Derde prijs voor lesontwerp lvo Bouw aan je wiskunde 21 november 2019

Johan Leurgans heeft de derde prijs behaald bij de vakdidactische ontwerpprijsvraag van de NVvW (Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren). Johan is student lvo wiskunde aan onze hogeschool en werkt op het Driestar College.


Aan de prijsvraag deden studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen mee die een vakdidactisch wiskundig ontwerp hebben gemaakt in het schooljaar 2018/2019. Tijdens de jaarvergadering van de NVvW op 2 november zijn de drie beste ontwerpen gepresenteerd. Het ontwerp moest inspirerend en origineel zijn, de creativiteit en het wiskundig denken en/of handelen van leerlingen stimuleren, overdraagbaar, laagdrempelig en uitvoerbaar zijn, een duidelijk doel hebben, wiskundig correct zijn en de schoonheid van de wiskunde laten zien.

Bouw aan je wiskunde

De opleiding lvo wiskunde van Driestar hogeschool koos Johans ontwerp ‘Bouw aan je wiskunde’ uit om in te sturen. Met dit ontwerp, dat hij had gemaakt als opdracht voor Vakdidactiek, viel hij vervolgens in de prijzen. Het juryrapport meldt: “Johan heeft op een leuke manier de reguliere stof uit het boek verwerkt tot een opdracht die leerlingen aanspreekt.” De jury vindt zijn opdracht passend bij de doelgroep vmbo en schrijft hierover: “Door het wedstrijdelement eraan toe te voegen zet hij naar ons idee een grotere groep aan tot zorgvuldig lezen, handelen en uitwerken wat op zijn beurt kan leiden tot een hoger leerrendement.”
 
De vereniging gaat met Johan overleggen over mogelijkheden om zijn ontwerp te delen met collega-wiskundedocenten in Nederland.

Meer informatie

Meer weten of interesse in onze opleiding tot leraar wiskunde? Neem contact op met studieleider Trudy van der Kolk.

Meer nieuws

  • Hoe verloopt de overdracht van dyslexiebehandeling naar de klas?

   Kinderen met dyslexie hebben baat bij dyslexiezorg door een erkende behandelaar. Terug in de klas kunnen ze het geleerde in praktijk brengen bij het lezen en spelling. Maar lukt dat ook? En zijn leerkrachten in staat de methodiek van de behandeling toe te passen in hun lessen?

  • Wat doe je als de methode Taal actief van te hoog niveau is voor sommige leerlingen?

   Remco zit in groep 7 en heeft niet zo’n taalknobbel. Hij zal straks een mooi beroep krijgen waarbij hij met zijn handen zal gaan werken. De inschatting is dat hij zal instromen in vmbo-basis. De leerstof van Taal actief is voor Remco regelmatig een te stevige kluif. Maar wat kan je als leerkracht op een verantwoorde manier schrappen? En mag je Remco ook minder taalleerstof aanbieden?

  • Een nieuwe Bijbeltoets voor het primair onderwijs, maar waarom?

   Er is een Bijbeltoets ontwikkeld voor het primair onderwijs. Wat houdt die toets in, wordt er niet al teveel getoetst in het onderwijs, en wat kunnen scholen met de uitkomst? Lees de antwoorden op deze vragen in het interview met Chiel Noort, schoolleider en ontwikkelaar van de Bijbeltoets.

  • De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep

   ‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

  • Workshop: schurend contact tussen school en ouders

   School en ouders willen het liefst goed samenwerken in het belang van leerlingen. Of je nou schoolleider bent, docent of ouder, het is nooit fijn als er ruzie is. Toch schuurt het soms en ontstaan er conflicten. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je in deze workshop.