De Kerstenschool in Yerseke maakt werk van ouderbetrokkenheid 12 maart 2019 Door Gerben Heldoorn

‘Ouders zijn belangrijk voor kinderen. Bijna de helft van de houding van de kinderen wordt door hen bepaald. Investeren in een goede relatie met ouders is dus investeren in de kwaliteit van het onderwijs! Daarnaast hebben ouders ook recht op meer informatie en samenwerking met de school van hún kind/ onze leerling’ aldus Maarten Riemens, coördinator van ouderbetrokkenheid op de Ds. G.H. Kerstenschool in Yerseke.

Om tot een gedragen visie op ouderbetrokkenheid te komen, is er onder leiding van een onderwijsadviseur een ouderavond belegd. Het team en de ouders hebben samen nagedacht over de visie op ouderbetrokkenheid en vanuit welke kernwaarden de school wil werken. ‘Expertise van buitenaf is altijd waardevol. Mensen van buiten zijn objectiever en kunnen de school echt stappen verder helpen’ is de ervaring van Maarten. ‘Het samen nadenken over de kernwaarden is belangrijk. Het brengt gesprekken op gang; niet alleen met de ouders maar ook tussen leerkrachten onderling.’

Meedenkende ouders

Inmiddels is er binnen de school een panel gevormd. Dit panel bestaat uit leraren, ouders en iemand van de schoolleiding. Samen wordt ouderbetrokkenheid zo concreet mogelijk handen en voeten gegeven. Maarten is tevreden over de eerste bijeenkomst: ‘Ouders kijken kritisch naar de school. Ze kunnen ons van nuttige informatie voorzien. Daarnaast zijn er ouders die het leuk vinden om mee te denken in de school van hun kind. Het is ook een beetje de school van de ouders. Verder vinden we het belangrijk om het vertrouwen bij ouders te houden of terug te winnen. Daarvoor is het van groot belang om met elkaar in gesprek te gaan.’

Investeren in contact

Maar kost ouderbetrokkenheid niet vooral veel tijd? Leraren hebben het toch al erg druk? Maarten heeft een andere visie: ‘Ik geloof dat er juist winst te halen is door te investeren in ouders. Wanneer ik investeer in ouders kost dit tijd. Maar het betaalt zich dubbel terug. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van ‘reparatiegesprekken’. Maarten vat samen: ‘School en ouders hebben beide het beste met hun kinderen voor. Waarom dan alleen doen als het samen kan?’

Wil je je verder verdiepen in communicatie met ouders? Bestel het boek ‘Even over mijn zoon juf’. De opdrachten, onderzoeksvragen en bijbehorende videobank maken het boek heel geschikt om in professionele leergemeenschappen of in teamverband te gebruiken. Of neem vrijblijvend contact op met Gerben Heldoorn wat Driestar onderwijsadvies jullie kan bieden op het gebied van ouderbetrokkenheid.