De vergeten gave van creativiteit 5 december 2017 Door Martine Blonk

Onderwijsadviseur Martine Blonk schreef op de website wij-leren.nl een artikel over het belang van creativiteit en intuïtie binnen het onderwijs en hoe je deze kunt stimuleren. "Als kinderen hun creativiteit goed ontwikkeld hebben, kunnen ze beter informatie verwerven én verwerken."

"‘Intuïtie is een bijzondere gave, de rede een ondersteunende dienaar. Tegenwoordig eren we echter de dienaar, maar vergeten we de gave,’ schreef Albert Einstein. Hoe kunnen we in het onderwijs de creativiteit van kinderen weer ruim baan geven?

Onze kinderen hebben creatief onderwijs nodig. Op school moet de aandacht van de ratio verschuiven naar de intuïtie/creativiteit. Dat betekent een radicale verandering in ons denken over het idee ‘school’. Onderwijs gaat dan niet over rationele zaken als een bepaald vakkenpakket, over lesmethodes of over opbrengsten. We willen kinderen verder brengen in hun eigen ontwikkeling en daarom ligt de kern van ons onderwijs in het aansluiten bij de gaven en het denken van kinderen. De ratio is daarbij ondersteunend en moeten we dienend inzetten. Op die manier ontstaat er meer evenwicht tussen de intuïtie/creativiteit en de ratio. Maar hoe doe je dat concreet in je dagelijkse lespraktijk?"

>> Lees verder op wij-leren.nl