Zo kunnen ouders thuis aan de slag met seksuele vorming 8 april 2020 Door P.M. (Elly) van der Gouwe

Veel scholen zouden in deze periode, zo tussen de voorjaars- en meivakantie, lessen uit Wonderlijk gemaakt geven. Wat kun je doen nu het onderwijs noodgedwongen niet op school, maar in de woonkamer plaatsvindt? Hoe kun je ouders toch ondersteunen bij seksuele vorming?

We adviseren om de lessen uit Wonderlijk gemaakt niet mee te geven als thuisonderwijs. De lessen zijn gericht op interactie in de schoolklas. Sommige onderdelen zijn wel geschikt voor thuis, andere werkvormen helemaal niet. Communiceer duidelijk met de ouders wat je besluit. Maak duidelijk wat je van de ouders verwacht. En ondersteun ze bij hun taken thuis. Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van opvoeding thuis.

Ouderbrochure inzetten

Seksuele vorming zit thuis vaak in heel kleine dingen. Ingaan op vragen, kleine gesprekjes bij het aankleden of samen een boek lezen. Daar kun je ouders wel in ondersteunen.
De ouderbrochure Wonderlijk gemaakt voor ouders is speciaal voor opvoeders geschreven. Als de gezinnen deze brochure thuis hebben, kun je daarnaar verwijzen. Je kunt vragen of ze enkele onderwerpen die anders in de klas aan bod zouden komen, nu met hun kind (opnieuw) bespreken.

Vier eenvoudige tips voor ouders

Wat kunnen ouders thuis doen aan seksuele vorming? Een heleboel! Maar natuurlijk niet alles tegelijk. Begin eens met één van deze vier eenvoudige tips.
  1. Geef complimenten! Werk aan zelfvertrouwen van zowel de jongens als de meiden thuis. Juist in deze onzekere tijd voor iedereen. Ze zijn prachtig geschapen met elk hun eigen talenten, uiterlijk en eigenaardigheden.
  2. Spreek regels, normen en waarden uit. Nu we wat dichter op elkaar zitten thuis, is privacy sneller in het geding. Hoe ga je daar thuis mee om? Hoe kunnen alle gezinsleden van jong tot oud aangeven wat hun privé-grenzen en -behoeften zijn?
  3. Werk aan weerbaarheid. Veel veranderingen in het dagelijks leven? Wat geeft een ja- of een nee-gevoel? En wat zou je doen als … iemand jou wil knuffelen zonder dat jij dat wilt? Hoe laat je met je lichaam zien dat iemand niet dichterbij mag komen?
  4. Bouw aan relaties. Kun je weinig mensen ontmoeten? Op welke manieren kun je toch liefde en trouw laten zien? Hoe houd je toch contact met vriendjes en eenzame mensen? Hebben jullie al bemoedigingen via video, app, stoepkrijt, zwaaien of post gedeeld?
En voor de ouders zelf is er in februari een uitgebreide podcast uitgekomen over dit spannende thema. Nuttig en bemoedigend!
 
Stuur deze tips gerust door aan ouders in een nieuwsbrief of via de digitale communicatiekanalen die jullie in deze weken gebruiken. Alle bemoediging en steun verdienen ouders in deze onzekere tijd!
 
>> De ouderbrochure Wonderlijk gemaakt is voor slechts € 2,95 te koop in onze webwinkel. Bestel ’m hier!

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Elly van der Gouwe.