Dekker stelt invoering lerarenregister jaar uit 15 februari 2017

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs stelt de invoering van het lerarenregister een jaar uit. Hij besloot dit gisteren tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op verzoek van de PvdA.

Naar alle waarschijnlijkheid haalt Dekker wel een meerderheid in de Eerste Kamer voor zijn wetsvoorstel.

“Als we dit willen laten slagen dan gaat zorgvuldigheid altijd boven snelheid. Het gaat er niet om, om met oogkleppen maar door te draven”, aldus de staatssecretaris in de Eerste Kamer. Hij deelt de zorgen over de haalbaarheid met de PvdA-fractie in de Eerste Kamer die net als het CDA en GroenLinks bedenkingen hebben over het tijdspad. Dekker: “Ik wil een goed begin, vandaar dat we er iets meer tijd voor nemen.”

Het streven was om leraren vanaf 1 augustus 2017 verplicht in het lerarenregister te laten staan. Dat wordt nu een jaar later. Ook omdat schoolbesturen meer tijd nodig hebben om de juiste gegevens aan te leveren. Toch betekent dit niet dat het wetsvoorstel helemaal van tafel is.

Het lerarenregister is bedoeld voor 250 duizend leraren die werken in het basisonderwijs, op middelbare scholen en in het mbo. Aanstaande dinsdag stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel.

Meer nieuws

  • Overgang so-vso in ParnasSys

   Met de jaarovergang krijg je nieuwe leerlingen uit het so op je vso-school. Of misschien blijven leerlingen wel op dezelfde school, maar gaan ze wel over naar het vso. Welke stappen zijn nodig voor een goede overgang in ParnasSys?

  • Gratis workshop ‘Een goede muziekles’ - wegens succes herhaald!

   Opvolgend aan het succes van de workshop in april organiseert Driestar onderwijsadvies opnieuw een gratis workshop ‘Een goede muziekles’ op woensdag 31 mei. Deze workshop is bedoeld voor groepsleerkrachten en onderdeel van de Music University Days.

  • Cursus Doe meer met Bas

   Mayke en Jeanine volgen de cursus Doe meer met Bas. Zij vertellen in dit bericht over hun ervaringen met deze cursus.

  • Nascholing: voor welke subsidies kom jij in aanmerking?

   Ieder schoolbestuur krijgt middelen voor professionele ontwikkeling van de medewerkers. Daarnaast zijn er verschillende subsidies. Op deze website kun jij bekijken voor welke subsidies jij in aanmerking komt.

  • Verdieping leerlijnen 4-7 jaar: bekijk onze cursussen

   Je hebt een groep met dynamische kleuters: de ene is volop aan het wennen aan school, de ander kan wel wat cognitieve uitdaging gebruiken, en de volgende is aan het leren samenspelen. Als je werkt met leerlijnen jonge kind, kun je behoefte hebben aan verdieping. Bekijk ons aanbod!