Je moet je feedback houden! 12 juli 2018

Als je aan mensen vraagt wat ze kenmerkend vinden voor een professionele organisatie noemen ze vaak het geven en ontvangen van feedback. Iedereen wil graag werken bij een zgn. ‘lerende’ of nog beter een ‘ontwikkelingsgerichte’ organisatie en daar is feedback een belangrijk onderdeel van.

Nu kunnen we allemaal wel vinden dat we professioneel moeten zijn en dus dat we open dienen te staan voor feedback en ook onbekommerd feedback moeten kunnen geven, de praktijk leert dat dat niet eenvoudig is. De oorzaak ligt voor de hand: feedback wordt vaak opgevat als kritiek:

“Ik te laat? Je komt zelf ook vaak pas na de bel binnen!”
“Rommel? Nee, jóúw lokaal is netjes!”
“Geen orde? Weet je wat voor lastige klas dit is? Wees blij dat ik er nog wat van maak!”

Is dit op te lossen? Ik denk dat elke school er goed aan doet om in ieder geval twee dingen af te spreken:

 1. We complimenteren elkaar voor de dingen die goed gaan en we spreken elkaar aan op de dingen die beter kunnen. En verdedigen is niet toegestaan.
 2. Als we elkaar aanspreken, houden we ons aan de volgende regels: 3 x B, 2x C, G, S T:
  • B: we beschrijven situaties, maar interpreteren niet en geven geen oordeel (niet: Je bent lui; wel: Ik zie dat je er niet aan toegekomen bent)
  • B: houd rekening met de behoefte van degene die de feedback ontvangt; voorkom een ‘van-boven-naar-benedengesprek’
  • B: zorg dat de feedback bruikbaar is; als de feedbackontvanger het niet kan veranderen, geef de feedback dan ook niet
  • C: wees concreet en verval niet in algemeenheden
  • C: de feedback moet correct zijn; een valkuil is dat we vanuit vooronderstellingen iemand aanspreken; voorkom dat door wat je wilt zeggen eerst op waarheid te controleren
  • G: feedback is het meest effectief als ze gegeven wordt in een cultuur waarin om feedback gevraagd wordt, dus gewenst is.
  • S: wees specifiek (niet: Jij praat altijd zo lang; wel: Gisteren tijdens de vergadering bij de rondvraag was je lang aan het woord)
  • T: geef je feedback tijdig; wacht er niet te lang mee: gasten, feedback en vis blijven drie dagen fris.
De ervaring leert dat wanneer een team zich hierin traint, er veel onnodig gedoe wordt voorkomen.
Meer weten? Of wil je een feedbacktraining volgen met je team? Vraag informatie aan bij Kees van der Vloed.