Burgerschapswet: de Tweede Kamer heeft gesproken 25 november 2020

In de media kreeg het betrekkelijk weinig directe aandacht, het aannemen van de wet op het burgerschapsonderwijs door de Tweede Kamer. De media waren vooral druk met discussies over ‘anti-homo verklaringen’ van reformatorische scholen en moties over toelatingsbeleid.

En in de marge van die drukte passeerde dus genoemde wet. Als de Eerste Kamer akkoord gaat (en er zijn geen signalen dat dat niet gaat gebeuren), zijn alle scholen vanaf augustus 2021 gehouden aan de uitvoering ervan. Werk aan de winkel. 

Activiteiten rond burgerschapsonderwijs

Dat klinkt alsof er op dit moment niets gebeurt op het terrein van burgerschapsonderwijs, maar dat geldt voor Driestar educatief zeker niet. Zo zijn we samen met elf reformatorische PO-scholen betrokken bij een onderzoek naar een meetinstrument voor burgerschapscompetenties van de Universiteit van Amsterdam. We integreren het werken aan burgerschapscompetenties in Zien! (van ParnasSys). We zijn betrokken bij visievorming burgerschapsonderwijs in opdracht van het bestuurdersoverleg van de reformatorische PO-scholen. En, om niet meer te noemen, het onderzoekstraject Whole Child Development dat we samen met andere pabo’s gestart zijn, heeft een duidelijke link naar burgerschap.

Concreet tijdpad voor scholen

Er gebeurt dus genoeg, maar wat betekent dat voor de scholen die nu concreet aan de slag moeten om aan wettelijke eisen te voldoen? Ook daarvoor staan we klaar. Het begint natuurlijk met een duidelijk beeld van de wettelijke voorschriften. Voor een eerste indruk daarvan kunt u terecht op de website van de VGS. Samen met VGS ontwikkelen we een tijdpad aan de hand van die wetstekst: wat moeten scholen op welk moment gereed hebben en hoe kunnen we de scholen daarin ondersteunen? Het zal duidelijk zijn dat het dan niet alleen gaat om het beleidsniveau, maar ook om de concrete praktijk in de klas – en de verantwoording daarvan. We hopen dat dit tijdpad in december 2020 beschikbaar is voor de scholen en dat het gaat helpen om doelgericht in beweging te komen.

Nulmeting en schoolprofiel

Stel dat u tot nu toe het thema burgerschapsonderwijs voor u uit hebt geschoven, wat dan? Ons advies: start een traject waarin beleidsniveau én klassensituatie, bestuur én team worden meegenomen in een visie-gestuurde beweging waarin burgerschapsonderwijs is ingebed in de persoonlijke vorming van leerlingen. De contouren van zo’n traject zouden er zo uit kunnen zien: begin met een 0-meting waarin in kaart wordt gebracht wat de school momenteel doet aan burgerschapsonderwijs; breng de context van de school in kaart (hoe is de schoolbevolking samengesteld en in welke omgeving functioneert de school?); stel een visie op burgerschapsonderwijs vast die past bij déze school in déze omgeving; ontwikkel themalijnen door de leerjaren heen en koppel daar concrete activiteiten aan.
 
Zoiets valt niet te doen op een achternamiddag. Het thema is het waard om het grondig aan te pakken. Nog niet eens zozeer omdat er een wettelijke verplichting ligt, maar omdat burgerschapsonderwijs alles te maken heeft met persoonsvorming van leerlingen – en dat behoort tot de kernopdracht van elke christelijke school.

Meer weten?

Meer weten over een maatwerkaanpak voor uw school? Neem contact op met Henk Vermeulen, regisseur identiteit en vorming,
 

Meer nieuws

  • Begin met een gedicht - ook online!

   Ook in deze tijd van online lesgeven is het prima mogelijk om een les met een gedicht te beginnen. Je hebt dan een kort, maar mooi gezamenlijk moment met je klas. Het voorlezen kun je uitbreiden met een opdrachtje.

  • Webinars introductie burgerschapsonderwijs

   Kort voor de kerstvakantie publiceerde Driestar onderwijsadvies samen met VGS en KOC Diensten de routekaart burgerschapsonderwijs. Dat initiatief is positief ontvangen en voor diverse scholen een aanleiding om stappen te gaan zetten. Een mooie eerste stap is deelname aan de webinars burgerschapsonderwijs.

  • We zijn er voor jou: gratis vragenuur onderwijs in coronatijd

   De tweede lockdown vanwege het coronavirus vraagt veel van ons. Op persoonlijk vlak maar ook in ons werk op school, naar leerlingen en naar collega-docenten. Driestar onderwijsadvies wil je daar graag bij helpen. Daarom starten vanaf volgende week de coronavragenuurtjes om je op weg te helpen met vragen, samen te sparren over onderwerpen waar je tegenaan loopt en je te inspireren met ideeën.

  • Rapportenvergadering: Zien!vo geeft inhoud

   Een bonte verzameling van activiteiten en meningen: de rapportenvergadering. Waar de een constructief probeert bij te dragen is de ander bijna in slaap gesukkeld. Weer een ander doet wat nakijkwerk, terwijl een vierde de tijd tot het weekend aftelt en alleen reageert als hem wat gevraagd wordt. Herkenbaar?

  • Parallelversie Wereld in Getallen 5 een feit!

   Uit een eerder gehouden enquête is gebleken dat verschillende scholen behoefte hebben aan een aanpassing van een rekenmethode voor de reformatorische scholen. Uit diezelfde enquête bleek dat de meeste animo was voor de methode Wereld in Getallen 5 (WIG5), de papieren versie.