Blogs

  Bekijk alle blogs ›

Nieuws

 • Schoolleidersdag 2020: een vooruitblik

  Op 2 oktober vindt de schoolleidersdag 2020 plaats, met als thema: de school na(ar) de crisis. Hoogleraren Paul ’t Hart en Jelle Jolles zullen ook een bijdrage leveren aan de dag. Wij vroegen hen alvast een tipje van de sluier op te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor de schoolleidersdag 2020.

 • Gratis download: dyslexiekaart

  Bij de diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie krijgt een leerling een dyslexieverklaring. Op deze verklaring staat onder meer welke ernstige belemmeringen er zijn voor deelname aan het onderwijs en de maatschappij, noodzakelijke maatregelen, dispensatie en compensatie en eventuele extra faciliteiten. Concrete afspraken voor een individuele leerling kunnen genoteerd worden op een dyslexiekaart. Download hem hier!

 • School video interactie begeleiding in teamverband

  Veel leerkrachten voelen zich niet vaardig genoeg om met alle verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen om te gaan. Dat beïnvloedt het geloof in hun vermogen om inclusiever onderwijs te kunnen realiseren. IB'ers maken zich daar terecht zorgen over en vinden het belangrijk om dat binnen het team bespreekbaar te maken. Daar ontbreekt het vaak aan. Bovendien schatten ze het kunnen van leerkrachten vaak anders in dan leerkrachten zelf. Scholing is volgens hen daarom belangrijk.

Lees meer nieuws ›

Agenda

 1. Studiemiddag jeugdliteratuur
 2. Schoolleidersdag 2020
 3. Symposium De pedagogische nalatenschap van dr. M. Golverdingen
 4. Identiteitsdag
 5. Conference Primary English 2021
 6. Schoolleiderstweedaagse
 7. Symposium Het jonge kind 2021
 8. Minisymposium Inclusief onderwijs
 9. Minisymposium Groep 3
Bekijk de hele agenda ›