5 inspirerende quotes rond hoogbegaafdheid 2 maart 2020

Van 9 t/m 13 maart is de week van de hoogbegaafdheid. Hoe begeleid jij hoogbegaafde leerlingen? Lees hieronder 5 inspirerende quotes!
1. Beweeg je wijzer! Train executieve vaardigheden door spel en beweging. 

Mirjam Floor is onderwijsadviseur bij Driestar onderwijsadvies.

Wil je inhibitie ( nadenken voordat je doet) versterken bij je leerlingen? Speel bv het spel: De juffrouw/ meester zegt… De leerlingen gaan achter hun stoel staan. De leerkracht geeft achter elkaar opdrachten die de leerlingen moeten uitvoeren. Bv: De juffrouw/ meester zegt springen, De juffrouw/ meester zegt rondje draaien. De leerlingen mogen de opdracht alleen uitvoeren als er ‘de juffrouw/ meester zegt’ voor wordt gezegd. Doet een leerling het toch zonder dat er ‘de juffrouw/ meester’ zegt voor wordt gezegd moet de leerling gaan zitten op zijn stoel. Na twee keer mag de leerling weer meedoen.

2. If you get the grade “Not Yet” you understand that you’re on a learning curve. It gives you a path into the future. Carol Dweck

3. In de kern houdt het klassikale systeem ons in de greep. Hoe kun je de ‘scheidingswanden’ tussen de leerjaren dunner maken/weghalen?

Bert van der Mel is onderwijsadviseur bij Driestar onderwijsadvies.

Voor veel scholen heeft het leerstofjaarklassensysteem z’n beste tijd gehad. Als we het hebben over ‘Passend onderwijs’ en over ‘Afstemming op het niveau van de leerling’ dan hebben we last van de indeling van de leerstof in leerjaren. Begaafde leerlingen willen/kunnen al verder leren en ontwikkelen dan hun leeftijd aangeeft. Voor leerlingen die wat moeilijker leren is het klassenniveau vaak net te hoog en het tempo te snel. Hoe kunnen we deze beide groepen in de klas toch op hun niveau/passend/afgestemd bedienen wat het leerstofaanbod betreft? Een eenduidig antwoord op deze vraag is er niet maar we denken hierin graag met je mee! 

4. Ik vind het knap dat je fouten durft te maken.

Nora Steenbergen-Penterman is projectleider van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO). Daarnaast is zij ECHA-specialist in Gifted Education, onderwijskundige, lerares en senior leerplanontwikkelaar.

Deel eens per week aan drie personen mondeling of op een post-it een compliment uit! Complimenten zouden kunnen zijn:
 • Ik vind het fijn dat ik jou kan vertrouwen
 • Ik vind het knap hoe jij jezelf durft te zijn
 • Ik vind dat jij goed bezig bent
 • Die stralende lach die staat je goed
 • Je mag trots zijn op jezelf
 • Je bent voor mij een inspiratiebron
 • Bedankt voor deze geweldige ervaring
 • Ik vind het gezellig als jij erbij bent
 • Je kunt je goed in anderen inleven
 • Je tovert een glimlach op mijn gezicht

5. Het is de hoogste kunst van de leraar om plezier in creatieve expressie en kennis te laten ontwaken. Einstein.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!