Nieuws

 • Tip voor ouders: symposium mediaopvoeding

  Speciaal voor christelijke opvoeders organiseren Stichting Mediawijzer en Driestar onderwijsadvies op vrijdag 13 april een bezinningsavond over mediaopvoeding. Wil je de ouders die bij school betrokken zijn namens ons uitnodigen voor dit symposium?

  Lees meer ›
 • Meer nieuws

 • Numicon: gebruiken of niet gebruiken?

  In enkele regio’s hoor je op scholen nogal eens de naam Numicon vallen. Numicon is een heel speciaal rekenprogramma. Inderdaad ‘heel speciaal’, want het is totaal anders dan wat we gewend zijn. Vraag is dan vaak: raden jullie deze aanpak met de bijbehorende materialen aan of niet?

 • Terugblik studiemiddag jeugdliteratuur

  Vanaf half twee komen ruim vijftig vo-docenten Nederlands het Klooster in Woerden binnenlopen voor de studiemiddag jeugdliteratuur. Velen van hen zijn oud-studenten van de lerarenopleiding van Driestar hogeschool. Naast het studiekarakter van deze middag heerst er dan ook een echte reüniesfeer.

 • Geef toestemming om de monitorgegevens sociale veiligheid uit ZIEN! te delen met de inspectie

  Je kunt de leerlingvragenlijsten van ZIEN! voor groep 5-8 gebruiken om te voldoen aan de monitoringsplicht. De inspectie wil de gegevens graag geautomatiseerd van je school hebben. Belangrijk: daarvoor moet je elk jaar zelf toestemming geven in ParnasSys! Je leest hier hoe dat moet.

 • Verschijning nieuwe edities TaalpuntNL in zicht!

  Binnen de redactie van TaalpuntNL wordt hard gewerkt! Nieuwe edities zijn ontwikkeld en verschijnen dit jaar voor onder andere havo en vwo. Hierbij is steeds gedacht aan een digitaal component waarmee de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen gaan.

 • Meer werkplezier door minder werkdruk

  Onderwijsadviseur Alex de Bruijn schreef op wij-leren een artikel over een reflectie- en ontwikkelingsinstrument die ontwikkelt is voor leerkrachten met werkdruk. ‘Het percentage burn-outklachten ligt het hoogst in het onderwijs. Daarom is er actie nodig.'

 • ZIEN! rapporteren aan de leerling

  Leerlingen in groep 5-8 vullen vaak zelf ook een vragenlijst in in ZIEN!. De resultaten daarvan wil je (in een gesprek) graag delen met de leerling zelf. Daarvoor is nu een mooi format beschikbaar, met een uitleg en een afbeelding van de categorie én een mogelijkheid om de score van de leerling in beeld te brengen.

 • Gratis Waaier van Bloom in Week van de Hoogbegaafdheid

  De Waaier van Bloom helpt je om vragen tijdens de les op een andere manier te stellen. Volgende week kun je er gratis een bestellen in onze webwinkel.

 • Vakspecialist: dat klinkt als muziek in jouw oren

  Naar aanleiding van het landelijk project Meer muziek in de klas startte Driestar hogeschool de opleiding Vakspecialist Muziek voor pabostudenten en jij kunt hier als leerkracht en school een rol in hebben!

 • Door memoriseren met modellen-aanpak naar sgp-beheersing

  Een blijvend probleem voor veel kinderen bij rekenen is het memoriseren en het automatiseren. Lees hier meer over de ondergrond-aanpak om jouw leerlingen te helpen met dit probleem.