Vorm de vormer 25 januari 2018 Door Wim van den Bosch

Over vorming wordt al jaren veel geschreven en gezegd. Mede ingegeven door het rapport van de commissie Schnabel 'Onderwijs2032' lijkt dit de laatste tijd toe nemen. Voor scholen met een christelijke/reformatorische identiteit geen nieuw onderwerp. Of toch wel?

In gesprekken met diverse onderwijsgevenden en directeuren komt al snel een pijnpunt boven water: Hoe komt het dat 'onze' kinderen zich onder toezicht keurig gedragen, maar dat een aantal kinderen zich ernstig misdraagt zodra de toezicht wegvalt? Hoe komt het dat veel kinderen discriminerend spreken over vluchtelingen, ondanks alle vermaningen van naastenliefde uit de Bijbel? Hoe komt het dat… enz. Voorbeelden te over. Hebben identiteitsgebonden scholen toch nog een slag te leveren? De slag om het hart van het kind?
 
Het is bekend dat het kinderhart geraakt wordt door degene die het dichtst bij hem staat. Vaak speelt de leerkracht hierin een belangrijke rol. Het is dus duidelijk dat deze zich hiervan terdege bewust moet zijn. Hoe kan de meester of juf het hart raken? Wat is hierin helpend en wat juist niet? En een paar andere belangrijke vragen: Hoe is deze 'vormer' zelf gevormd? Welke rol speelt de schoolleiding hierin? Wat vraagt de omgeving en de maatschappij van de leerkracht? Wat leert ons de Bijbel hierover?
 
Over deze en andere vragen wordt intensief nagedacht op de tweedaagse voor schoolleiders op 8 en 9 maart. Diverse sprekers belichten dit thema van verschillende zijden en uiteraard zullen we hierover met elkaar van gedachten wisselen. Binnen het thema ‘Koersen op de toekomst’ denken we samen na over leiderschap, identiteit en maat­schap­pe­lijke ontwikkelingen. Dit alles levert nuttige input voor het in 2019 te ontwikkelen schoolplan. Van harte welkom!