Derde prijs voor lesontwerp lvo Bouw aan je wiskunde 21 november 2019

Johan Leurgans heeft de derde prijs behaald bij de vakdidactische ontwerpprijsvraag van de NVvW (Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren). Johan is student lvo wiskunde aan onze hogeschool en werkt op het Driestar College.


Aan de prijsvraag deden studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen mee die een vakdidactisch wiskundig ontwerp hebben gemaakt in het schooljaar 2018/2019. Tijdens de jaarvergadering van de NVvW op 2 november zijn de drie beste ontwerpen gepresenteerd. Het ontwerp moest inspirerend en origineel zijn, de creativiteit en het wiskundig denken en/of handelen van leerlingen stimuleren, overdraagbaar, laagdrempelig en uitvoerbaar zijn, een duidelijk doel hebben, wiskundig correct zijn en de schoonheid van de wiskunde laten zien.

Bouw aan je wiskunde

De opleiding lvo wiskunde van Driestar hogeschool koos Johans ontwerp ‘Bouw aan je wiskunde’ uit om in te sturen. Met dit ontwerp, dat hij had gemaakt als opdracht voor Vakdidactiek, viel hij vervolgens in de prijzen. Het juryrapport meldt: “Johan heeft op een leuke manier de reguliere stof uit het boek verwerkt tot een opdracht die leerlingen aanspreekt.” De jury vindt zijn opdracht passend bij de doelgroep vmbo en schrijft hierover: “Door het wedstrijdelement eraan toe te voegen zet hij naar ons idee een grotere groep aan tot zorgvuldig lezen, handelen en uitwerken wat op zijn beurt kan leiden tot een hoger leerrendement.”
 
De vereniging gaat met Johan overleggen over mogelijkheden om zijn ontwerp te delen met collega-wiskundedocenten in Nederland.

Meer informatie

Meer weten of interesse in onze opleiding tot leraar wiskunde? Neem contact op met studieleider Trudy van der Kolk.

Meer nieuws

  • Volg gratis ‘leerlijn’ in de nieuwe PETE app

   Wil jij in zes weken weer up-to-date zijn en geïnspireerd worden op een thema als Ouderbetrokkenheid of ADHD in de klas? Je kunt je aanmelden voor een traject in de app PETE van Driestar onderwijsadvies. Er is nu een beperkt aantal gratis accounts beschikbaar.

  • Cantatedienst 'Christ lag in Todesbanden': Cantate 4 van Bach op 1 februari

   Op zaterdag 1 februari 2020 zal er om 16.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda de jaarlijkse cantatedienst worden gehouden. Cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ BWV 4 staat centraal, gezongen door het projectkoor van Driestar hogeschool onder leiding van Mariëlle Heidekamp.

  • Zien! Experttrajecten voorjaar 2020

   Ook dit voorjaar zijn er weer meerdere experttrajecten, waarin we met ib’ers en gedragsspecialisten aan de slag gaan meer te leren over Zien! en hoe je je team kunt begeleiden bij de implementatie van Zien!.

  • De eerste leerling van Piet Kuyt

   In dit jubileumjaar delen we graag mooie verhalen. Neem nu onderstaand verhaal van dhr. Ruissen, één van de eerste leerlingen van Piet Kuyt. Lees zijn verhaal en ontdek hoe het de eerste jaren op de Driestar (en in oorlogstijd) er aan toe ging.

  • Duuzaamheidsimpuls voor Driestar educatief

   Driestar educatief greep het jubileumjaar 2019 aan om de duurzaamheidsambities een nieuwe impuls te geven. Vanuit een meerjarenvisie op gebied van duurzaamheid kozen we voor de installatie van zonnepanelen, die onder begeleiding van Unica geplaatst werden.