Bijwerkhulp door geschoolde studenten 1 april 2021 Door A. (Arie) Visser

Op een basisschool in Zoetermeer wordt aan leerlingen van groep 8 bijwerkhulp gegeven door pabostudenten om door Corona opgelopen leerachterstanden in te lopen. Zo worden er twee groepjes leerlingen begeleid voor het bijwerken van achterstanden bij rekenen. Ook zijn er twee groepjes die begeleid worden voor begrijpend lezen. Dat verloopt tot tevredenheid van school en leerlingen. Het uitbesteden van de bijwerkhulp is voor de school een manier van ontzorgen.

Hoe aangepakt?

Toen de vraag aan Driestar onderwijsadvies gesteld werd, kwam snel de gedachte boven om studenten te scholen op het uitvoeren van bijwerkhulp op de vakgebieden rekenen en begrijpend lezen. We hebben een aantal pabo-3 studenten geworven en een scholing verzorgd door vakexperts van Driestar onderwijsadvies. Er zijn een aantal terugkommomenten georganiseerd en de vakexperts coachen de studenten tussendoor. Dat kan betekenen dat de trainers met de studenten meekijken in de praktijk of dat de studenten een opname van een bijwerkles maken, waar ze feedback op krijgen. Het doel daarvan is om goede kwaliteit te leveren zowel qua vakinhoud als qua didactiek en omgaan met de groepjes leerlingen.

Hoe ziet de bijwerkhulp eruit?

In de praktijk geven de hiervoor geschoolde studenten twee keer per week 1 uur instructie (uitleg en begeleide inoefening) per groepje leerlingen. De bijwerkhulp beslaat een periode van totaal 15 weken. Vanwege de coronamaatregelen wordt de bijles online gegeven. De school heeft gezorgd voor communicatie naar de ouders. Verder is vanuit de school helder aangegeven op welke stukjes van de leerlijnen rekenen en begrijpend lezen er met name geïnvesteerd moet worden. Ook denkt de school mee in het technisch klaarzetten van passende opdrachten in bijv. Snappet. Zo beschikken de studenten over een optimale omgeving waarin ze de bijwerkhulp vorm kunnen geven.

Met de school (leerkracht van de jaargroep en intern begeleider) en de vakexperts worden tussendoor korte evaluatiemomenten gepland over de uitvoering en voortgang van de hulp. In deze digitale ontmoetingen worden ook de studenten uitgenodigd die de bijwerkhulp uitvoeren. Zij kunnen dan gelijk hun werkvragen in dat overleg aan de orde stellen, zodat ze weer enkele weken verder kunnen. In deze gesprekken is het mooi om te ‘zien en proeven’ dat deze manier van werken voor zowel de school als voor de studenten tot een stuk enthousiasme leidt. Ook als onderwijsadviseur krijg ik van zo’n traject veel positieve energie!

Ontzorgen 

Bijwerkhulp laten uitvoeren door studenten is een mooi voorbeeld van een win-winsituatie. Het mes snijdt naar twee kanten. De school heeft de bijwerkhulp uitbesteed aan Driestar onderwijsadvies als externe partij en is daardoor ontzorgd. Daarbij leren de studenten vanuit de scholing van de vakexperts van Driestar onderwijsadvies hoe ze het beste de bijwerkhulp kunnen vormgeven op het betreffende vakgebied. Dat draagt bij aan hun professionele ontwikkeling. Ook doen de betreffende studenten met de bijwerkhulp veel ervaring op. We zijn heel benieuwd of we bij een volgend evaluatiemoment zien of de leerlingen voor rekenen en begrijpend lezen vooruit gegaan zijn!

Ben jij benieuwd wat wij voor jouw school kunnen betekenen? Bekijk dan de website www.driestar-educatief.nl/nationaalprogrammaonderwijs. Voor meer informatie kun je terecht bij Alieke Hofland (regisseur passend onderwijs) en Leen Ruijgrok (onderwijsadviseur).