Samenwerken met ouders rond de Bijbelvertelling, vijf tips. 4 april 2019 Door A.W. (Albert) de Vries

In het onderzoekscentrum van Driestar educatief doen we onderzoek naar de samenwerking tussen ouders en school in de godsdienstige opvoeding. Hoe kunnen we deze nog verder versterken? Daar wil ik in deze blog, aan de hand van een voorbeeld, een paar tips voor geven.

Een leerkracht van een jongen van acht vertelt de ouders van de jongen dat hij vaak dromerig overkomt in de les. De ouders reageren verbaasd. Zij herkennen hun zoon daar niet in. Het viel hen hooguit op dat hij juist vragen had over de Bijbel. Zelf hebben ze het idee dat hun zoon misschien tijdens de Bijbelvertelling diep na zit te denken. De leerkracht antwoordt dat hij gaat op letten of het alleen tijdens de Bijbelvertelling voorkomt. Hij belooft dat hij tijdens de Bijbelles ruimte zal maken voor reacties van de jongen. Een maand of wat later krijgen de ouders het rapport. Er staat in dat de leerkracht merkte dat de jongen veel nadacht over de Bijbelvertelling. Hij schrijft dat het misschien goed is om daar nog eens over te praten. In het daaropvolgende tienminutengesprek wisselen de ouders en de leerkracht hun ervaringen uit. De vader en moeder van de jongen vertellen dat  hun zoon thuis vertelde over een gesprek dat hij met de meester had gevoerd over een bepaalde vraag van hem. Hij had dat fijn gevonden. Na afloop van het gesprek wordt afgesproken dat de leerkracht vaker ruimte maakt voor gesprek en reactie en dat bij het overgaan naar een volgende klas de nieuwe leraar wordt geïnstrueerd.

Welke tips zijn uit bovenstaand, waargebeurd, voorbeeld te halen?

  1. Kijk als leerkracht hoe kinderen reageren op de Bijbelvertelling. Kijk vooral ook verder dan het gedrag. Vraag bijvoorbeeld eens aan het kind in een gesprekje wat hij of zij van de Bijbelvertelling vindt of wat het met hem doet.
  2. Neem zelf het initiatief om met ouders in een persoonlijk contact te vertellen hoe je denkt dat het kind reageert op de Bijbelvertelling. Plan dat bijvoorbeeld in op één van de momenten dat je ouders spreekt, bijvoorbeeld een tienminutengesprek. De tijd van een tienminutengesprek is vaak al te snel gevuld met andere zaken.
  3. Stel je open op als leerkracht. Vraag door wat ouders thuis zien als ze uit de Bijbel lezen. Wees bereid om eens vanuit het gezichtspunt van ouders te kijken naar het kind.
  4. Bespreek ook met ouders hoe jij reageert op het kind en diens reactie. Dat kan voor ouders een voorbeeld zijn en hen op weg helpen.
  5. Maak samen een concrete afspraak waarbij van beide kanten gekeken wordt hoe je terug komt op de gemaakte afspraken.
We kennen uit de Bijbel de geschiedenis dat kinderen tot Jezus gebracht werden. We weten welke hindernissen zij tegenkwamen. We hopen dat we met het hiervoor behandelde voorbeeld scholen en ouders kunnen helpen om hindernissen weg te nemen.

Voor reactie of vragen om verder mee te denken hoe je als school de samenwerking met ouders versterkt, mail naar A.W.deVries@driestar-educatief.nl