deeg, verhalen die vormen en verbinden

   PCGVO en Driestar educatief hebben een lectoraat ingericht over protestants vormingsonderwijs op de openbare basisschool. Op de lectoraatsdag van 29 september zal de installatie van associate lector dr. Jan van Doleweerd plaatsvinden.

  • Aanmelden vernieuwde Wonderlijk gemaakt Basis

   De lesmethode Wonderlijk gemaakt Basis is vernieuwd. Voor de gebruikers van de huidige methode gaat er wat veranderen. In dit nieuwsbericht lees je meer over deze veranderingen en wat je moet doen om toegang te krijgen tot het herziene materiaal.

  • Gods werkelijkheid betrekken bij lessen

   Leerstof en vakinhoud gaan over de werkelijkheid. Daarmee gaan ze ook over Gods werkelijkheid. Welke rol speelt de leerling in deze werkelijkheid? Die vraag heeft alles met christelijk burgerschap te maken. De zeven principes van de Didactische diamant helpen om een vakles vanuit christelijk perspectief vorm te geven.